Márk evangéliuma - 38. Miért teszitek ezt?

Jön a Király!

 ÉS ODAVEZETTÉK A SZAMÁRCSIKÓT JÉZUSHOZ, MAJD RÁTERÍTETTÉK FELSŐ RUHÁIKAT, Ő PEDIG FELÜLT RÁ. SOKAN KÖPÖNYEGEIKET LETERÍTETTÉK AZ ÚTRA, MÁSOK MEG ZÖLD ÁGAKAT VAGDALTAK A MEZŐN. AZ ELŐTTE MENŐK ÉS AZ UTÁNA JÖVŐK ÍGY KIÁLTOZTAK : HOZSÁNNA ! ÁLDOTT, AKI JÖN AZ ÚR NEVÉBEN! ÁLDOTT A MI ATYÁNKNAK, DÁVIDNAK ELJÖVENDŐ ORSZÁGA! HOZSÁNNA A MAGASSÁGBAN!

 

TÚRMEZEI ERZSÉBET

              JÖN A KIRÁLY

Hirtelen felharsan: Hozsánna Tenéked,
Ki most Jeruzsálem kapuit átléped!
Ifjak és gyermekek üdvkiáltása száll,
Mind ruhát terít le s pálmát lengetve vár:
Ímé, jön a Király!

Hozsánna Tenéked, a Dávid Fiának,
Akit az emberek lelkesülten várnak.
A nagy Jeruzsálem hódoló népe vár,
Boldog az a lélek, aki most Rád talál:
Te mennyei Király…Jézus, tudja mit vállal, mit és miért tesz, engedelmes… ráül a szamárcsikóra s nincs több kérdés, mert minden ebből következik, ami ezáltal és ezután történik: Jövendölés teljesül:

„Örvendj nagyon Sion leánya, ujjongj, Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és szamáron ül, szamárcsikó hátán…” Zakarás 9:9.

Mit jelent a HOZSANNA szó héberül? Hosianna = Segíts hát! A győzelem utáni örömkiáltás.
Miféle győzelmet mernek remélni? Miféle lelkes, ujjongó, hurrázó segítségkérés ünnepe ez? Mennyire nem tudták azok, akik ünneplik, hogy mi következik, hogyan lesz királlyá Jézus…

Sokan ünnepelték a bevonulást? Voltak, akik nem ünnepeltek? Akiket nem lehetett belevonni abba, ami Isten akarata szerint teljesült? Kik voltak ezek? Épp a magukat legistenesebbnek tartók, akik nem így gondolták, nem tőle várták, nem őt akarták, nem ezt óhajtották, nem így hittékk… Ők felháborodtak rajta, ellenségesen nézték, mi történik az utcán, a városban…
Szabad tudnunk, lehet kívül maradni, akkor is, mikor szemünk láttára teljesül Isten akarata, ha nem szabad a szívünk arra, ami megtörténik, teljesül. Velünk, vagy nélkülünk…

Kinéztem ma az ablakon. Ébred a természet. Itt a tavasz. Honnan tudom? Virágzik a sárgabarackfánk, és tele van méhekkel. A napsugárban, tavaszi melegben elevenedik a fa, és ez az életről való jel vonzza ide a virágjaiba kóstoló méheket, jönnek, s viszik tovább, amit találnak… Minden a helyén, időben mozdul, egyik a másikból magától értetődőn következik…
Csak az ember olyan, aki ki tud maradni az isteni akaratból, rendelésből…

ÍGY VONULT BE JÉZUS JERUZSÁLEMBE, A TEMPLOMBA, ÉS MIUTÁN MINDENT KÖRÖSKÖRÜL JÓL MEGNÉZETT, MINTHOGY AZ IDŐ IS KÉSŐRE JÁRT, KIMENT BETÁNIÁBA A TIZENKETTŐVEL.

Miért néz körül? Mit lát? Mire gondol? Mire készül? Hogyan néz körül Jézus? Ő, akit még hallelujázva Messiásként ünnepelnek, de akit pár nap múlva elfognak, megvernek, elítélnek, bűnözőként keresztre feszítenek… Lehet, hogyan lehet erre készülni?

 

 

 

BÓDÁS JÁNOS

            VIRÁGVASÁRNAP


Csak hulljatok virágok, pálmaágak,
csapongjon a pirosszárnyú öröm,
s higgyétek, hogy Dávid utóda jön
szabadságszerző, győzelmes királynak!

Ó – látja már, hogy messze, mint a felleg,
fekete átkok varjúraja vár
és szárnyrakap, s hogy nemsokára már
káromkodnak, akik most énekelnek!

Ó – tudja már, hogy egyedül lesz, s hitvány,
ijedt szívvel fut szét a sok tanítvány,
nem marad bennük se remény, se hit –

… S egy fa a messze álmodó erdőbe’,
mintha tudná, hogy kereszt lesz belőle,
borzadva rázza a leveleit…Miféle ünnep Virágvasárnap? Nem a tavaszé, nem a virágoké, nem is az akkor letördelt olajfa ágaké...hanem az ember szívét, lelkét mozdító isteni erőé. Mikor nyílik a menny, s teljesül az isteni akarat, és akár értjük, akár nem, beleölelhet, sodorhat, ujjonghat tőle a szívünk.

MIÉRT TESZITEK EZT? - szegezhetik nekünk ilyenkor, akik nem értik mi s miért történik. Ám nincs jobb, több, örömtelibb, mint akaratára ébredni a történések közepette, nem értve is tudni a választ, ráfelelni szavát, akaratát, mint a tanítványok: AZ ÚRNAK VAN SZÜKSÉGE RÁ.