Adatok

  • Kiadás: 2006.
  • Oldalak: 332
  • Méret:
  • Információ:

A szerző „Mit is tanított Jézus?" címmel tartott előadássorozata alapján jelent meg ez az elgondolkodtató könyv Istenről és rólunk, emberekről - a lét titkairól. A kötet alcíme: Az ébredés.

A könyv szokatlan és újszerű nézőpontból segít választ kapni az élet makacsul vissza-visszatérő mindennapi kérdéseire.

Részletek az Előszóból:

Sok évvel ezelőtt nem hittem Istenben. Ma igen. Nem valamilyen különleges esemény kényszerítette ki gondolkodásmódom megváltoztatását, hanem egyszerűen csak tudatosult bennem lassanként egy felismerés: a fennálló, hagyományos világképem alapján tulajdonképpen az élet egyetlen alapkérdésére sem kapok valódi feleletet. És persze szemmel láthatóan más sem.
...

Az ezredforduló táján elkezdtem utánajárni, milyen olyan válaszokat lehet adni az élet nagy kérdéseire, amelyek még „kivételesen" vagy „véletlenül" sem keverednek ellentmondásba önmagukkal, és persze a tapasztalat sem cáfolja meg őket lépten-nyomon.

...

Isten szava megváltoztatja az ember „földhözragadt" önazonosítását, világképét. Éppen ettől Isten szava. Erre semmilyen emberi „bölcsesség" nem képes. Pont ez különbözteti meg tőle.

...

Két év múltán érkezett el az ideje „gondolataim" rendezésének. Egy már minden kórházból eltanácsolt rákbeteg barátom keresett fel, segítséget kérvén betegségével való küzdelmében. Több mint tíz hónapon keresztül minden héten hosszú órákat beszélgettünk a kisfiáról, a gyógyulásról, az élet értelméről, Istenről. Számára már lejárt a világ kiüresedett és semmitmondó szavainak korszaka, ezért hát belefogtam vele együtt végignézni Jézus tanítását - egy újszerű nézőpontból. És barátomnál találkoztam a Biblia büntető-jutalmazó Istenétől való félelemmel, amit az emberek közül sokan átélnek. Meg az Evangéliumok, s általában a Biblia, hitelességének vagy legalábbis kortalan érvényűségének kétségbevonásával. És akkor azt mondtam neki: - Nagyon egyszerű a helyzet. Fogjuk fel úgy a Szentírást, mintha a padláson bukkantunk volna rá, és a címén kívül nem tudunk róla semmit. Ha ez Isten üzenete, akkor ellentmondásoktól mentes válaszokat kell kapnunk belőle a lelkünkből fakadó kérdéseinkre. Filozofálgatás helyett olvassunk inkább bele az Evangéliumokat tartalmazó részébe, mi a csuda lehet benne? Hátha a szöveg önmagáért beszél, és megnyugtatóan eloszlatja kétségeinket.

Beleolvastunk. A „vegyétek magatokra igámat..." mondattal kezdtük, a „...megtaláljátok lelketek nyugalmát" szavak már határozottan megtetszettek neki, kiváncsivá tették. És annak rendje, módja szerint apránként ő is rájött arra, amire én: az Evangéliumok szövege önjavító és önmagyarázó. És többé már számára sem volt kétséges hitelességük. Sem a tanítás életszerűsége - hogy a világ pontosan olyan, ahogyan ott le van írva. Megszabadulván a hamis Isten-képtől betegsége csapás helyett élete nagy kalandjává vált. A „szavakba zárt" Isten „életre kelt" számára. Barátom az ateizmustól elindulva mindennapjaiban is elért az élő Istenbe vetett hitig. Abba az Istenbe vetette hitét, akitől már valóban nem félt, akiről tudta: szereti őt - akit lelkünk mélyén mindnyájan vágyunk megismerni.

- További részletek a könyvből

Kiadó és rendelés

  • Kiadó neve: Püski Kiadó
  • Címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 26.
  • Telefon: 06 1 375 7763
  • Fax: 06 1 214 3905
  • E-mail: puskikiado@gmail.com
  • Weboldal: http://www.puskikiado.hu/