Járványügyi intézkedések egyházunkban

Krízisalapot hozott létre a Magyar Református Szeretetszolgálat a rászorulóknak. Húsvétkor családi úrvacsorát tarthatnak az istentiszteletekbe online bekapcsolódó hívek. 

Cikkünk folyamatosan frissül.

Vizsga nem lesz, nyugdíjkiegészítés és hittanpénz igen
Elhalasztják az áprilisi zsinati ülésszakot, a Zsinati Tanács májusi ülését, valamint az egységes lelkészképesítő vizsgát, továbbra is fizetik a lelkészi nyugdíjkiegészítést és a hittanpénzeket – határozott március 30-i ülésén a Magyarországi Református Egyház Elnökségi Tanácsa. A négy egyházkerület püspökeiből és főgondnokaiból álló testület a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzetre tekintettel ezentúl minden hétfőn, szükség esetén pedig akár gyakrabban is ülésezik, hogy azonnal reagálhasson a felvetődő problémákra – írja a reformatus.hu.

Húsvéti istentisztelet és úrvacsora
Az Elnökségi Tanács kéri a református gyülekezetek tagjait, hogy húsvét vasárnap reggel 9 órakor – Erdélyben, a romániai időszámítás szerint 10 órakor – kapcsolódjanak be a Duna Televízión sugárzott ünnepi istentiszteletbe, amit a budahegyvidéki református templomból közvetítenek. Igét hirdet Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke. Kérik a gyülekezeti tagokat, hogy otthon terítsék meg az úrasztalát, vegyék együtt a kenyeret és a bort egyidőben Kárpát-medence szerte. A veszélyhelyzet idejére az Elnökségi Tanács rövidesen javaslatot tesz a lelkipásztoroknak az úrvacsorai rendre, erről külön tájékoztatást küldenek a gyülekezetekbe.

Perselyadományok
Arra kérik a gyülekezeteket, hogy az istentiszteleti perselyadományaikat átutalással juttassák el az egyházközségekhez. Akinek ez nem áll módjában, kérik, hogy az erre szánt összeget tegye félre és később adományozza közösségének, hiszen a református gyülekezetek önfenntartók, így a szolgálók, lelkipásztorok javadalmazását a közösség által befizetett adományokból, egyházfenntartói járulékból és perselypénzből fedezik.

Távúrvacsora Felvidéken
Május 31-ig biztosan elmaradnak a keresztelők és az esküvők Felvidéken, ám az elektronikus úton közvetített úrvacsorai istentiszteletek liturgiáját sajátos módon alakítják át: a hívek otthonaikban vehetik magukhoz az úrvacsora jegyeit – erről határozott a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsa. A felvidéki református egyház további rendelkezéseiről itt olvashat.

"Összefogás az újrakezdésért"
Ezzel az elnevezéssel hozott létre krízisalapot a Magyar Református Szeretetszolgálat, hogy a járványhelyzetben segítse a rászorulókat. 

A befolyó összegből olyan, a mindennapi életvitelhez tartozó szükségleteket fedeznének majd, mint az alapvető élelmiszerek, a tisztító- és tisztálkodási szerek, valamint a krízisbe kerülő családok lakhatási kiadásainak támogatása. „Sok olyan rászoruló család van az országban, akik számára a mindennapok is kihívást jelentenek, és a járvány okozta krízis tovább nehezítheti helyzetüket” – hívta fel a figyelmet Juhász Márton, a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatója.

Adományaikat a Magyar Református Szeretetszolgálat 10702019-85008898-51100005 bankszámlaszámára küldhetik. A közleményben kérjük, tüntessék fel: „Összefogás az újrakezdésért”. Online felajánlásaikat az adomany.jobbadni.hu oldalon is várják.

