Bölcsészmatek

Így lesz a 2 x 2 néha 5

Emlékezés és filozófia. Elég tág téma. Hát a mostani alkalommal a nemzedékek kérdését választottam ki. Ezt pedig azért, mert a filozófia történetét tekintve soha nem lényegtelenek azok az összhatások, amelyeket nemzedékek adtak és vettek át az emberi történelem során. Az egyik ilyen filozófiai irányzat a közösségelvű gondolkodásmód, amely különösen is nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az emlékezés, a hagyomány ne vesszen el, mert ez az, amiből nagyon sokat nyerhet egy-egy nemzedék.

A közösségelvű filozófiának sok jeles képviselője van, sőt, ez az irányzat nagy befolyással és párhuzamokkal bír a keresztyénségen belüli áramlatokkal is. Általánosságban véve azt mondhatjuk e gondolkodási mederből nézve és értelmezve az életet, hogy a jóra irányuló kutatás nem mindenki számára ugyanaz. A különböző egyének különböző társadalmi körülmények között élnek és ezeket a különböző körülményeket úgy is kezelhetjük, mint különböző szociális identitásokat. Mindez érvényes nem csupán horizontálisan (a jelenre vonatkozóan), hanem vertikálisan is (a múltra vonatkozóan). A körülmények időről időre és helyenként is változnak. Ez természetesen nagyon jól illeszkedik az emberi élet narratív egységének koncepciójához, amely alapvető fontossággal bír ennek a gondolkodásnak. Az én élettörténete szorosan kapcsolódik a közösség történetéhez, ahonnan identitását nyeri. A történelmi identitás birtoklása kötődik a szociális identitás birtoklásához. Az identitás elleni lázadás is egy mód arra, hogy az egyén identitása kifejezésre jusson.

Az én egy meghatározott részét örököljük. Ez az örökség meghatározott múlttal bír, és ez a múlt az adott személyben van jelen, aki ezáltal egy történet részesévé és így egy tradíció hordozójává válik. A hagyomány számos gyakorlatból és olyan formából áll, amely megmutatja, hogy mi ezek jelentősége és értéke. Egy élő tradíció mindig „vitában áll", mert mindig felvetődik a kérdés, hogy például mi az egyetem (de akár azt is példaként hozhatnánk, hogy az egyház minden nemzedékének magának kell a választ megkeresnie és megtalálnia arra a kérdésre, hogy „mi az egyház"). Egy élő tradíció tehát történelmileg hosszú, szociálisan manifesztálódó vita az eme tradíciót alkotó javakról.

Az egyének részt vesznek egy hagyományban, és azáltal van rájuk hatása a hagyománynak, hogy részesei lesznek a tradíció történetének. A tradíció következésképpen hatással van azokra a döntésekre is, amelyeket az egyéneknek meg kell hozniuk.

Ez azt is jelenti, hogy az egyén szerepe a személyes és közösségi emlékezésben nagyon jelentős. Nem csupán azért, mert így lesz valósággá a szociálisan meghatározott egyén, hanem azért is, mert ebben a folyamatban jelentős és konstruktív szerepe is van. Milyen jó lenne néha emlékezetünkbe idézni, hogy egy élő tradíció mindig vitában áll! Ezt néha elfelejtik az olyan intézmények és annak képviselői, akik a hagyományokat megtartó, azon alapuló, nagy múltú és korokat átívelő intézmények tagjai, képviselői vagy vezetői. A közösség és az emlékezés (a hagyomány) alapvetően fontos az egyén és egy-egy közösség identitáskeresésében. Ennek fontosságát soha nem lenne szabad elfelejteni, hiszen igazán konstruktívan, kreatívan és minél teljesebben megközelíteni azt a valóságot, amelyben meg kell élnie kinek-kinek azokat az értékeket, amelyek annak a hagyománynak a részesei, amelyben az egyén maga is áll. És igaz, ez nem mindig egyszerű. És az is igaz, hogy így lesz a 2x2 néha 5. És még az sem biztos, hogy ez az 5 milyen ötös. És bár a „bölcsészmatek" talán az egzakt tudományok területén nem sokat ér, de az ember életét biztosan meggazdagítja.

Vissza a tartalomjegyzékhez