Oázis -üres szék, amely Rád vár

Engedjük, hogy a szeretet nyitottsága megnyissa a mi szívünket is.

Jézus mondatainak értelmezése nem mindig egyszerű, és az egyik legfontosabb sajátosságuk, hogy alapvetően mindig értelmezve vannak, de egyúttal soha sincsenek, hiszen folyamatosan értelmeznünk kell őket, mert másként nem lesz valós, autentikus a keresztyén élet. Így van ez azzal a mondattal is, hogy "az én Atyám házában sok lakóhely van". Amikor belegondolunk ebbe és a valóságba, akkor talán kissé elkeseredetten vesszük észre, hogy hát... azért olyan nagyon sokan nem vagyunk. Hát... lehet. Ez azonban az emberi nézőpont. Az a nézőpont, ami persze nem elhanyagolható, hiszen a valóság az valóság, de megint, mint ahogy azt sokszor teszem, arra kell, hogy felhívjam a figyelmünket, hogy érdemes néha más szemszögből nézni a dolgok állását, mint ahogy azt megszoktuk, ahogy az a legkézenfekvőbb, legegyszerűbb és legkényelmesebb. Ez a más szempont pedig az, hogy a Biblia mindig maradékról beszél, amikor arról próbál valamit elmondani, hogy a kiválasztottakkal mi van, volt vagy éppen lesz. A kiválasztottak serege mindig a maradék. Ez persze nem azt jelenti, hogy ne kellene foglalkoznunk a számokkal, a numerikus adatokkal, ne kellene statisztikákat készítenünk vagy éppen egyfajta kontrollként megvizsgálni a saját szolgálatunkat, de azt igen, hogy semmiképpen se essünk abba a hibába, hogy azt gondoljuk: a számok, ahogyan mi értelmezzük azokat, mindent elmondanak. Legalábbis nem úgy, ahogy azt mi a legtöbbször látjuk. Csak úgy, és sehogy máshogy. Mert a mi szempontjaink az igazi szempontok. Igaz, hogy a saját dolgainkban már nem egyszer és nem is kétszer csalódtunk, de azért még mindig próbálkozunk. Próbálkozunk, hogy hátha mi jobban tudjuk.

Itt azért érdemes azt is megjegyeznünk, hogy a próbálkozással semmi baj sincs. Nem azt akarom ugyanis mondani, hogy abba kell hagyni a próbálkozást, hiszen akkor vajmi keveset haladna előre a világ, ha nem próbálkoznánk megérteni a bennünket körülvevő embereket, eseményeket, történéseket. Arra azonban külön figyelmet kell szentelnünk, hogy a vélemények, az álláspontok sokszínűsége vagy - mondhatjuk - pluralitása nehézséget okozhat, hiszen nem olyan könnyű másként látni a dolgok, események menetét, mint ahogy az nekünk a legegyszerűbb. Merjünk másként látni! Merjünk másként tekinteni a világra, embertársainkra, testvéreinkre. Ahogy Jézus is arra hív, hogy lássunk másként, hiszen Benne és Általa már eleve másként láthatjuk az életet. Engedjük, hogy a szeretet nyitottsága megnyissa a mi szívünket is.
Ez a nyitottság tesz majd késszé és képessé arra, hogy minél jobban megértsük Jézus szavait is arról, hogy hogyan tekintsünk a világra. Megérteni, hogy mit jelent számunkra, mások számára az a Jézus, aki nem csupán egy egyszeri Esemény, hanem egyúttal folyamatos Történés is. Ezáltal értjük meg, hogy Ő kicsoda. Így, a folyamatos keresés során lesz alkalmunk arra, hogy folyamatosan találjunk. Megtaláljuk Őt. Ebben a megtalálásban pedig találkozunk majd az emberekkel, és megértjük, hogy mit jelent, hogy az Atya házában sok hely van, hiszen az embereket nem mi akarjuk majd megítélni, hanem ezt odahagyjuk Istenre, és mi csak azzal foglalkozunk, hogy ha lehet, akkor minél hitelesebben akarjuk élni az életünket. Hitelesen, vállalva önmagunkat. Ez nem azt jelenti, hogy tökéletesnek mutatjuk magunkat, hanem azt, hogy vállaljuk önmagunkat, ahogyan Isten is vállal bennünket. És ha ezt megértjük, akkor könnyebb lesz másokat is vállalni. Kit milyen szinten, de vállalni fogjuk embertársainkat.
Az a bizonyos mennyei hon, mennyei otthon így már itt és most olyan hellyé varázsolja majd a világot, amely arra hív, hogy ez nem kirekesztő közösség, hanem oázis, ahol Neked mindig van egy üres szék. A zsidók a pászkavacsoránál mindig üresen hagynak egy széket, hogyha a Messiás megjön, akkor legyen helye náluk. Jézus hasonlóképpen mindig tart egy széket üresen, pont nekünk, hogy ha megfáradtunk, ha nem találjuk a helyünket, ha elegünk van magunkból, a világból, másokból, talán még Istenből is, akkor is legyen egy hely, ami a miénk, a mi oázisunk. Mennyei oázis, mely személyesen nekünk szól. Erre hív az a kis mondat, amely azt mondja, hogy "az én Atyám házában sok hely van".
Hogy így tudjuk élni az életünket, ehhez adjon meglátást, megtapasztalást, erőt és bölcsességet mindannyiunknak Isten.

Vissza a tartalomjegyzékhez