Szóba hozzák

Szontagh Pállal a pedagógusok és diákok mentális állapotáról, a szakmai segítségnyújtás lehetőségeiről és Szóba hozzuk című projektről beszélgettünk.

Az egyre jobban elhúzódó távolléti oktatás miatt a pedagógusok, a diákság és családjaik egyre fáradtabbak, fásultabbak, motiválatlanabbak, így elsősorban ezen a téren kell segíteni – tudtuk meg Szontagh Páltól, a Református Pedagógiai Intézet (RPI) igazgatójától.

Az eddigi visszajelzések alapján hogyan élte meg az újabb távolléti oktatásra való átállást a református oktatási rendszer?
A református oktatási rendszer jól bírja, a pedagógusok kevésbé. Mert bár technikailag és módszertanilag a tavalyinál kicsit jobban éljük meg a jelenlegi helyzetet, azonban a pedagógusok és a diákok mentális állapota és motiváltsága terén nagyon nagy deficitjeink vannak még az egy évvel ezelőtti állapothoz képest is. Az első lezáráskor a többség még bátran igyekezett megfelelni a kihívásoknak: hihetetlen innovációk, nagyszerű együttműködések születtek. A pedagógusok, szülők, diákok elkötelezettek voltak, mára viszont a többségük belefásult ebbe. Ráadásul nagyon sok olyan pedagógusunk és családunk van, akik küzdenek a koronavírus-betegséggel vagy utólagos szövődményeivel, és sokan szenvedtek el súlyos veszteségeket is.

Az RPI hogyan tud mindezekre a szakmai szolgáltatások szintjén reagálni?
Egy éve a legfontosabb feladatunk az volt, hogy online módszertani szemináriumokat szervezzünk a pedagógusoknak például arról, hogyan lehet online órát tartani, digitális feladatlapot készíteni. Bár ezek a webináriumaink még mindig nagyon népszerűek, de mára megnövekedett a lelki segítségnyújtás, a mentálhigiénés támogatás iránti igény. Ez nem „klasszikus” pedagógiai intézeti feladat, de nem is „klasszikus” időket élünk. Igyekszünk meglátni, hogy mi az, amiben a legnagyobb szükséget szenvednek a kollégáink, és erre megoldást keresni. Úgy látjuk, hogy most a beszélgetések, a személyes együttműködések, a lelki támogatás, a motiváció fenntartása azok a területek, ahol a legtöbb feladatunk van.Hogyan tartják fenn a kapcsolatot a pedagógusokkal?
Egyrészt minden héten tartunk úgynevezett digitális igazgatói klubokat az általános és a középiskolai igazgatóknak. Ezek bizalmas beszélgetések a problémák és jó gyakorlatok megosztásával, sok esetben egymás bátorításával, közös imádsággal, melyek során nagyon fontos visszajelzéseket kapunk az intézmények szakmai és lelki állapotáról. Másrészt az RPI munkatársainak jelentős része maga is az oktatásban dolgozik, így a saját bőrén is érzi, hol szorít a cipő. Harmadrészt az Ötórai tea elnevezésű mentálhigiénés webináriumunkon a pedagógusok és hitoktatók kötetlenül beszélgethetnek szakképzett mentálhigiénés szakemberrel, lelkigondozóval, református lelkésszel. Negyedrészt a diákönkormányzatokat segítő pedagógusoknak is tartunk szakmai webináriumokat, coachok, mentálhigiénés szakemberek, lelkigondozók bevonásával, ahol a tanárokon keresztül a tanulókhoz is eljutunk. Ezeken a fórumokon gyakorlatilag leképződik minden, ami nyomja az intézmények pedagógusainak a lelkét. Mi pedig megpróbálunk segítséget adni vagy szerezni nekik.

