A szövetség áldása

Az interjúra fuvarozó taxisofőr és a beszélgetést felvevő operatőr is kedvet kapott a házassághoz, miután találkoztak a házasság hete arcaival és szervezőjével. Vajon miért fejt ki ekkora hatást, ha hétköznapi emberek beszélnek a házasságról, és hogyan készülnek ők maguk a médiaszereplésekre? Egyáltalán, hogyan lett egy felekezetközi beszélgetésből országos programsorozat, amelyhez az egyházak mellett világi médiumok, szervezetek és önkormányzatok is csatlakoztak? Minderről a házasság hete koordinátorát és sajtófőnökét kérdeztük.

Vasárnap vette kezdetét az idei házasság hete, amelyet tizennégy éve tartottak meg először Magyarországon. Az Egyesült Királyságból indult mozgalom célja, hogy minden évben egy héten át felhívja a figyelmet a házasság és a család értékére. Hazánkban a keresztyén egyházak összefogásával, 2013 óta a köztársasági elnök felesége, Herczegh Anita fővédnökségével valósul meg ez a Kárpát-medencére is kiterjedő programsorozat.

Maga sem gondolta volna, hogy néhány, a házasság értékei mellett elkötelezett ember jó szándékából országos mozgalom fejlődik – árulta el megkeresésünkre Herjeczki Kornél, a házasság hete mozgalom országos koordinátora. Tizennégy évvel ezelőtt a brit Richard Kane és felesége, a házasság hete mozgalom elindítói vetették fel az ötletet, hogy Magyarország is csatlakozhatna a nemzetközi kezdeményezéshez. A Magyar Evangéliumi Aliansz megkeresése után a közös gondolkodásba a MEÖT (Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa) is bekapcsolódott, így felekezetközi szervezőbizottság alakult olyan szolgálattevők részvételével, akik a házasság és a család kérdéseivel aktívan foglalkoztak.

Hogy mi motiválta ezt a néhány embert, és mit szerettek volna elérni, arról így vallott: „Mindannyiunknak voltak, vannak olyan barátai, ismerősei, akiknek romokban hever a házassága. Jól tudjuk, ez mekkora teher a gyerekek számára is, és bizony, lelkészcsaládok is erősen érintettek ebben. Emellett a házassági válságok gazdasági következményei sem elhanyagolhatók. Bizonyított tény, hogy ahol a házasság jól működik, a gazdaság növekszik. Ha szétmegy egy pár, forintosítani lehet, mennyi időt, energiát, pénzt veszítenek, ami kihatással van a teljesítményükre, és milyen rehabilitációt kíván a lelki megrázkódtatás, a fizikai megroppanás. A kérdés, amit feltettünk magunknak: mit teszünk azért, hogy mindez ne történjék meg?”

A házasság hete mozgalom szervezőbizottságának az volt a célja, hogy kézzelfogható segítséget nyújtson a pároknak, ehhez pedig nagyon kevés is elég – mondja Herjeczki Kornél. „Szinte csak annyi, hogy azok a párok, akik dolgoznak, nevelik a gyermekeiket, vasárnap templomba mennek, és azt gondolják, hogy nem csinálják elég jól, mert nem minden tökéletes, pedig valójában működtetik az életüket, megnyilatkozzanak. Szemléletformáló jelentősége van annak, hogy hallassák a hangjukat, a média ugyanis tele van rossz példákkal: ez is kifelé kacsingat, az a család is tönkrement. Ha csak erről szólnak a hírek, nem csoda, hogy a fiataloknak elmegy a kedvük a házasságkötés gondolatától, főleg, ha a templomban azt is a fejükhöz vágják, hogy ne éljetek együtt, hanem házasodjatok össze. Jogosan kérdezhetik, hogy mégis miért kellene ezt tenniük, ha ennyi válás történik, és az ekkora traumát jelent mindenki számára.”

