Negyedszázad a főiskolai kántorképzésben - vándorkonferencia

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem és a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara Negyedszázad a főiskolai kántorképzésben címmel vándorkonferenciát rendez a főiskolai kántor szak alapításának 25. évfordulója alkalmából.

A konferenciára szeretettel meghívjuk és várjuk 2018. november 9-én Debrecenben és november 10-én Nagykőrösön!

PROGRAM

November 9-én (pénteken)
Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Díszterem

9:30 Regisztráció
10:00 Reggeli istentisztelet

10:20 Bölcskei Gusztáv: Köszöntés
10:30 Sepsy Károly − Berkesi Sándor: Emlékeink a református kántorképzésről
11:00 Kovács Krisztián: Hang és szünet – Az éneklés és a zene istentiszteleti jelentősége rendszeres teológiai szempontból
11:40 Tóth Anikó: Szekvenciák a 16-17. századi protestáns gyakorlatban
12:00 Bódiss Tamás: Új énekeskönyv, új lehetőségek, új feladatok
12:20 Orosz Otília: Kántorképzés és kántori szolgálat a Királyhágómelléki Református Egyházkerületben
12:40 Ebéd és beszélgetés
14:10 Szakács György: Akiket a szolgálat összeköt: a lelkipásztor és a kántor
14:30 Faragó Attila − Sárosi Dániel − Bertalan János: Újjászülető orgonák a Hajdúságban
15:00 Veresné Petrőcz Mária: Kicsik és nagyok szerepe a kántori szolgálatban
16:00 Vespera a Kápolnában

November 10-én (szombaton)
Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara
Gulyás Lajos terem

9:30 Regisztráció
10:00 Reggeli istentisztelet
10:20 Szenczi Árpád: Köszöntés
10:30 Dávid István: Újraindulás tanulságokkal
10:50 Méhes Balázs: Mintatanterveink változásai
11:10 Kinczler Zsuzsanna: Kántorképzési körkép - európai tapasztalatok
11:30 Varró-Sasi Ildikó: Nagykőrösi kórushangzás történelmi felvételeken
11:50 Farkasné Gombár Ildikó: Kántori szolgálat a gyakorlatban
12:10 Parola Csaba: A gyülekezeti kórusok jelene és jövője
12:30 Ebéd és beszélgetés
14:00 Hargita Péter: Karvezetői műhely
16:00 Zenés istentisztelet a templomban

Csatolt állományok