IV. Budapesti Református Mérnöktalálkozó

Hogyan lehet egy összetett szakmai-társadalmi-gazdasági/piaci környezeteben érvényesíteni a keresztyén hitünkhöz kapcsolódó etikai szempontokat; mi számít jó kompromisszumnak a gyakorlatban és mi az, aminek a feladása lehetetlen egy keresztyén mérnök számára? 2020. február 22-én szombaton kerül sor a IV. Budapesti Református Mérnöktalálkozóra, amelynek címe: Krisztusi keskeny út és arany középút – mérnöki kompromisszumok református szemmel.

A Mérnöktalálkozón arra szeretnének választ keresni, hogyan lehet egy összetett szakmai-társadalmi-gazdasági/piaci környezeteben érvényesíteni a keresztyén hitünkhöz kapcsolódó etikai szempontokat; mi számít jó kompromisszumnak a gyakorlatban és mi az, aminek a feladása lehetetlen egy keresztyén mérnök számára.

Időpont: 2020. február 22.
Helyszín: 1092 Budapest, Ráday utca 28.
 

Részletes program:

9:00-9:05 Megnyitó

9:05-9:15 Igeolvasás és imádság

9:15-9:45 „Csak azt az egy dolgot engedje meg az Úr...” – kompromisszumkeresés bibliai mércével (Zsengellér József)

Mérnökként, informatikusként, műszaki szakemberként olyan alkotásokat szeretnénk létrehozni, amelyeket büszkén vállalhatunk református hittel élve. Hivatásunk élethelyzeteit tekintve tökéletes megoldások helyett azonban gyakran kompromisszumokra kényszerülünk – némelyek ezek közül próbakövek a keresztyén ember számára. Mitől elfogadható egy kompromisszum a Biblia szerint, miben engedhetünk és mihez kell ragaszkodnunk, mi közömbös és mi érinti a református identitás kérdését? Az előadáson ezekre és hasonló kérdésekre keressük a választ.

Zsengellér József a Károli Gáspár Református Egyetem rektora, a Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék egyetemi tanára. Meglátása szerint ahhoz, hogy a XX. század társadalmi, gazdasági, technikai változásai által gyökeresen megváltozott gondolkodású emberek is felfigyeljenek keresztyén értékeinkre, lelki-szellemi változás szükséges.

9:45-10:15 Keresztyén mérnöki vállalkozások (nem) mindennapi kompromisszumai (Diviánszky Ákos)

Az előadás egy cégvezető szemén keresztül érzékelteti életpéldákkal, milyen külső (megrendelők, globális piaci trendek, munkaerőpiac stb.) és belső (fejlesztői csoportok, munkavállalók, menedzsment stb.) szempontok mentén szükséges konszenzust találni akkor, ha vállalkozásunkat keresztyén mérték szerint szeretnénk vezetni.

Diviánszky Ákos programozó, a nemzetközi piacra számítógépes és okostelefonos játékokat készítő debreceni Invictus Games közel 20 fős vállalkozás társalapítója. Cégük hullámhegyekkel és -völgyekkel szegélyezett történetének meghatározója az általuk megfogalmazott üzletmodell: imádkoznak a cégért.

10:15-10:45 Kávészünet

10:45-12:15 Fórumbeszélgetések:

  • Mérnöki alkotás mint szakmai-etikai-társadalmi-pénzügyi optimum (Sári Tibor, Sáriné Cseh Mónika, Simongáti Győző)
    A beszélgetés témája annak megvitatása, hogy a keresztyén értékrendet magáénak valló gyakorló mérnöknek alkotómunkája során milyen szempontok mellett kell végeznie munkáját. Melyek ma a legnagyobb kihívások református szemszögből, hogyan lehet az etikai, környezeti és társadalmi szempontokat jól beépíteni az alkotófolyamatba – miközben hivatása mellett a családi-párkapcsolati lét is hozzátartozhat a mérnök életéhez.
  • Keresztyén mérnöki vállalkozások belső és külső kompromisszumhelyzetei (Bessenyei Bálint, Diviánszky Ákos, Szlávik Róbert)
    A fórumbeszélgetés a második előadás gondolatait továbbvíve azzal foglalkozik, hogy keresztyén értékrendet (küldetésében, működésében, vevőkapcsolataiban, partnerkapcsolataiban, humánerőforrás-kezelésében stb.) képviselni kívánó szervezet a gyakorlatban hogyan lehet képes jól kezelni a kompromisszumhelyzeteit.
  • Gyülekezetépítési konfliktusok és kompromisszumok (Bíró Botond, Nyilas Zoltán, Somogyi Péter)
    Gyülekezetben élve számos szempontot kell mérlegelnie egy szolgálni kívánó mérnöknek. Több esetben a gyülekezet életéhez, annak növekedéséhez, missziói, közoktatási és igazgatási feladataihoz kapcsolódva vetődnek fel potenciális konfliktusforrások, ahol keresztyéni módon szeretnénk jó megoldásokat, kompromisszumokat találni. A beszélgetés a gyakorlati gyülekezetépítéshez kapcsolódó kérdéseket igyekszik körbejárni lelkészi és mérnök szemmel.

12:30-12:55 REFORMula Challenge (Református Középiskolások és Egyetemisták Innovációs Versenye) – a Mérnökmisszió felsőoktatási és ipari partnerséggel megvalósuló projektje (Németh Balázs)

12:55-13:00 Zárszó

13:00- Fogadás
 

A Mérnöktalálkozón való részvétel ingyenes és regisztrációhoz kötött, amit a http://www.mernokmisszio.hu/mernoktalalkozo/ oldalon lehet megtenni.