Hány református pedagógust lehet így elérni?
Vannak olyan webináriumaink, amelyek már a Zoom-előfizetéseink korlátait feszegetik, tehát egyidejűleg száz főnél többen jelentkeznek be rá. A beszélgetősebb jellegű fórumokon kisebb-nagyobb állandósággal kialakul egy stabil résztvevői kör, ez alkalmanként negyven körüli embert jelent, ami egyúttal negyven intézmény képviselete is. Ha ezt felszorozzuk az adott intézmények létszámával, az nagyon sok közvetetten elért ember. A tavalyi év során több mint 5000 pedagógussal kerültünk kapcsolatba valamilyen fórumon, tehát a református köznevelési intézmények döntő többségét elérjük. Abban reménykedünk, hogy az aktívabb résztvevőkön keresztül másokhoz is eljutunk.

Vannak pozitív hozadékai is ennek a nehéz időszaknak?
Minden rosszban van valami jó, minden kihívás hoz áldást is. A leglátványosabb változás, hogy bizonyos szolgáltatásainkat határon túl is alkalmazzák. Online kapcsolattartással ugyanis éppen olyan közel vagyunk a tőlünk ötszáz méterre dolgozó újpesti kollégákhoz, mint a sepsiszentgyörgyiekhez. Nagyon sok hálát, köszönetet kapunk a határon túli testvérektől, akik online segítségnyújtásunk mellett a mi taneszközeinket használják a hitoktatásban. Olyan egységbe kovácsolta ez a református hittanoktatás rendszerét a Kárpát-medencében, amiről legfeljebb csak álmodhattunk. De az itthoni mentálhigiénés segítségnyújtásért is sok köszönetet kapunk. Reméljük, hogy ennek is látjuk majd a gyümölcseit!Most indul Szóba hozzuk nevű online beszélgetéssorozatuk, amelyet beharangozója szerint egyfajta hiánypótlásnak szántak. Mi az a hiány, amit ezzel a kezdeményezéssel pótolni lehet?
A beszélgetést. A pedagógus a problémáit, bánatait, feladatait, örömeit általában közösségben éli meg. Ez a református iskolákra különösen igaz. Ezek a közösségek most nem tudnak összeülni. A tanácskérés, tanácsadás az, ami a leginkább elmarad emiatt. Hiányoznak a tanári szobák, ezért a Szóba hozzuk sorozatunkban éppen azokat a kérdéseket szeretnénk kihangosítani, amelyeket a pedagógusok valószínűleg a kollégáiknak vagy nevelőtestületi értekezletükre meghívott szakembernek tennének fel. Ez ma személyesen nem lehetséges, ezért gondoltuk azt, hogy a leggyakrabban előforduló kérdéseket hiteles szakértőknek tesszük fel, ezekről a beszélgetésekről felvételeket készítünk, és ezekhez a videókhoz hozzáférést adunk az erre a célra regisztrált református intézményeknek.

Mit kell tudni erről a regisztrációról?
Amelyik református oktatási intézmény regisztrál, előzetesen kérdéseket tehet fel, tehát az ottani pedagógusokat érdeklő témák is bekerülhetnek a beszélgetésbe. Fent lesznek a felvételek a honlapunkon, de jelszóval védve, hogy csak intézményi regisztrációval lehessen hozzájuk férni. Letölteni, sokszorosítani, illetéktelenek számára megmutatni nem lehet ezeket a videókat, viszont a regisztráltak időkorlát nélkül, utólag is bármikor megtekinthetik a beszélgetéseket.

