Nálad van az élet forrása

Hálaadó istentiszteletet tartottak a Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség templomában február 26-án, szombaton, és átadták a gyülekezet új óvodaépületét. A Forrás Református Óvoda idén szeptemberben nyitja meg kapuit mintegy száz gyermek előtt.

Az ünnepi istentiszteleten Balog Zoltán dunamelléki püspök, a Zsinat lelkészi elnöke hirdette az Igét a 36. zsoltár 10. verse alapján: Mert nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot. „
A víz a vándor számára éltető forrás, ugyanúgy, mint a keresztény ember számára Krisztus. Ő a kiindulópont és a cél is, hiszen tőle indulunk és hozzá igyekszünk. A Forrás Református Óvoda létrejöttéhez is szükség volt a krisztusi élő vízre, hiszen imádság nélkül az anyagi feltételek, a közösség és a támogató kormány is kevés lett volna. Egy élő közösségben a fizikai építkezés egyben lelki építkezés is.” Az egyházvezető azzal biztatott: az emberi életben lehetnek tévelygések, ütközhetünk akadályokba, de ha az óvodáskorú gyerekeknek átadjuk a hitet, az majd visszahozza őket a forráshoz.

Sós vízből iható víz
Hekli Katalin, a gyülekezet lelkésze a 115. zsoltár első versét idézte, mellyel kifejezte: hálásak lehetünk Isten minden ajándékáért. Elsősorban a gyülekezeti közösségért, akik az akadályok ellenére is egy emberként küzdöttek és imádkoztak az óvoda létrejöttéért.

A mai óvodaépület helyén 1930-ig állt az óvárosi református templom, melyhez iskolaépület is tartozott. Az iskolát az ötvenes években államosították. Az ingatlan a rendszerváltáskor került vissza az egyház tulajdonába, ám eredeti funkcióját nem őrizte meg. Egy ideig a Szociális Foglalkoztató működött benne, majd üresen állt. A Forrás Református Óvoda tervezése 2017-ben kezdődött, az alapkőletétel 2019-ben volt. 2020 áprilisában megállt az építkezési folyamat, de a sok imádságnak és az új kivitelező cégnek köszönhetően 2020 novemberében újra megindult az óvoda építése. A mai csodálatos épület a Magyarországi Református Egyház Országos Óvodaprogramjának részeként valósulhatott meg. A névválasztás sem véletlen, hiszen az óvodai telek alatt egy sós vizű ér található, melyet az átadó napjára olyan kúttal láttak el, amely ihatóvá teszi a forrásvizet. 

A hit: erős gyökérzet
Dr. Fürjes Zoltán helyettes államtitkár beszédében a valódi istenhitet a sokéves fa gyökereihez hasonlította. „A magyar történelem során sokszor próbálták a keresztény, református gyökereket elpusztítani, kiirtani, de mindeddig nem sikerült. A kommunizmus idején is az oktatási intézmények közül először az óvodákat államosították. Ezért nagy öröm, hogy ma már szabadon lehet egyházi oktatási intézményeket létrehozni, használni. Hála ezért az Istennek!”

Az istentiszteletet még ünnepélyesebbé tette a szeptemberben induló óvoda munkatársi közösségének két dicsőítő éneke. Az énekkart fuvola- és gitárjáték kísérte. 

Az egyetlen
Az istentisztelet után a meghívott vendégek együtt vonultak át a közeli óvoda épületéhez. Az ünnepélyes szalagátvágás után Szloboda József, a Budapest-Északi Református Egyházmegye esperese köszöntötte a megjelenteket. Mint mondta: gyakran megesik, hogy az ember tervez, Isten végez. Az egyházmegyében hat óvoda létrehozását tervezték, de csak a Forrás Református Óvoda készült el. Reményei szerint az óvoda missziós tevékenységet is ellát majd, és a gyerekeken keresztül a családokat is össze lehet kötni Istennel. 

Az egybegyűlteket az önkormányzat részéről Legárd Krisztián és Csonka László, a kivitelező cég részéről pedig Ripszám János építész köszöntötte. 

Keresztyén nevelés
Az ünnepi beszédek, áldások után a megjelenteknek lehetőségük volt körbejárni, megismerni a Forrás Református Óvoda szép, tágas épületét, udvarát. Az óvoda vezetői a rájuk bízott óvodások testi és lelki építéséért is felelősséget éreznek. Fontos számukra a krisztusi lelkiség megélésén túl az ékes anyanyelv művelése, a hagyományőrzés. Az óvoda pedagógiai programjának alapja a református keresztyén nevelés, sajátossága Krisztus szeretetének, megértésének sugárzása – tudtuk meg.

Fejlesztő foglalkozások
A gyermekek mozgásigényének kielégítésére kiváló lehetőséget biztosít a tornaszobán kívül a gazdag és biztonságos felszereltségű, változatos talajborítású udvar. Az intézménybe beszédfogyatékos gyermekeket is várnak, akikkel a Református EGYMI gyógypedagógusa és logopédusa is foglalkozik majd. A mozgás- és beszédfejlődésben a néptáncoktatás is segít majd. Emellett az óvoda udvarán lehetőség van kiskertek megművelésére, tanösvény bebarangolására, KRESZ-parkjuk használatára.

A Forrás Református Óvoda kivitelezéséhez a Rákospalota-Óvárosi Önkormányzat 7 millió forinttal, a Magyar Állam 717 millió forinttal, a Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség 100 millió forint önrésszel járult hozzá.

Képek: Vargosz

Forrás Rákospalotai Református Óvoda