Ökumenikus lelkészi (és munkatársi) missziói konferencia

„Tegyetek tanítvánnyá minden népet” /Máté 28, 19/a/
Az evangélizáció gyakorlata

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) Missziói és Evangelizációs Bizottsága idén június 25-29. között rendezi meg Révfülöpön az ökumenikus lelkészi (és munkatársi) missziói konferenciát.

A konferencia lényege, hogy a mindennapos szolgálaton és az egyéni személyes Biblia tanulmányozáson túl egy tematika mentén felépített felkészítőn a kötött előadások mellett, kötetlen beszélgetések és tapasztalatcserék alakuljanak ki az öt nap folyamán.

A konferencián az Igetanulmányokat a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsához
(MEÖT) tartozó tagegyházi vezetők tartják. A délelőtti előadásokat és a délutáni csoportfoglalkozásokat pedig a MEÖT-höz tarozó tagegyházak lelkészei végzik.

  • A jelentkezők elhelyezése 1-4 ágyas szobákban lesz a konferenciaközpontban. Ha az elhelyezéssel kapcsolatosan külön kérés van, pl. együtt szeretné az elhelyezést valakivel/valakikkel, kérjük, jelezze a megadott rovatban, hogy a szállásbeosztásnál – bizonyos korlátokon belül – kérését figyelembe vehessük. A helyszínen már nehézkes a változtatás. A jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadjuk el.

  • A részvételi hozzájárulás összege a teljes konferenciai időre, amely szállást és napi háromszori étkezést foglal magában 14.000,- Ft/fő lelkészeknek, 28.000,-Ft/fő magánszemélyeknek függetlenül attól, hogy elhelyezése hány ágyas szobában történik. Jelentkezéseket csak a konferencia teljes időtartamára és a beérkezés sorrendjében van módunkban elfogadni.

  • Jelentkezési határidő: 2018. június 8.,péntek

A jelentkezési lapokat a MEÖT „Ökumenikus Missziói Konferencia” 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 3. címre kérjük visszaküldeni, vagy e-mailben az oikumene@meot.hu címre, esetleg a 06-1-371-2691-es fax számra. Amennyiben faxot küld és egy napon belül nem kap választ mindenképpen érdeklődjön az előbb megadott telefonszámon.

A jelentkezési lap, program és tájékoztató a csatolmányok között található.