Prof. Szűcs Ferenc: Egyetértünk abban, hogy mi erkölcsös, és mi nem?

Az előadás a Világ-egyetemi előadások sorozat keretében hangzik el.

 

  • Légy jó mindhalálig – de mi a jó?
  • Az a jó, ami nekem jó?
  • A jó a rossz ellentéte – vagy egészen más?

Erkölcs – keresztyén erkölcs. Bűn, törvény, lelkiismeret. A személyes felelősség és bűn, életkori bűnök, korszakos/nemzedéki bűnök, és a strukturális bűn aspektusaival foglalkozik az előadás.

Világ-egyetemi előadások

Már többször, többünkben megfogalmazódott az igény, hogy korunk és gyorsan változó környezetünk jelenségeit, szellemi és tudományos-technikai áramlatait keresztyén szemmel értelmezzük. Együtt keressünk választ világnézeti kérdésekre, hogy ne a pusztán földi dimenziókban, Isten kijelentése nélkül tájékozódó világ kész válaszai verjenek gyökeret a Szentíráshoz igazodni akaró emberek gondolkodásában is.

Az előadásokat és az azt követő beszélgetéseket havi rendszerességgel tartjuk.

A korábbi előadások hangfelvételei, ill. kép illusztrációi elérhetők a www.refpasaret. hu lap Egyéb anyagok rovatában.