Az első években a maguk szerény eszközeivel próbálták a programjaikat meghirdetni, az eseménysorozatot népszerűsíteni, ez azonban  még nagyon kevesekhez ért el – árulta el a koordinátor. „Rádöbbentünk, hogy a média szélesebb körű bevonása, komolyabb kommunikációs eszközrendszer és átgondolt stratégia nélkül nem tudjuk elérni azt a célt, hogy minden évben egyszer a házasság témaköre országos figyelmet kapjon. Ezért felkértünk egy kommunikációs szakembert, Kolos Emőkét, hogy segítsen nekünk a sajtókapcsolatok, illetve olyan együttműködések kiépítésében, amellyel a mozgalom ismertsége, elfogadottsága szintet léphet. Emőke remek munkát végzett, nélküle most nem is beszélhetnénk országos mozgalomról.”

A házasság hete mozgalom központi programjain – melyek idén így alakulnak – évről évre őszintén és gyakorlatias módon esik szó a házastársi szövetség különböző aspektusairól szakemberek és különböző életkorú, élethelyzetű házaspárok részvételével. Valamennyi előadás, kerekasztal-beszélgetés vagy házasság heti írás hétköznapi élethelyzetekből indul ki, és a bibliai alapelveket felvillantva kínál megoldási lehetőségeket. „Ha írásról van szó, olvasmányos formában, ha pedig valamilyen programról, akkor őszinte, emberi szóval nyilvánulnak meg a vendégeink, az embereknek ugyanis elegük van a pátoszból.”

A szervezők minden évben megkérnek egy házaspárt, hogy legyenek a házasság hete arcai – Magyarország ebben élen jár a mozgalomba bekapcsolódott országok között. Hazánkban elsőként Levente Péter és Döbrentey Ildikó voltak a házasság hete nagykövetei, idén pedig Pálúr János és Pálúr Kornélia vállalták, hogy megosztják harmincévnyi házasságban szerzett tapasztalatukat a magyar nyelvű médiumokban.

Már egy hónappal a házasság hete előtt kezdetét veszi a nagyobb lélegzetű, akár több órás interjúk elkészítése, ami azt jelenti, hogy a házasság hete nagykövetei már ebben az időszakban napi szinten interjúkat adnak különböző hetilapok, magazinok részére. Az érdeklődés nem a tökéletesség látszatának, hanem a témának és a hitelességnek szól – hangsúlyozta Kolos Emőke, a házasság hete mozgalom sajtófőnöke. „Többnyire ismert, hiteles életpéldát nyújtó, elkötelezett és gyakran a jegyesoktatásban is aktív házaspárokat szoktunk felkérni erre a feladatra, akik tudják is vállalni az ezzel a feladattal járó extrém terhelést mind időben, mind a változatos, de mély mondanivaló terén. Többnyire még az esemény előtti nyáron, ősz elején leülünk velük egy hosszabb beszélgetésre, amelyben a párok részletesen és bizalmasan megosztják velünk az életüket, a történeteiket, így egy-egy ilyen „nagy találkozás” során jól körvonalazódik, hogy melyek lehetnek azok a nagy útelágazások, komoly tanulságok, amelyekre az előző években kevesebb hangsúly került, ám megoldásaikkal, megtapasztalásaikkal nagyon sokaknak segíthetnek, ha ezekről vállaltan beszélnek. Ilyenkor mi is megtisztelve érezzük magunkat, hogy beengedtek bennünket az életük zárt ajtói mögé, ráadásul szorosabb kapcsolat, egyfajta különleges kötelék is kialakul közöttünk, talán szövetségnek is nevezhetnénk, hogy megpróbáljuk közösen, ki-ki a maga területén helytállva a legtöbbet kihozni ebből a komoly misszióból. ”

Együtt választják ki azt a jelmondatot, a hét mottóját is, amely meghatározó a házaspár közös történetében, ugyanakkor alkalmas arra is, hogy határainkon innen és túl rendezvények, események, programok épülhessenek rá, a házasságra jellemző általánosabb igazságok legyenek – tette hozzá. A házasság hete mozgalom célja ugyanis, hogy minél több helyi közösség – önkormányzat, gyülekezet vagy akár regionális szervezet – készüljön saját programokkal ez idő alatt. A lelkesedés szerencsére évről évre egyre nagyobb: tavaly már több mint háromszáz programot szerveztek közel száz településen.

