Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket

Talán be kellene iratkozni egy olyan iskolába, ahol a kisgyermekek a tanárok, ami az ő szellemiségük szerint a játszótársat jelenti.

Lk.18,16

Megfigyelted már, hogy a kisgyermekek alapvetően vonzódnak a szabadsághoz, az örömhöz, s önfeledtségük az élet szeretetéről árulkodik? Ez a vonzódás gyakran oly erős, hogy szembekerül a felnőttek rend, biztonság, komolyság által fémjelzett világával.
A felnőtt ember elkezdi tanítani a gyermekeket a mennyek országáról is. Persze többnyire pusztán csak azt próbálja meg átadni nekik, amit arról a láthatatlan birodalomról gondol.
A gyerekek néha ezt tátott szájjal hallgatják, s ott is vannak BENNE, máskor a tanítás közepén szemérmetlenül játszadoznak egymással, és közben is a Mennyek Országában vannak. Eközben a felnőtt pokoli kínokat él át, mivel azok a neveletlenek a leglényegesebbre sem figyelnek oda. A felnőttet sokkal jobban vonzza a pokol. A szeme, a figyelme ki van hegyezve a rosszra, a hiányra, a negativitásra: az ember bűnös, eltévelyedett, méltatlan. A gyermek mindezzel nem foglalkozik. Nemrégiben a feleségemmel bementünk Egerbe, s kicsit későbben értünk haza, mint két nagyobbik fiunk az iskolából. Ilyenkor ők általában bemennek Eszti nénihez s Karcsi bácsihoz, kedves nyugdíjas szomszédjainkhoz, s náluk várják meg, míg hazaérkezünk. Mikor hazaértünk, Eszti néni kedvesen fogadott minket, s örömmel újságolta, hogy nyolcszáz forintot odaadott a gyermekeknek képes újságra, amit immár el is hoztak az iskolából. Ilyenről persze szó sem volt. A lurkóknak ennek ellenére semmilyen rossz érzése sem volt ezzel kapcsolatban. Ők látták az iskolában, hogy van egy klassz újság, s bizalommal kértek a szomszédoktól pénzt. Rossz érzések a kölcsönkéréssel kapcsolatban nem voltak bennük. Csupán az önfeledt játék, az öröm volt látható az arcukon. A felnőtt sokszor meggondolja, míg kölcsönkér a szomszédból. Ha kap, akkor is rossz érzése van többnyire, s a pénzből vett valaminek sem tud felhőtlenül örülni. Bár a rend, a komolyság, a szorgalom által a felnőttnek sokszor van pénze, de örömet, önfeledtséget, felhőtlen áldott állapotot igencsak nehezen kaphat érte. Talán be kellene iratkoznia egy olyan iskolába, ahol a kisgyermekek a tanárok, ami az ő szellemiségük szerint a játszótársat jelenti. Figyelted már azt, ahogy a kisgyermek játszik a játékával? Ahogyan eltűnik minden más a világból, s csak a játszás van? Ahogyan nevetve gurgulázik, s az öröm árad minden egyes sejtjéből? Hát amikor mennyei méregzsák? Olyannyira haragszik, hogy már azt sem tudja, hogy mire s kire. Hát nem gyönyörű? A jézusi mondás igen nagy jelentőségű: „engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa". Jézusban megtestesült a SZERETET LELKE, a SZABADSÁG LELKE, az ÖRÖM LELKE. A megtestesületlen SZABADSÁGHOZ, SZERETETHEZ, ÖRÖMHÖZ a kisgyermekeknek ma is sokkal inkább útja van, mint a racionális, rendszerető, komoly felnőtteknek. Mi lenne, ha mi, iskolázott (sokszor túlképzett) felnőttek követnénk a kisgyermekeket oda, ahová mindannyian vágyódunk? Ahol minden egyszerű, ahol minden csodálatos, ahol az ÉLET minden lehetősége vibrál? Csak akkor nem akadályozzuk a kisgyermekeket, ha elállunk az útjukból. Ha mi megyünk időnként utánuk. Ők olyan utat mutathatnak nekünk, amely oda vezet bennünket, ahová mi, felnőttek a „minden-tudásunk" gőgjével nem juthatunk el. Ne féljünk tudatosan gyermekivé válni. Akkor újra, immár tudatosan ráléphetünk a Mennyek Országába vezető útra. A SZERETET, ÖRÖM és BÉKESSÉG honának irányába a szeretet, öröm s békesség lelkiállapotai az útmutató tábláink. Igyekezzünk olyan gondolatokat választani, amelyekből ezekhez hasonló következmények, lelki gyümölcsök (állapotok) származnak. Ilyen gondolatok könnyebben jönnek, ha gyermekiekké válunk. Ha valamibe belefeledkezünk, ha valamire rácsodálkozunk, ha valamihez, Valakihez nyitottan, ítélettől mentesen közeledünk, ha a komolyságot néha sutba dobjuk, s rendetlenül játékossá válunk. Ezek olyan gyermeki létállapotok, amelyekből az ÉLETHEZ, a SZABADSÁGHOZ, az ÖRÖMHÖZ szabad út van.

A felnőttesnek tűnő ellenálló (állítólag a rendet szolgáló) lelkiállapotokból nincs út a Mennyek Országába. Egykor a „felnőtt" tanítványokat figyelmeztette Jézus arra, hogy az ellenállásuk távol tarthatja őket attól az országtól, amelynek Ő a királya, a látható megtestesítője. Ha el akarják távolítani azt, ami oda tartozik, akkor végül is magukat zárják el attól. Mai tanítványként fontos megérteni, hogy a gyermeki nyitottság, a bizalom, az önátadás az, ami oda vezet, ahová vágyódunk. Vegyük néha komolytalanra a figurát, s legyünk olyanok, mint a gyermekek: hátha újra feltűnik a királyi ÚT, amely a feladatok, a félelmek, a küzdelmek-ellenállások közepette el-eltünedezik a mai „felnőtt" tanítványok szemei elől is.

Látod? Ebben a pillanatban egy kisgyermek arca sejlik fel halványan a képernyőn. Vigyorog, s éppen szamárfület mutat neked, ha a rend, a komolyság s a tudás őrzőjének vallod magad. Megérettél már a szamárkodásra?

Vissza a tartalomjegyzékhez