Móréh Tamás: Ébredési korok visszatükröződése énekeinkben

Az előadás a Világ-egyetemi előadások sorozat keretében hangzik el. 

 

Isten népe énekes nép. Szívesen, örömmel énekeljük istentiszteleteinken, közösségi alkalmainkon az ezeréves himnuszt, az ősi zsoltárt, a régi magyar, vagy az angol metodista éneket, vagy akár a korunkban írt evangéliumi éneket. Mi a titka, hogy ezek a különböző korokban, különböző kultúrájú népek ajkán megszületett énekek nemzedékről nemzedékre jelen vannak és élnek kegyességi gyakorlatunkban? Ezzel a kérdéssel foglalkozik az interaktív, közös énekléssel tervezett előadás.

Világ-egyetemi előadások

Már többször, többünkben megfogalmazódott az igény, hogy korunk és gyorsan változó környezetünk jelenségeit, szellemi és tudományos-technikai áramlatait keresztyén szemmel értelmezzük. Együtt keressünk választ világnézeti kérdésekre, hogy ne a pusztán földi dimenziókban, Isten kijelentése nélkül tájékozódó világ kész válaszai verjenek gyökeret a Szentíráshoz igazodni akaró emberek gondolkodásában is.

Az előadásokat és az azt követő beszélgetéseket havi rendszerességgel tartjuk, általában minden hónap első péntekén, délután 6 órai kezdettel.

A korábbi előadások hangfelvételei, ill. kép illusztrációi elérhetők a www.refpasaret. hu lap Egyéb anyagok rovatában.