Az önkéntes részvételt eddig minden kiválasztott pár elfogadta, bár a döntés érthetően senki számára nem könnyű, komoly mérlegelést kíván. Vállalják-e, hogy a kamerák kereszttüzében állva megosztják ország-világgal a küzdelmeiket, örömeiket és bánataikat, hitbeli elköteleződésüket. „Különös, hogy a másfél hónapos, igen kemény médiaterhelés és a sok szereplés után a párok elmondása szerint ez az időszak nemcsak óriási élményt és nagyon sok értékes beszélgetést jelent, hanem a kapcsolatuk megerősödését is eredményezte. Ráadásul, akik a munkájuk miatt a mindennapokban kevesebbet vannak együtt napközben, ilyenkor együtt töltik az egész napot, készülnek, szépülnek, közösen utaznak, nyilatkoznak, sokat beszélgetnek egymással. Annak köszönhetően pedig, hogy a történetüket más-más megközelítésből szinte naponként elmesélik, újraélik a közös múltjukat, és minden alkalommal kifejezik az egymás iránti szeretetüket, így saját bevallásuk szerint az eseménysorozat végére még közelebb kerülnek egymáshoz. Kimerülten ugyan, de mindannyian megjegyzik: sajnálják, hogy lezárul a hét.” Valójában azonban nem ér véget a kapcsolódásuk a házasság hetével: innentől gyakran országszerte hívják a korábbi nagyköveteket a következő évek házasság heti rendezvényeire, programjaira is.

Bár a házasság hete közvetlen hatását nehéz lemérni, a szervezőkhöz visszajutott személyes történetek mégis sokat elárulnak. Herjeczki Kornél így mesélt erről: „Épp egy interjúra mentem taxival, és a sofőr érdeklődött, hogy milyen témában fogok nyilatkozni. Elmondtam. Én is rákérdeztem, családos ember-e, mire megosztotta velem, hogy jó pár éve együtt él valakivel. Az ilyen beszélgetésekből nem egyszer döntés született, és ezt onnan tudom, hogy volt, aki később megírta, hogy összeházasodtak a párjával.”

Olyan is előfordult, hogy a házasság hete arcaival dolgozó egyik operatőr mesélte el, hogy a beszélgetés felvétele után hazament, és megkérte a párja kezét, akivel sok éve éltek már együtt szeretetben. „Most döntésre jutott, megérezte a különbséget, azt a különleges légkört, ami a harmonikus, biztos alapokon nyugvó, egymásban teljességgel megbízó két emberből áradt, és a miértekre is választ kapott” – ezt már Kolos Emőke mondta. De gyakran egy beszélgetés meghallgatása is elég ahhoz, hogy egy eldöntetlen kérdésben dűlőre jusson valaki „Amikor egy pár el meri mondani, hogy mit jelent az életükben ez a kimondott és vállalt elköteleződés egymás iránt, az más pároknak is ösztönzést jelenthet arra, hogy merjenek lépni. Megértik, hogy a házastársi szövetségkötés nem korlátokat, hanem biztonságot és igazi elfogadást, sőt, a kapcsolatban szabadságot és felszabadulást is nyújt azzal az érzéssel szemben, ami azt üzeni: a párom nem vállal engem, bármikor kiszállhat a kapcsolatból.”

