Szepesy László lelkipásztor: Átok, de kire, mire? – a tridenti zsinat határozatairól

A 16. századra lelkileg kiüresedett európai keresztyénségen végigfújt a reformáció szele, s friss evangéliumi levegővel töltötte meg a kontinenst. Vajon hogyan válaszolt erre a történelmi egyházi központ, a Vatikán? - Erre keresi választ Szepesy László pasaréti lelkipásztor a Világ-egyetemi előadások sorozat májusi alkalmán.

Világ-egyetemi előadások

Már többször, többünkben megfogalmazódott az igény, hogy korunk és gyorsan változó környezetünk jelenségeit, szellemi és tudományos-technikai áram-latait keresztyén szemmel értelmezzük. Együtt keressünk választ világnézeti kérdésekre, hogy ne a pusztán földi dimenziókban, Isten kijelentése nélkül tájékozódó világ kész válaszai verjenek gyökeret a Szentíráshoz igazodni akaró emberek gondolko-dásában is.

Az előadásokat és az azt követő beszélgetéseket havi rendszerességgel tartjuk, általában minden hónap első péntekén, délután 6 órai kezdettel.

A korábbi előadások hangfelvételei, ill. kép illusztrációi elérhetők a www.refpasaret. hu lap Egyéb anyagok rovatában.