Az elesettek, bajbajutottak megsegítéséért áldozatos munkát végző Szeretetszolgálatot adó 1 százalékunk felajánlásával is támogathatjuk (a szervezet adószáma: 18196913-1-42). További információ a Magyar Református Szeretetszolgálat #odaADOm kampányáról a www.jobbadni.hu oldalon olvasható.

Bibliás Könyvesbolt
A budapesti Bibliás Könyvesbolt (Ráday utca 28) március 18., szerdától határozatlan időre bezár. 

Minden gyülekezeti összejövetel szünetel
Minden egyházi alkalom szüneteltetésére kéri a református gyülekezetet március 16-i közleményében a Magyarországi Református Egyház elnöksége. Ezentúl a lelkészi hivatalokban telefonügyeletet tartanak, az egyházközségek az adminisztrációt online intézik. Kérik, hogy a temetési szertartásokon csak a szűk család vegyen részt. 

A konferenciatelepek határozatlan ideig nem fogadnak gyülekezeteket, vendégeket. A reformatus.hu minden reggel online áhítatot, vasárnap délelőttönként pedig online istentiszteletet közvetít. 

A gyülekezetek fiataljait arra kérik, hogy segítsenek az idős gyülekezeti tagoknak a szükséges bevásárlásokban. A fiatal családokat pedig arra buzdítják, hogy nyújtsanak egymásnak segítséget a gyermekeik megőrzésében.

Az elnökség arra kéri az egyháztagokat, hogy valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsák be. Kérik, hogy imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, az egészségügyi dolgozókért, a felelős döntéshozókért.

Debrecen
Március 16-tól további intézkedésig nem tartják meg Debrecenben sem a vasárnapi istentiszteleteket, sem a ahétközi gyülekezeti alkalmakat. A temetési istentiszteleteket a lehető legszűkebb családi körben tartják meg. A debreceni református egyházi épületekben rendezett kiállítások sem látogathatók. Debrecenben várhatóan nem tart közösségi összejöveteleket a
Református Fiatalok Szövetsége, a Református Presbiteri Szövetség, a Református Nőszövetség, a Soli Deo Gloria Református Diákmozgalom, a Magyar Cserkészszövetség, a  Bethánia CE Szövetség és a Bibliaszövetség sem. Lelkialkalmakat online közvetítéssel tarthatnak a lelkipásztorok és gyülekezeti munkások az otthon maradó gyülekezeti tagoknak. A Tiszántúli Református Egyházkerület vezetői kitartó imádságra buzdítanak a megbetegedettekért, az orvosokért, az egészségügyi dolgozókért és a felelős döntéshozókért.

Gyermekkórház
Szigorú látogatási tilalom van érvényben a Magyarországi Református Eygház Bethesda Gyermekkórházában is. A kórházban fekvő gyermekekkel egy hozzátartozója folyamatosan ott lehet, de a járvány miatt neki végig a beteggel kell maradnia, nem válthatják le, nem járhat ki az utcára. A várótermekben esetlegesen kialakuló tumultus elkerülése végett bevezették az 1 gyermekkel 1 felnőtt szabályt: a járóbeteg- és a sürgősségi ellátásra érkezőket egyaránt arra kérik, hogy minden gyermeket csak egy családtag kísérjen, a többiek, bármennyire is aggódnak, maradjanak otthon.

„Még van elegendő egészségügyi maszkunk, de tudjuk, hogy a folyamatos utánpótlás nehezen biztosítható, ezért olyan anyagot vásároltunk, amiből a meghatározott szabásminta alapján mosható, sterilizálható, vagyis többször is használható maszkok varrhatók” – mondta a reformatus.hu-nak adott interjújában Velkey Gyögy kórházigazgató.

Egy gyermekruhákat varró cég önkéntes alapon már hozzálátott 1500 maszk elkészítéséhez, további 1500 maszk megvarrásában a Bethesda a Református Missziói Központ, a Magyar Református Nőszövetség és egyházunk menekültintegrációval foglalkozó szervezetének segítségét kérte.

