Újévi lelkészértekezlet Dunamelléken

Zsúfolásig megtelt a református templomok többsége karácsonykor. Idén ünnepeljük a reformáció ötszázadik és a II. Helvét Hitvallás négyszázötvenedik évfordulóját. Főjegyzőt, két esperest, valamint presbitériumokat választanak a Dunamelléki Református Egyházkerületben 2017-ben – a többi közt ezekről is szólt Bogárdi Szabó István református püspök az egyházkerület hagyományos újévi lelkészértekezletén Budapesten.

Az egyházkerület püspöke újévi beszédében köszönetet mondott a lelkipásztoroknak helytállásukért, fáradozásukért, hűségükért.
– Tisztában vagyok azzal, hogy ki-ki a saját szolgálatában roppant terheket hordoz – fogalmazott Bogárdi Szabó István.

Karácsony és terrortámadások
Az egyházvezető elmondta: karácsonykor benépesedtek a református templomok, sok helyütt zsúfolásig megtelt templomokban tartották az ünnepi istentiszteleteket. – Olyan civilizációban élünk, amely erőteljesen, tudatosan és szervezetten törekszik arra, hogy a megváltás evangéliumát maga mögött hagyja. Mindeközben terrortámadások sújtják Európa eddig biztosnak hitt országait, köztük az adventi berlini merénylet különösen megrázta az embereket. – A nyugati civilizáció egyre inkább szeretné levetni magáról a keresztyénséget, közben a terrortámadások a keresztyénség szimbolikus helyei ellen irányulnak.

A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódva az egyházvezető kitért arra, hogy egyre jobban terjednek az ünneplés világias formái, a boltokban már októberben karácsonyi dalok szóltak, és a húsvéti nyuszik is idő előtt integetnek a polcokról. Ezt a tendenciát egyre nehezebb csupán egy bölcs legyintéssel elintézni.

A nagypéntek munkaszüneti nappá nyilvánításáról
A nagypéntek munkaszüneti nappá nyilvánításával összefüggésben azt mondta: miután tavaly Orbán Viktor miniszterelnök a református egyház emlékzsinatán bejelentette a hírt, sokakat meglepett, hogy mégsem került a parlament elé az erről szóló törvényjavaslat. – Információim szerint jogtechnikai akadálya volt a beterjesztésnek, a javaslat idén az országgyűlés elé kerül, így munkaszüneti nap lesz a nagypéntek.

A reformáció ötszázadik évfordulóján a kormány mintegy négyszáz emlékprogram megvalósulását támogatja – tájékoztatott. – A pályázati határidő tavaly júniusban lejárt, azonban a dunamelléki egyházkerület is elkülönített pénzt azokra a programokra, amelyek nem élveznek központi állami támogatást, ezekre január 15-ig lehet pályázni.

Az oktatási intézményekről szólva a püspök úgy fogalmazott, hogy nehezen találkozik a gyülekezeti valósággal a református iskolák valósága. Szem elől tévesztik a leérettségizett fiatalokat, akik nem térnek vissza gyülekezeteikbe. – Nem azért alapítottunk iskolákat, hogy kitegyük rá a református címert, hanem azért, hogy a missziót munkáljuk – hívta fel a figyelmet.

Igehirdetések a Parókián
Bográdi Szabó István szólt az egyházkerület internetes portáljának kezdeményezéséről. A www.parokia. hu oldal minden vasárnap igehirdetéseket szeretne közzétenni felületén. Ehhez kérik, hogy a lelkipásztorok küldjék be igehirdetéseiket az info@parokia.hu e-mail címre. – Szeretnénk, ha a reformáció ötszáz éves évfordulóját olyan üzenetekkel erősíthetnénk, amelyek a sokszor zavaros gondolatokat is helyre teszik. Joó Sándor egykori pasaréti református lelkipásztor 1951-ben elhangzott igehirdetésére hivatkozva úgy fogalmazott, hogy a reformátorok nem tettek mást, mint teljes egészében rábízták az Úristenre az egyházat.

450 éves a II. Helvét Hitvallás
Az évfordulókról szólva hangsúlyozta, hogy idén ünnepeljük Arany János és Tompa Mihály születésének 200. évfordulóját. 450 éves a II. Helvét Hitvallás, amelynek elkészült az új fordítása. Arra kérte a lelkipásztorokat, hogy mielőtt nyomdába kerülne az anyag, jelezzék észrevételeiket vagy az esetleges hibákat, hiszen a jövőben ez lesz a II. Helvét Hitvallás hivatalos szövege.

Újévi beszédében a püspök szólt az új gyülekezetek szervezéséről, a lelkészek adminisztrációs terheinek csökkentéséről, a leegyszerűsített kanonika vizitációs kérdőívről és gazdasági kérdésekről is. – Működési költségeink ugyanazok, mint tavaly, konzervatív költségvetést készítettünk, bár nőtt az adófelajánlások száma és összege is. A kormány a 2016-os maradvány összegekből jelentős támogatást ad a református egyháznak is, ahogyan ez a Magyar Közlönyben olvasható.

A püspök és a lelkipásztorok megemlékeztek a tavaly év végén elhunyt Hegedűs Béla főjegyzőről, akinek munkáját több esperes veszi át. A szolgálati autókkal összefüggő ügyeket Rácz József tolnai esperes végzi a jövőben. A teológusok ötödéves és hatodéves képzésével kapcsolatban Takaró András esperes intézkedik. Az új gyülekezetek szervezése Nyilas Zoltán espereshez tartozik ezentúl. A gazdasági ügyeket Szabó Ferenc veszi át, egyúttal a vértesaljai esperes lett az egyházkerület gazdasági bizottságának új elnöke is.

Tisztújítás
Bogárdi Szabó István szerint a főjegyzői tiszt korábbi működtetése helytelen volt, erre egyértelműen rámutatott Hegedűs Béla váratlan és megrendítő halála. – Ezért is döntöttünk úgy az esperesekkel, hogy szétosztjuk a főjegyzői feladatokat.

A Bács-Kiskunsági Egyházmegyében, illetve Baranyában is esperest választanak idén, utóbbi helyen Kovács János esperes nyugdíjba vonulása miatt. Az új főjegyző megválasztásának előkészületeit megkezdte az egyházkerület választási bizottsága, a választások menetrendjét a következő közgyűlésen hozzák nyilvánosságra. Idén lesz a presbitériumok általános tisztújítása is, ezzel összefüggésben a püspök azt kérte, hogy lehetőség szerint ne csökkentsék a presbitériumok létszámát, és a választásnál vegyék figyelembe a Presbiteri Szövetség ajánlásait.

Az újévi lelkésztalálkozón ezúttal is szó esett a lelkipásztorok egészségének megóvásáról. Ezzel kapcsolatban Bencze János, a Bethesda Kórház diakóniai igazgatója ismét felhívta a figyelmet a lelkészek ingyenes szűrővizsgálatára, amelyre első lépésben a bencze.janos@bethesda.hu címen lehet jelentkezni. A teljes körű szűrővizsgálat nagyjából fél napot vesz igénybe, a lelkészek szakértő segítséget kapnak a Bethesda Kórház orvosaitól.

Fekete Zsuzsa
Képek: Füle Tamás