Tesznek és reménykednek

Megmaradásáért küzd egy apró kis település a Partium és a történelmi Erdély határán. A magyarberkeszi iskolában öt magyar kisdiák tanul az alsó tagozatos, összevont osztályban. Reménykednek azonban, hogy megmarad az iskola, mert az oviban kilenc magyar gyerek cseperedik. Magyarberkeszt támogatja az a jótékonysági est, amelyet január 27-én, pénteken tartanak a Budai Várban.

Nemzeti összetartozás
Az erdélyi Kővárvidékhez tartozó Magyarberkesz református gyülekezetét és a térség magyar közösségi házának megvalósítását támogatja a Magyar Patrióták jótékonysági estje a budavári Magyarság Házában. Az elmúlt években a délvidéki Maradék, valamint a kárpátaljai Huszt települést támogatták a magyar kultúra napjához kapcsolódó ünnepségen. A jótékonysági gyűjtés célja minden évben a nemzeti összetartozás megerősítése.

Kétharmad részben reformátusok
Magyarberkesz, régebbi nevén Sárosmagyarberkesz hatszáz lelkes, kétharmad részben református magyarok által lakott település Nagybányától 25 km-re délre. A települést román falvak veszik körbe. A helyiek ma is büszkék arra, hogy falujukban valaha Petőfi Sándor is időzött. A forradalmár költő nászútja idén járt Magyarberkeszen, nejével a Kővár romjaihoz is elzarándokoltak.

Kilenc magyar ovis
Az apró faluban a kővárremetei román iskola magyar tanítási nyelvű tagozata működik egyetlen – elsőtől negyedikig összevont –  osztállyal, jelenleg öt tanulóval. Helyzetüket azonban nem tartják reménytelennek: a magyar óvodában kilenc kisgyerek cseperedik, akikkel még további négy évig biztosított lehet az iskola magyarságának fennmaradása. A kis iskolának évről évre nehézséget jelent a fennmaradás, mert kevés gyerek születik, ráadásul a magyar szülők egy része román iskolába íratja gyermekeit a jobb érvényesülésben reménykedve. Magyarberkeszen a gyermekek magyar anyanyelvűek, sőt a helyi románok többsége is beszél magyarul.

Református iskolából kulturális központ
A helyi református egyházközség az elmúlt években visszakapta a régi magyar felekezeti iskola épületét, amit a kommunista diktatúra idején vettek el a gyülekezettől. A takaros ház még Trianon előtt épült, és hűen őrzi a régi világ értékeit.

Mivel alsó tagozatos magyar iskola már működik Magyarberkeszen, Kovács Péter Zoltán lelkipásztor elhatározta, hogy kővárvidéki magyar kulturális központot alakítanak ki az épületben. Célja a Kővárvidék bemutatása, a helyi magyar szórvány felkarolása és összefogása, olyan hely létrehozása, ahol a berkeszi magyar gyermekek számára kulturális és művelődési programokat tudnak szervezni. A régi iskola épületének helyreállítását a helyiek a lelkipásztor vezetésével már megkezdték. Ahhoz azonban, hogy az intézmény megkezdhesse működését, sok támogatásra van szükségük – ezt kívánja a Magyar Patrióták Közössége elősegíteni.

Tesznek és reménykednek
A református lelkipásztor tervei szerint az épületben az egész Kővárvidék múltját és művelődését bemutató kiállítást hoznának létre, mert azt tapasztalják, hogy kiesett a vidék a magyarság kollektív emlékezetéből. Az épület földszintjén közösségi összejövetelek számára alkalmas helyiségeket is kialakítanak, míg a tetőtérben szálláshelyek jöhetnek létre. A közösségi házban őrzik majd a magyarberkeszi születésű Kászonyi Edgár (1900-1976) festő, építész emlékét, aki a nagybányai művésziskola jeles képviselője volt.

Magyarberkesz felé
Magyarberkesz nincs közel a trianoni határokhoz: a Székelyföld és az anyaország között félúton található. Mégis abban reménykednek a faluban, hogy egyre többen választják majd erdélyi kirándulásuk során őket. A beinduló örökségturizmus idővel jövedelemkiegészítéshez juttathatja a helyi családokat, egyben jelentős közösségmegtartó erővé válhat.

A jótékonysági estről
A pénteki jótékonysági esten fellép Kovács Nóri, a Népművészet ifjú mestere díjjal kitüntetett népdalénekes, aki Magyar hazánk fénye című műsorral készül. A rendezvényt ezúttal is a Magyarság Háza és az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottsága támogatásával tartják meg. Az est fővédnöke Pánczél Károly, a NÖB elnöke.

A jótékonysági est helyszíne a budavári Magyarság Háza (Szentháromság tér 6.), időpontja 2017. január 27. péntek 18 óra. A belépőjegy ára 2.000 Ft, amellyel az erdélyi Magyarberkesz közösségi házának kialakítását támogatják. A belépőjegyeket a helyszínen lehet megvásárolni. Az ünnepi rendezvényhez hagyományosan jótékonysági gyűjtés is kapcsolódik. A Magyar Patrióták Közössége bankszámláján (63200171-11070966) is fogad adományokat. Kérik a támogatókat, hogy a megjegyzés rovatba ezt írják be:„Magyarberkesz”.