„Nemzettudat a reformáció szellemiségében"

A Protestáns Újságírók Szövetsége őszi médiaműhelyén jártunk.

A Protestáns Újságírók Szövetségének (Prúsz) tizenharmadik médiaműhelye Csoma Áron református lelkész Nikodémus és Jézus találkozásának (Jn 3,1-15) jelentőségéről tartott áhítatával vette kezdetét.

A lelkipásztor később „Reformáció és nemzet” című előadásában folytatta gondolatait, melyben arra is rámutatott, hogy a reformált keresztyénség képes megtanítani az embert a közösségi létre és ezáltal erősíteni a nemzettudatot.

 

A szakmai fórum közel harminc résztvevője előadásokon és beszélgetéseken keresztül mélyülhetett  el a nemzettudat protestáns értelmezésében. A különböző korszakok és nézőpontok vizsgálata lehetőséget adott a reformáció hatásainak még mélyebb és átfogóbb megismerésére. 

Petrőczi Éva költő-újságíró gyermekkori emlékein keresztül beszélt az 1956-os forradalomról, és arról az időszakról írt versei segítségével mutatott rá a nemzettudat legnehezebb időkben is jelenlevő, elsöprő erejére.

 

A nemzettudat mai, sportsikerekkel kapcsolatos megnyilvánulásáról tartott előadást Novotny Zoltán, a Prúsz elnöke. A riói olimpián is résztvevő sportriporter személyes élményeiről és a sportesemények nemzeti érzésre gyakorolt hatásáról beszélt.

 

Faggyas Sándor, a Prúsz alelnöke a nemzeti identitásról és annak történelmi, a reformáció terjedésével összefüggő kialakulásáról beszélt.

Bánó Attila író, újságíró a reformáció hatásait vizsgálta, kiemelve annak nemzeterősítő szerepét és következményeit.

 

Szakály Sándor, a Veritas Történetkutató Intézet főigazgatója a protestantizmus és a szabadság összefüggéséről tartott előadást, melyben két katona, Jány Gusztáv és Nagy Vilmos élettörténetén, illetve a XX. század első felének eseményein keresztül értelmezte a szabadság fogalmát és azt, milyen szerepet játszott döntéseikben protestáns neveltetésük.

 

A szakmai műhely idén is jó lehetőség volt a médiában tevékenykedők számára, hogy megosszák egymással tapasztalataikat és közösen gondolkodjanak a kihívásokról.Farkas Zsuzsanna  - reformatus.hu

Fotó és videó: Füle Tamás - parokia.hu