Csak református oktatási intézmények regisztrálhatnak, vagy lehet egyénileg is regisztrálni?
Az előbbi. Nekünk az alapvető szolgáltatási és partneri körünk a református köznevelési intézményhálózat, bennük bízunk meg annyira, hogy tudjuk, nem fogják jogszerűtlenül terjeszteni a felvételeket, míg egyéni előfizetők esetében erre nem látunk garanciát. Az intézményvezetők viszont szabadon eldönthetik, hogy ezt a lehetőséget milyen módon osztják meg a pedagógusaikkal. Lehetőségük van minden hozzájuk tartozó kollégának megadni a jelszavakat, de az is lehetőség, hogy együtt tekintik meg egy közös online alkalom során. Az volna szerencsés, ha a felvetett kérdésekről tovább tudnának beszélgetni kisebb-nagyobb közösségekben, így ezek a feltételek katalizátorai lehetnének intézményen belüli további beszélgetéseknek.Miért kell fizetni a regisztrációért?
Annyit kell fizetni az alkalmakért, amennyibe az előállításuk kerül, a költségeket annyifelé osztva, ahányan regisztrálnak. A cél az, hogy ezzel az önköltséget fedezzük. A Református Közéleti és Kulturális Alapítvány jószolgálatból végzi a felvételek rögzítését, de a meghívott szakemberek költségét és az egyéb kiadásokat ki kell fizetni. AZ RPI-nek ebből semmilyen anyagi haszna nem származik. Várhatóan csak egy jelképes összegről lesz szó intézményenként. De a legelső beszélgetés még ingyenes a regisztráltak számára.

Miről fog szólni ez az első, még ingyenes alkalom?
Első beszélgetőtársunk Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, a Károli Gáspár Református Egyetem professzor emeritája, aki a pedagógusok és a diákok lelki egészségével kapcsolatos kérdésekre felel majd. A legtöbb kérdés ugyanis arról szólt, hogy mit tehetek, ha fáradtnak érzem magam, kimerültem és teli vagyok aggodalommal. És mit kezdjünk az online térben egyre növekvő passzivitással és agresszióval? Bagdy Emőkével beszélgetni önmagában is jó élmény volt számomra, de én azt remélem ettől az adástól, hogy a kollégáknak is segít kiszakadni a mindennapi robotból.

Hogyan áll össze egy-egy ilyen alkalom?
A tématerületek már a különböző online rendezvényeinken kirajzolódtak. Mindig olyan szakértőket keresünk ezekhez, akik egyrészt vállaltan és tudottan közel állnak a református egyházhoz, de legalábbis a keresztyén értékrendhez, másrészt igyekszünk az adott téma legjelesebb, legismertebb szakértőihez fordulni. Amikor már biztossá vált, hogy megvalósul az alkalom, akkor arra kérjük az intézményvezetőket, hogy küldjenek nekünk kérdéseket hozzá. Ezeket rendszerezzük, megszerkesztjük, meghúzzuk, elküldjük az előadónak, beszélgetőtársnak, aki felkészül, és ez alapján zajlik a beszélgetés, kötetlen formában, amelyet a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány rögzít számunkra.Milyen időközönként lesznek új részek?
Jelenlegi terveink szerint legalább havi egyet szeretnénk, de ez nagymértékben függ a meghívottak elfoglaltságától és hajlandóságától. Látunk már két új előadót és két új témát, de ezeket valószínűleg április folyamán tudjuk csak leforgatni. Az egyik a képernyő elé kényszerülő diákok és tanárok fizikai egészségének a kérdéseit járja körbe, a másik pedig a digitális oktatás és kommunikáció jogi hátterét. Ez utóbbihoz például olyan felvetések tartoznak, hogy kötelezhetek-e arra valakit, hogy bekapcsolja a kameráját, kérhetek-e tőle olyan videót, amin ő szerepel, hogyan értékeljem azt a helyzetet, amikor egy diák internet- vagy eszközhiányra hivatkozva nem vesz részt az online órámon és ezekhez hasonlók.

Milyen egyéb tervekkel készülnek az idei évre?
Folytatjuk azokat az online térbe helyezett szolgáltatásainkat, amelyeknek a rendszere már kiépült az elmúlt időszakban. Nagyon sok webináriumot, szakmai napot szervezünk. Már elindultak a bázisintézményi webináriumaink is. Amíg csak lehet, fenntartjuk az Ötórai tea alkalmait és a többi online mentálhigiénés foglalkozást. Készülünk az intézményvezetők lelki gondozására is. A lelki egészség tehát továbbra is elsődleges prioritás marad.


Barna Bálint
Képek: Református Pedagógiai Intézet