Együtt a hit útján – konferencia és könyvbemutató

Jézus missziói parancsa mindegyik korosztály megszólítására vonatkozik, mely a 21. századi lelkipásztort, teológust, hittanoktatót, katechétát új kihívások elé állítja. Ezeknek a gyülekezetpedagógiai feladatoknak a szakszerű ellátásához nyújt elméleti és gyakorlati ismereteket a megjelenő könyv, amely egyetemi hallgatók számára készült tankönyvként indult, de az alkotás folyamatában egyre világosabban rajzolódott ki, hogy a már szolgálatban lévőknek is hasznos segítség lehet.

A könyv célja
 a gyülekezet kontextusában történő tanítási szolgálat megerősítése a korosztályok megszólításában
 szemléletformálás: jelen lenni felebarátom számára, abban az élethelyzetben, amelyben ő van
 társadalmi és egyházi valóságra reflektálva összefoglalni a legfontosabb szempontokat a korosztályokkal való munkában: Mit tanít a Biblia az adott korosztályról? Mi lehet Isten terve egy-egy életkorban? Milyen didaktikai céljaink lehetnek? Hogyan lehet a céloknak megfelelően kapcsolódni a mai emberekhez életkortól, társadalmi kontextustól és élethelyzettől függő módon? Mi az, ami általában működik egy-egy korosztálynál? Mi az, ami másképp működik egy adott kontextusban?

Kinek szól a könyv?
Az elképzelt olvasóink  a teológiai hallgatók mellett  elsősorban azok, akik gyülekezetekben szolgálnak (pedagógus, lelkész, diakónus, presbiter, önkéntes), és akiknek szüksége van rendszerezett tudásra.

A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melyet az alábbi linken lehet megtenni. (Szendvicsebéd 1000 Ft-ért igényelhető.)