Őrizd a várat!

Nagyváradon tartották a református egység napját, ahol az egységes Magyar Református Egyház megalakulásának nyolcadik évfordulójára emlékeztek.

A Kárpát-medence valamennyi református püspöke részt vett a felújított nagyváradi várban szombaton tartott református egység napján, ahol több ezres tömegnek osztottak úrvacsorát.

A házigazda Királyhágómelléki Református Egyházkerület által a reformáció 500. évfordulójára szervezett Őrizd a várat című rendezvényen Csűry István nagyváradi püspök ünnepi beszédében a sokszor újraépített, nemrégen felújított nagyváradi várral példázta, hogy van esély a lélek megújulására is. „Ha ezek a falak annyiszor újraépültek, nekünk miért ne lenne lehetséges ugyanez? Legyen megújulása református anyaszentegyházunknak, magyar nemzetünknek. Őrizzük a közös várat, és benne mindenki a magáét is" – idézte Csűry Istvánt a portál az erdon.ro portál.

A szabadtéri ünnepi istentiszteleten prédikáló Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, dunamelléki püspök azt tartotta az Őrizd a várat bibliai idézet egyik olvasatának, hogy nemcsak fizikai, hanem lelki értelemben is őrködni kell a vár, a torony fölött és keresni kell Isten kegyelmét.

Náhum próféta Őrizd a várat! figyelmeztetése napjainkban is aktuális, az ünneplő gyülekezetek pedig azzal, hogy ellátogattak a fesztiválra, beléptek a történelembe, illetve „tulajdonképpen soha nem is léptünk ki a magunk történelméből” – mondta az egyházvezető, majd hozzátette: „kálvinista pluszként” az állhatatosság és a remény igéje az Őrizd a várat!, a szereteté és hűségé, mely összeköt bennünket.

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár szerint a reformációnak kulcsszerep jut abban a lelki ébredésben, amelyre szüksége van a magyarságnak az előtte álló feladatok megoldásához.

Victor Opaschi, a román kormány vallásügyi államtitkára azt hangsúlyozta: az 500 éve indult reformációnak fontos szerepe volt a modern európai demokrácia megszületésében, nemcsak egyházi, hanem szociális, politikai és társadalmi következményei is voltak.

A nagyváradi várban összegyűlt több ezres tömegnek 25 asztalnál osztottak úrvacsorát. A rendezvényen az összegyűltek különböző rétegeit megszólító konferenciákat, előadásokat tartottak.

A református egység napját 2009. május 22-e óta tartják. Ezen a napon a magyarországi, kárpátaljai, délvidéki, erdélyi és partiumi részegyházak aláírták a Magyar Református Egyház Alkotmányát Debrecenben.

Szerkesztette: Fekete Zsuzsa
Képek: Erdélyi Református Egyházkerület facebook-oldala

Az eseményről részletes beszámolót, a református egyház hivatalos honlapján, a reformatus.hu oldalon olvashatnak Kiss Sándor, a Reformátusok Lapja újságírójának tollából.