Épülő hit, épülő gyülekezet

Beköltözhetett új gyülekezeti otthonába a csömöri református gyülekezet. A közösség további terveiről Esztergály Előd Gábor lelkipásztort kérdeztük.

Csaknem hat évtizede az evangélikus gyülekezet templomában gyűltek össze minden vasárnap a csömöri reformátusok. Helyi és egyházmegyei összefogással, valamint egy nagyobb összegű állami támogatással azonban saját telkükön fel tudták építeni gyülekezeti házukat és a hozzá tartozó lelkészlakást. A gyülekezeti teremben március első vasárnapján tartották meg első istentiszteletüket, a lelkészcsalád pedig nyáron költözhet be a 160 négyzetméteres, négyszobás parókiára. Idén elkezdődhet a templomépítés is, terveik szerint jövőre már a teljesen kész épületben tarthatják istentiszteleteiket.

Korszerű és környezetbarát
A csömöri gyülekezet évtizedek óta gyűjtött saját otthona megépítésére – mondta kérdésünkre Esztergály Előd Gábor lelkipásztor. Több mint 20 millió forint saját tőkével vágtak bele az építkezésbe még 2016-ban, törekvésüket az Északpesti Református Egyházmegye is jelentős összeggel, csaknem 30 millió forinttal támogatta. Mindez a szerkezetkész épületre lett volna elég, amikor tavaly év elején a gyülekezet megkapta a hírt a 95 millió forintos kormányzati támogatásról. Ezzel együtt a közösség már egy éven belül birtokba vehette a teljesen kész épületet.

A lelkész körbevezetett minket a 75 férőhelyes gyülekezeti teremben, amelyhez teakonyha is épült, hogy az istentisztelet után is együtt maradhasson a közösség. Fenntarthatóságra és környezetvédelemre törekedtek – számolt be. Levegő-hőszivattyús fűtési rendszert szereltek be, amely a külső levegő energiáját használja fel a ház hűtésére, fűtésére. A legkorszerűbb szigetelést alkalmazták, mindennek köszönhetően hosszú távon jelentős mennyiségű energiát és pénzt takarítanak meg. „A gépész-tervező gyülekezetünk presbitere, Isten dicsőségére dolgozott. Az épület tervezői szintén református presbiterek, a műszaki ellenőr is aktív református” – fogalmazott a lelkész.

 

Kinyújtott kezek
A választói névjegyzékben 260 név szerepel, a számon tartottak legalább egyharmada rendszeres templomba járó. Negyvennél is többen szolgálnak aktívan a gyülekezetben: van, aki a gyermekeket tanítja, más a virágokról gondoskodik vagy éppen takarít. A lelkipásztor elismerte: szeretné, ha minden gyülekezeti tag megtapasztalná, hogy az Úr kinyújtott keze lehet. Szerinte a szolgálat a tanítvánnyá válás része, a másokra figyelés által pedig erősödik a hit.

Hiteles és őszinte
A csömöri gyülekezethez az elmúlt években sokan csatlakoztak egyházi kötődéssel nem rendelkező felnőttek, és olyanok is, akik máshol kereszteltek meg, de nem találtak gyülekezeti otthonra. A református közösség szeretetteljes légköre, az ott tapasztalható békesség azonban maradásra bírta őket, és később sem kellett csalódniuk – állítják többen. „Tavaly tíz felnőtt konfirmandusunk volt. Nekem nagyon fontos, hogy ne a külsőségek és a formalitások határozzák meg a hitünket, hanem az őszinteség és a hitelesség. Fontos, hogy mindennap megéljük az Úrral való kapcsolatunkat. Nem valamiféle merev, egyházias dologra gondolok. Nem arra, hogy áldás, békességet köszönök jövet-menet, és nem is arra, hogy a Pax TV szóljon mindig otthon. Sokkal inkább arra, hogy a hit az élet természetes része legyen. A munkában, a hosszú sorokban állva, a ház körüli teendők végzésekor, a gyermeknevelésben, egyszóval mindenhol sugározzunk rólunk a Krisztushoz tartozás!”

Sátorból kőtemplomba
És ez a „mindenhol” még a vasárnapokra is vonatkozik. A református istentiszteleteknek csaknem hatvan éven át a csömöri evangélikus templom adott otthont. A híveket szoros érzelmi kapocs fűzte átmeneti otthonukhoz, amelyet a református lelkész ahhoz a sátorhoz hasonlított, amelyben Izrael pusztai vándorlása idején a szentély állt. Most már örülnek, hogy végre megépíthetik saját kőtemplomukat, bár a lelkész szerint ez az időszak arra is megtanította őket: Isten nincs helyhez kötve, az átmeneti időszakokban is az övéi mellett áll és vezeti őket, hiszen célja van velük.

