Fráter Erzsébet biológus: „Ti vagytok a szőlővesszők” – A Biblia növényei

Miből készült Noé bárkája? Mi a mirhás bor? Fává nő-e a mustármag?

„Ti vagytok a szőlővesszők” – A Biblia növényei

Miből készült Noé bárkája? Mi a mirhás bor? Fává nő-e a mustármag? A bibliaolvasó ember sok izgalmas kérdést fogalmaz meg, miközben az igét tanulmányozza.

A Szentföld változatos felszínű, hegyekkel, folyóvölgyekkel és sivatagokkal tagolt vidékének éghajlata, és ennek megfelelően növényzete is, jelentősen különbözik a miénktől. A Bibliában szereplő növények jó része nálunk kevésbé ismert, noha sokszor fontos szimbolikus jelentést hordoznak.

Fráter Erzsébet biológus, a vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert kurátorának vetített képes előadása abban segíthet minket, hogy a Szentírás növényeinek ismeretével és jelképrendszerük pontosabb értelmezésével minél közelebb kerüljünk Isten Igéjéhez, és jobban megértsük az Úr nekünk szóló üzenetét.

Az előadás az évek óta tartó Világ-egyetemi előadások sorozat keretében hangzik el.

Világ-egyetemi előadások

Már többször, többünkben megfogalmazódott az igény, hogy korunk és gyorsan változó környezetünk jelenségeit, szellemi és tudományos-technikai áram-latait keresztyén szemmel értelmezzük. Együtt keressünk választ világnézeti kérdésekre, hogy ne a pusztán földi dimenziókban, Isten kijelentése nélkül tájékozódó világ kész válaszai verjenek gyökeret a Szentíráshoz igazodni akaró emberek gondolko-dásában is.

Az előadásokat és az azt követő beszélgetéseket havi rendszerességgel tartjuk, általában minden hónap első péntekén, délután 6 órai kezdettel.

A korábbi előadások meghallgathatók a www.refpasaret.hu lapon az Egyéb anyagok rovatban.