Közoktatás
Március 16-tól az általános és középiskolák a diákság előtt bezárják kapuikat, távoktatásban folytatódik a tanulmányi év. Ez vonatkozik az egyházi iskolákra is.

Károli-egyetem
Rektori döntés értelmében március 12-én és március 13-án szünetel az oktatás a Károli Gáspár Református Egyetemen. Március 16-tól távoktatás folyik, március 30. és április 3. között tavaszi szünet lesz. A hallgatók nem látogathatják az egyetem épületeit, péntek délig pedig el kell hagyniuk a kollégiumokat. Az egyetemi szervezésű programok legalább április 16-ig elmaradnak. Az egyetem szervezésében nem utazhat külföldre sem oktató, sem hallgató, az ebből származó anyagi károk rendezéséről később még intézkednek.

Erdély
A presbitériumok saját hatásköre és felelőssége eldönteni, mikor és hol tartanak istentisztelet, írta Kató Béla erdélyi püspök az erdélyi gyülekezeteknek kiküldött levelében. Az Erdélyi Református Egyházkerület vezetősége mégis azt ajánlja, ha lehet, halasszák el a konfirmációt pünkösd vasárnapjára vagy még későbbre. Az előkészítő alkalmak és az ünnepi istentisztelet nagy lélekszáma miatt ez indokolt.

Amennyiben a presbitériumok úgy ítélik meg, hogy a húsvéti úrvacsoraosztás közvetlen veszélyt jelenthet a gyülekezetre, ez esetben el lehet tekinteni az úrvacsoravételtől, csupán az istentisztelet megtartására korlátozva az ünnepet.

Mivel a közösségi alkalmak száma lecsökken, kérik a gyülekezetek tagjait, hogy odahaza, családban vagy egyénileg imádságaikban hordozzák közösségük, népünk és az egész világ sorsát.

Magyarország
Veszélyhelyzetet hirdetett március 11-én, szerdán a magyar kormány a koronavírus elleni védekezés érdekében. A kötelező intézkedésekkel összhangban a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége azt kéri a gyülekezetektől, hogy ahol 100 főt meghaladó istentiszteletre lehet számítani, ott tartsanak akár több istentiszteletet is vasárnap annak érdekében, hogy a létszám ne haladja meg az előírtat. Az istentiszteletek között legalább fél órás szellőztetési szünetet kell tartani.

Az egyházvezetés szeretné segíteni, hogy minden gyülekezeti tag eljuthasson istentiszteletre, ezért arra kérik a gyülekezeteket, hogy ha tehetik, tartsanak hétközi, esti istentiszteleteket vasárnapi liturgiával.

A nagyvárosi gyülekezetek lelkipásztoraitól azt kéri az Elnökség, hogy amennyiben szükséges, egyeztessenek egymással; tájékoztassák a gyülekezeti tagokat, hogy a létszámkorlátozásra való tekintettel mely szomszédos gyülekezet istentiszteleteit látogathatják átmenetileg.

Számos gyülekezet online közvetíti istentiszteleteit, erre bátorít az Elnökség a kényszerűségből otthonmaradók érdekében. A közvetítés linkjét kérik, hogy juttassák el a kommunikacio@reformatus.hu e-mail címen az egyház hivatalos honlapjának szerkesztőségébe, hogy széles körben közzétehessék azt.

Felvidék
A felvidéki református gyülekezetekben március 10-től kezdődően legalább március 23-ig szüneteltetik az istentiszteletek, bibliaórák és egyéb közösségi összejövetelek tartását. A temetéseket szűk családi körben tartják meg. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház vezetése szintén buzdít a média és az online felületek adta lehetőségek kihasználására, valamint arra, hogy a hívek „semmiképpen ne hanyagolják el egyénileg az Ige olvasását és az imádkozást, az Isten dicsőítését és a közbenjárást."

 

Kép: felvidek.ma