De a megerősítésre, a kapcsolat megünneplésére a házasságban élőknek is szüksége van. „Néhány évvel ezelőtt az egyik délelőtti műsor foglalkozott a házasság hetével, és a műsorkészítők az adás után elmondták, hogy ennyi sms-t még soha nem kaptak a hallgatóktól. Mindnyájan arról írtak, hogy mennyire örülnek, hogy végre ilyen témáról is szó esik a médiában a sok rossz hír mellett, és elárulták, hogy ők már húsz, harminc vagy akár negyven éve boldog házasok. Ez a példa is mutatja, milyen fontos, hogy azok is kapjanak megerősítést, akik megküzdötték ezeket az éveket, és hogy társadalmi szinten is elismerjék és megbecsüljék, hogy megéri elköteleződni, együtt fejlődni egy házasságban.”

A házasság ajándéka mindenkinek egyformán adatik, csak nem mindenki fedezi fel ennek az ajándéknak az eredetét – vette át a szót Herjeczki Kornél. „Öröm, hogy a házasság hetén olyan embereket is elérünk, akik nincsenek ott a templomainkban. Tiszteletre méltó egyébként az a sok nem keresztyén nagycsalád is, amely jól működik, férj és feleség hűségesek egymáshoz – ezt nem szabad lebecsülni.”

A járvány miatt idén online rendezik a házasság hete központi programjait. „Ez nekünk is új helyzet, de a nézettségi adatok pontosabb képet adhatnak arról, mennyivel többen hallgatják meg az értékes előadásokat, beszélgetéseket. Ha egyetlen házaspárt megmentettünk, akkor már megérte.”

És hogy mi van a házasság hete után? A következő évi házasság hete szervezése akkor kezdődik, amikor az előző befejeződött – osztotta meg velünk Kolos Emőke. A szervezők már tavasszal elkezdenek gondolkodni azon, kik lehetnének a jövő évi házasság hete nagykövetei, nyáron pedig megszervezik velük az előzetes találkozót, ősszel megkezdődik a fotózás és a nagyinterjúk egyeztetése. „A házasság hete mozgalom sikere nagyon sok elkötelezett ember munkáján múlik kezdve a szervezetektől, a vidéki porgamszervezőkön át a média munkatársaiig” – hangsúlyozta.

Aki szívesen bekapcsolódna a mozgalomba helyi program szervezésével, a házasság hete honlapjáról letöltheti azokat az aktuális plakátsablonokat, meghívókat, emblémákat, amelyek segítik a program meghirdetését. Ráadásul a már kész programot fel is tölthetik az oldal programbeküldő felületén keresztül, így országszerte áttekinthető, hogy mely településeken mikor milyen programmal várják az önkéntes szervezők az érdeklődőket.

A téma iránt érdeklődők addig sem maradnak hallgatni- és olvasnivaló nélkül. Az előző években a Family magazin Házasság-különszámmal készült kifejezetten a programok szervezői számára, amely minden évben nagyon lelkes fogadtatásra talált – nemcsak a rendezvényeken adható útravalóként, hanem a jegyesoktatásban, házaskörök alkalmain is. Idén viszont a különleges helyzetre való tekintettel a teljes lapszám megjelenését előrehozták a házasság hetére, plusz húszoldalas házasságmelléklettel kiegészítve, hogy így is segítsék az online rendezvényeket témákkal, szakértői anyagokkal. Minden évben megjelenik a házasság hete könyve is a Harmat Kiadó gondozásában, amely idén Mihalec Gábor pár terapeuta Viharálló szerelem című könyve lett. A szerző kifejezetten a párok karantén alatti megpróbáltatásait vizsgálja, és azokkal a párokkal kíván a mindennapi gyakorlatba is átültethető tudást megosztani, akik szeretnék a kapcsolatukat előre felvértezni mindazzal, ami az élet nehézségeinek sikeres leküzdéséhez szükséges. A Parókia portálon erről és sok más érdekességről is olvashatnak még egész héten a házasság témakörében. Tartsanak velünk!