Református kitüntetettek 2020 augusztusában

Összeállítás azokról a református kitüntetettekről és díjazottakról, akik 2020 augusztusában, az államalapítás ünnepén vehették át állami és önkormányzati elismerésüket.

Az államalapítás ünnepe alkalmából állami és önkormányzati kitüntetéseket, valamint miniszteri kulturális díjakat adtak át 2020. augusztus 19-én és 20-án a Pesti Vigadóban, illetve a Karmelita kolostorban. Egyúttal megtartották a koronavírus-járvány miatt elhalasztott március 15-i díjátadókat is. A kitüntetettek között idén is több református van. 

Szinnyei József-díjban részesült Kovácsné Pázmándi Ágnes okleveles könyvtáros, református lelkész, a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteménye munkatársa. Az elismerést Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára és Fekete Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára adta át.

A helyi önkormányzat Pápa Városért Érdemérmet adományozott Köntös Lászlónak. A kitüntetést dr. Áldozó Tamás, Pápa Város Polgármestere adta át az augusztus 20-án megtartott ünnepségen a dunántúli gyűjteményi igazgatónak, lelkészi főjegyzőnek, a Zsinat kommunikációs bizottsága elnökének. Az indoklás szerint „Köntös László a Pápai Református Gyűjtemények országosan is elismert tudományos műhellyé formálása, valamint városunk kulturális és épített örökségének megőrzése érdekében végzett magas színvonalú, elkötelezett tevékenységével kivívta városunk polgárainak tiszteletét és megbecsülését”.

Az államalapítás ünnepén pótolták a járványveszély miatt 2020. március 15-én elmaradt díjátadókat is, így az alábbi református személyek utólag vehették át az elismerést:

Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal polgári tagozata kitüntetést kapta Balog Zoltán református lelkész, az Emberi Erőforrások Minisztériumának volt minisztere a keresztyén értékek, illetve a polgári, keresztyén közösségek hazai és nemzetközi védelme iránt elhivatott, az emberi és kisebbségi jogok érvényesítésére is nagy hangsúlyt fektető, példaértékű közéleti tevékenysége elismeréseként.

Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapta

 • Takaró András, a Kiskunlacházi Református Egyházközség lelkipásztora, a Délpesti Református Egyházmegye esperese utóbbi életének irányításában végzett odaadó munkája, valamint a keresztyén nemzeti értékek iránt elkötelezett közéleti tevékenysége elismeréseként.
 • Kun Miklós Széchenyi-díjas történész, professor emeritus, a Károli Gáspár Református Egyetem Kremlinológiai Intézetének vezetője több évtizeden át kimagasló színvonalon végzett kutatói-oktatói munkája, valamint a hallgatóság és a média érdeklődését egyaránt felkeltő, a XX. század történelmének fehér foltjait izgalmasan és közérthetően feltáró előadói tevékenysége elismeréseként.

Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapta

 • több évtizedes pályája során publikált, főként etikai, esztétikai, eszmetörténeti és kisebbségi kérdésekkel foglalkozó írásai, valamint társadalmi szerepvállalása elismeréseként Aniszi Kálmán író, publicista, szerkesztő, egyházunk Confessio című folyóiratának rendszeres szerzője,
 • a szociológia területén folytatott tudományos kutatómunkája, valamint elhivatott oktatói és intézetvezetői tevékenysége elismeréseként Bozsonyi Károly szociológus, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara Társadalom- és Kommunikációtudományi Intézetének intézetvezető egyetemi docense,
 • a bűnügyi tudományok kutatása terén elért eredményei, szemléletformáló oktatói munkája, valamint a szakmai közéletben vállalt szerepe elismeréseként Domokos Andrea büntetőjogász, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Bűnügyi Tudományok Intézetének intézetvezető egyetemi tanára, a Kúria büntetőjogi főtanácsadója,
 • a magyarság megmaradását a nehéz időkben is szolgáló lelkipásztori kiállása, a romániai falurombolás elleni bátor felszólalása, valamint a Királyhágómelléki Református Egyházkerület történetének kutatása, illetve a református vallástanárképzés területén elért eredményei elismeréseként Molnár János református lelkész, történész, író, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem nyugalmazott egyetemi docense,
 • több évtizedes pedagógusi pályája, valamint a Szentendrei Református Gimnázium megalapítójaként és vezetőjeként végzett példaértékű munkája elismeréseként P. Tóth Béla Lukácsné, a Szentendrei Református Gimnázium nyugalmazott igazgatója.

Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült

 • a magyarság XIX–XX. századi történetének kutatása, különösen a trianoni események feltárása és megismertetése terén végzett kiemelkedő tudományos munkája, valamint ismeretterjesztő könyvek és publikációk sorát magába foglaló gazdag életműve elismeréseként Raffay Ernő történész, a Károli Gáspár Református Egyetem volt tudományos rektorhelyettese, a Bölcsészettudományi Kar volt dékánja,
 • a kárpátaljai magyar nemzetiségi sors- és feladatvállalás, illetve a kisebbségi jogfosztottság érzését hitelesen ábrázoló költészete elismeréseként Vári Fábián László József Attila-díjas és Babérkoszorú díjas költő, műfordító.
 • több évtizedes, kimagasló egyházkormányzói munkája, valamint szerteágazó missziós és diakóniai tevékenysége elismeréseként Takaró Tamás Sándor református lelkipásztor, a Budapest-Déli Református Egyházmegye nyugalmazott esperese.

Magyar Érdemrend tisztikeresztje katonai tagozata kitüntetésben részesült Jákob János dandártábornok, protestáns tábori püspök példaértékű hitbeli és szakmai elkötelezettséggel végzett több mint két évtizedes tábori lelkészi szolgálata elismeréseként.

Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapta

 • a hódmezővásárhelyi egyházi élet újjászervezésében vállalt szerepe, az egyházi oktatás terén szerzett érdemei, valamint a keresztény nemzeti értékek iránt elkötelezett közéleti tevékenysége elismeréseként Bán Csaba Attila, a Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség lelkipásztora, a Bethlen Gábor Református Gimnázium tanára,
 • a vajdasági magyar református közösség körében több évtizede elhivatottan végzett szolgálata elismeréseként Csányi Erzsébet, a Szerbiai Református Keresztyén Egyház püspökhelyettese, zsinati jegyzője, a vajdasági pacséri gyülekezet lelkésze,
 • az állam és a református egyház közötti együttműködések elősegítése és fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként Gér András teológus, vallástörténész, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának tanácsosa,
 • az Ökumenikus Segélyszervezet szociális, illetve gyermekjóléti és -védelmi programjainak fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként Rácsok Balázs, az Ökumenikus Segélyszervezet szociális igazgatója,
 • több mint két évtizedes lelkipásztori szolgálata során elhivatottan végzett szervező- és közösségépítő, valamint levéltár-alapító munkája elismeréseként Szabó Gábor, a Nagykőrösi Református Egyházközség lelkészelnöke, a Nagykőrösi Református Iskolák Igazgatótanácsának elnöke, a Baranyai Református Egyházmegye Levéltárának alapítója,
 • több mint négy évtizeden át elkötelezetten végzett lelkipásztori szolgálata és közösségépítő tevékenysége elismeréseként Végh Tamás nyugalmazott református lelkész, a Budapest Fasori Református Egyházközség korábbi lelkipásztora.

Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült

 • a nehéz élethelyzetben lévő emberek támogatása érdekében végzett odaadó munkája elismeréseként Bakos Zsuzsanna, a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány szakmai vezetője,
 • a sydney-i magyar református közösség szolgálatában végzett munkája elismeréseként Soós András, a Sydney-i Magyar Református Egyházközösség főgondnoka.

Magyarország érdemes művésze elismerésben részesült Lovász Irén népdalénekes, néprajzkutató, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézetének egyetemi docense.


Forrás: reformatus.hu

Kép: Pesti Vigadó