Református keresztyén misszió a 21. században

Van-e református egyházunknak jövőképe, és ha van, akkor az milyen?

Az elmúlt három és fél évtizedben egyházunkban több kezdeményezés indult, hogy a református egyház küldetését megújítsuk. Ezek kapcsolópontként szolgálhatnak az egyházi gondolkodás folyamatosságához, az új erők megjelenéséhez.

Komoly, imádságban elmélyült, szellemi, lelki erőket mozgósító munkával kereste erre a kérdésre a választ 2012-2015 között egy munkacsoport, melyet egyházunk Zsinata kért fel. E munka eredményének minél szélesebb körű megismerése és megvitatása segítheti egész közösségünket abban, hogy közös utakon keressük az egyház Urának akaratát. A közös gondolkodás és imádság hagyományait felelevenítve akarjuk betölteni az egyház Urától kapott küldetésünket.

Az egyháznak nem mindig van jövőképe, de jövője egészen bizonyosan van, hiszen az Jézus Krisztusban van elrejtve. Hogy mi, magyar reformátusok hol vagyunk ebben a krisztusi jövőben, erről fogunk tanácskozni egy missziói-tanulmányi napon a Budapest-Németajkú Református Egyházközségében május 3-án.

 

Hívunk Téged is, és kérjük, hívd Te is azokat, akiket erre érdemesnek tartasz!

 

A konferencia nyitott, de előzetes jelentkezés szükséges április 26, 12 óráig ezen a címen:

 

budapest-nemetajku@reformatus.hu

 

 

PROGRAM

9.00 - Gyülekezés

9.30 - 9.50 Áhítat - Nagy Péter lelkipásztor

9.50 - 10.20 Előadás I. A magyar református egyház - számvetés - Bogárdi Szabó István püspök

10.20 - 10.40 SZÜNET

10.40 - 11.10 Előadás II. A magyar református egyház jövőképe - Harmathy András lelkipásztor

11.10 - 11.40 Előadás III. A magyar református egyház a világban - Balog Zoltán lelkipásztor

11.40 - 12.45 Megbeszélés kiscsoportokban

12.45 - 14.00 EBÉD

14.00 - 15.30 Kerekasztal: Bereczky Ildikó lelkipásztor, Takaró András esperes, Lovas András lelkipásztor;

vezeti: Dani Eszter lelkipásztor