Már nem kell ingázniuk
A református templom építése nyáron veheti kezdetét a tavaszi közbeszerzési eljárás sikeres lebonyolítását követően a gyülekezet 2400 négyzetméteres telkén, közvetlenül a gyülekezeti ház és a parókia mellett. A kormányzat 195 millió forinttal támogatja az építkezést. A templomépítés azért is indokolt, mert a gyülekezeti élet megerősödött az elmúlt években. Minden korosztálynak külön figyelmet szentelnek, de még több idő és energia jut majd a misszióra, ha lesz helyben lakó lelkész. Nemcsak a gyülekezetnek nem volt ugyanis saját otthona, de a lelkipásztor is ingázott. „Gödöllőn lakom a családommal, nyolcadik éve ingázom. Ha nincs dugó, egy óra az út oda-vissza, amit akár naponta többször is meg kell tennem. Ha a feleségem késő estig dolgozik, a gyerekek felügyeletét nem tudjuk megoldani, akkor nekem otthon kell lennem, így sajnos korlátozni kellett a délutáni vagy az esti alkalmakat. Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy ez már nem tart sokáig. Nyáron szeretnénk költözni, miután véget érnek a parókia garanciális munkálatai, és a templomépítés is megkezdődött. Így nyugodtabban fogok esti lelkialkalmat tartani, mert tudom, hogy a gyerekeim néhány szobával arrébb vannak, nem húsz-huszonöt kilométerre. Isten kegyelme, hogy nem csökkent a gyülekezet aktivitása az ingázásunk miatt, de bízunk benne, hogy korszakváltás előtt állunk, és újabb lépcsőfokot lépünk előre, ha már mi is itt élünk majd.”

Útjelző
A templom a misszióban is fontos szerepet tölthet be – tette hozzá a lelkész. „Az építkezés első üteme, a gyülekezeti ház elkészülte közösségünk megerősítésében, fejlődésében jelentős mérföldkő. Már az első istentiszteleten, amit itt tartottunk, ragyogtak a gyülekezeti tagok, mindenki mosolygott. Az épület minősége is hozzátesz ehhez. Nem kell beletörődnünk félmegoldásokba, hanem készen van, tiszta, rendes, praktikus, kényelmes. A templom már a kifelé nyitás miatt is fontos lesz. A torony messziről hirdeti, hogy aki Istent keresi, annak a számára van útjelző. Talán éppen ott, a templomban kap eligazítást, hogy merre tovább…”

Átadhatják a forrást
A lelkipásztor szerint reményre ad okot az is, hogy a templom fejlesztés előtt álló, megújuló környezetben épül fel. Az épületekkel a csömöriek közelebb kerülnek ahhoz is, hogy missziói egyházközségből anyaegyházközséggé válhassanak. „Ez nemcsak azért fontos a gyülekezetünknek, hogy saját maguk választhassák meg a lelkészüket, hanem azért is, mert akkor azt a támogatást, amit mi kapunk meg az egyházkerülettől, át lehet majd csoportosítani egy új, épülő gyülekezet számára.”

Élnek a lehetőséggel
Esztergály Előd hangsúlyozta: a csömöri gyülekezet azért is tudott megerősödni, mert a presbitérium és a gyülekezeti tagok messzemenőkig kiveszik a részüket a közös szolgálatból. „Bármikor bárkitől kértünk segítséget, rögtön itt voltak. Ez azt is jelenti, hogy átélik az Úr áldását és azt, hogy az Ő eszközei lehetnek egy nemes ügy érdekében. A gyülekezetünk épülése Isten munkálkodásának a jele, mi pedig ajándékba kaptuk a lehetőséget: éppen most lehetünk a csömöri református gyülekezet tagjai. Nemcsak magunknak építünk, hanem a felnövekvő, Istent kereső nemzedék számára is.”

Képek: Füle Tamás/ parokia.hu; csömöri református gyülekezet

Kapcsolódó cikkünk:

Ha elmúlt vasárnap
Református gyülekezet, amelynek nincs saját temploma, mégis mindennapos az istentisztelet. 

Látogatóban a csömöri reformátusoknál