Adatok

  • Kiadás: 2009.
  • Oldalak: 173
  • Méret: 150x235
  • Információ:

Betekintés Kálvin teológiájába

Mi volt a 16. századi genfi teológus, Kálvin János mondanivalója annak idején? Milyen mondanivalója lehet ennek a mi számunkra?

Erre és hasonló kérdésekre keresi a választ ez a könyv, különböző szempontokat követve. Kálvin számára fontos volt a Szentháromság Isten tisztelete, de vajon nem éppen ennek állt-e az útjába szigorú fellépésével? Kálvin kiállt amellett, hogy egyedül hit által igazulhat meg az ember. Hogyan beszélhetett mégis a „jó cselekedetekről"? Imádságaiban az egyház Isten vándorló népeként jelenik meg. Mi ennek az útnak a célja? Egyháztanával kapcsolatban felvetődik a kérdés: hitvalló egyház vagy népegyház? Hogyan értelmezhetjük úgy az úrvacsorát, hogy az a protestáns felekezetek békéjét szolgálja? Hogyan töltheti be az egyház a politikai „őrálló" feladatát az állammal szemben?

Egy 16. századi kortársunk lép hozzánk közelebb ebben a könyvben, és felteszi nekünk a korszakokon átívelő kérdést. Hogyan köthetjük össze a két legfontosabb szempontot: Isen tiszteletét és az emberséget?

Eberhard Busch 1937-ben született a németországi Wittenben. Teológiai tanulmányai után 1965-1968 között Karl Barth  asszisztenseként tevékenykedett. Később lelkészként és a református teológia porfesszoraként dolgozott Göttingenben.

Kiadó és rendelés

  • Kiadó neve: Kálvin Kiadó
  • Címe: 1113 Budapest XI., Bocskai út 35.
  • Telefon: 386-8267 és 386-8277
  • Fax: 466-93-92
  • E-mail: kalvin.kiado@kalvinkiado.hu
  • Weboldal: http://www.kalvinkiado.hu/