Máté János emlékezete

Énekes délután és esti zenés áhítat Máté János halálának 20. évfordulóján

Program:
13.00-tól gyülekezés, könyv- és kottavásár a DMREK Székházának II. emeleti díszterme előtt
14.00 – a dísztermi program kezdete igei bevezetővel, énekléssel
Emlékezzetek meg a ti előljáróitokról! (Zsid 13,7) - Máté János életútja, munkássága (teológia, kántorképzés, gyülekezeti szolgálat, énekeskönyv szerkesztés) a kortársak szemével
Készülés az esti istentiszteletre kórusművekkel
Szólj Izráel fiainak, hogy induljanak! (2Móz 14,15) – Az új református énekeskönyv előkészítő füzetének bemutatása, sok énekléssel. Az új énekek megtanulásának és tervszerű használatának lehetőségei. Irányelvek, tapasztalatok, kérdések megbeszélése.
16.30 – kávészünet, könyv- és kottavásár, beszélgetés, átvonulás a templomba
18.00 – esti istentisztelet a Kálvin téri templomban orgona- és kórusművekkel.


Istentiszteletet követően az érdeklődőknek bemutatjuk a templom három évvel ezelőtt, eredeti állapotban felújított műemlék orgonáját.
http://honlap.parokia.hu/lap/kalvin-teri-reformatus-egyhaz/cikk/mutat/az-orgona/


Hívjuk erre az alkalomra mindazokat, akik Máté Jánost ismerték, szerették, tanultak tőle, kórusába jártak, de várjuk azokat a lelkipásztorokat, egyházzenészeket, kántorokat és érdeklődőket is, akik gyülekezeti éneklésünk és egyházzenei életünk fejlődéséért felelősséget éreznek és ebben közreműködni szeretnének.
Várjuk az énekkarokat és azoknak jelentkezését is, akik a közös művek előadásában részt vesznek. (Tervek: Máté János, Áldjad én lelkem az Urat! valamint Én és az én házam népe.)


A program további szervezéséhez segítséget nyújtanak, akik részvételi szándékukat az alábbi linken
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRhbozT1D4LAXGbqqBF3AznvIKmT4IEnCjgrZVEsnvPGL6wA/viewform?c=0&w=1 vagy a refzsin.zene@reformatus.hu email címen előre jelzik.

Csatolt állományok