Szenteste liturgiája

Mivel kezdődik az igazi ünnepség, az emlékezés, a megszentelt jelenlét, az ünnep lényege és esszenciája?

Megnyílt az ég.
Itt az ünnep.
Itt van Krisztus!
Itt van, akit régen vártak.
Itt van, akinek készítették, készítettük útját.
A vendég már közel.
Az ősi jóslat beteljesült, beteljesült.
Itt van az ünnep ideje.
A felszabadulás, az öröm ideje.
A szeretet liturgiája.
 

Miről szól az ünnepünk? Mindenképpen a beteljesülésről. Nemcsak az adventi idő telik be, hanem az a fajta várakozás is megszűnik, ami az eltelt négy hétben jellemezte életünket.

Betelt az idő, nemcsak Máriának, hanem mindenkinek, hiszen „eljött szülésének ideje” vagy Károli szép fordításában: „betelének az ő szülésének napjai” (Lk 2,6). Ez egybeesik azzal a hatalmas szándékkal, hogy Isten üdvözítőt, szabadítót küld. Az angyalok már csak az ünnep fényét emelik, és szinte elképzelhetetlen számunkra ennek a monumentalitása, amikor a betlehemi pásztorok mezeje felett szétnyílik az ég, hiszen a hírvivő angyallal mennyei seregek sokasága jelenik meg, és együtt zengik: „Dicsőség a magasságban Istennek...”

Van-e a karácsonynak, ezen belül a szentestének liturgiája, szó szerint szertartásrendje? Kell, hogy legyen? Valamiféle ünnepi rend? Kiről szól az ünnepünk?

„Az ünneptől főként azt várnánk, hogy legyen! Végre valami ne tőlünk függjön, ne a jó-kedvünknek, szerencsénknek, boldogságunknak legyen kiszolgáltatva, hanem legyen: mint a természet. Mint a napsütés. Mi meg ülnénk a kerti fehér karosszékekben, valaki talán még könnyen mellettünk, és arcunkat a fénybe tartjuk. Ez volna az ünnep – jön, amikor ideje van, harmónia és jóság nő a nyomában, és nemcsak jobbá változunk, de a másik jóságára is rátalálunk.”

(Esterházy Péter: Az ünnep

Egyszer megkérdezte Esterházy Pétert egy riporter, hogyan készül az ünnepre, milyen legyen az az évi karácsony, amire az író azt válaszolta: „Olyan legyen, mint a tavalyi, lehetőleg teljesen ugyanolyan.” Van-e a szentestének ilyen, változatlan liturgiája, valamiféle kötelező vagy szabadon alakítható sorrendje, vannak-e elemei, lépései?

Egy fiatal házaspár mesélte el a minap, hogy első karácsonyuk nem alakult szerencsésen vagy békésen. Más-más karácsonyi tradíciót hoztak magukkal, s titokban vagy nyíltan arra akarták rávenni a másikat, hogy a sajátjuk szerint ünnepeljék az ünnepet. Konszenzusra nem jutottak, viszont a feszültség a kelleténél is nagyobb lett, az ünnep közeledtével érezhetően nőtt közöttük. Végül oda jutottak, hogy meg tudták beszélni: sem az egyiké nem lesz, sem a másiké, hanem ezentúl az ő közösen kialakított ünnepüket fogják megélni.

Mivel kezdődik az ünnep?

„Éjszaka kezdődik az ünnep
éjszaka, hogy látni lehessen a napfelkeltét,
hogy látni kelljen az ünnepi nap keltét,
ha a hajnal, az úgynevezett rózsaujjú,
rózsaujjával beinti
kétezer, tízezer, ötvenezer, tudom is én, hány
év álmait; az lesz a napkelte!
éjszaka kezdődik, hogy véget érjen az éjszaka,
legyen világosság valóban,
mert szeretjük a világosságot, ha van,
szeretjük látni, szeretjük látni,
egyszóval szeretjük,
így kezdődik az ünnep.”


(Szilágyi Domokos: Az ünnep)

Szilágyi Domokos költő azt írja: hajnalban kezdődik az ünnep, hogy lehessen látni az ünnep kezdetét, „az ünnepi nap keltét”. Valahol tehát már éjszaka kezdődik, s reggel folytatódik a faállítással, a díszek előszedegetésével, az égők ellenőrzésével, a szaloncukrok, mézeskalácsok, habcsókok felkötözgetésével, díszítéssel. Sok keresztyénnél a templomban kezdődik az ünnep, hiszen a szenteste délutáni (az egyik legszebb idő- vagy képzavar) esemény ott kezdődik, pláne, ha a családból valaki még szerepel is a karácsonyi műsorban.

De mivel kezdődik az igazi ünnepség, az emlékezés, a megszentelt jelenlét, az ünnep lényege és esszenciája valamikor délután, estefelé?

Csengőhanggal?
Karácsonyi CD-lemez (MP4, YouTube) keresgetésével?
A lassan bekúszó „Csendes éj”-dallammal?
Igeolvasással?
Református énekekkel?
Kell egyáltalán, hogy legyen valamilyen liturgia és annak elemei?

Családunkban állandó elem volt édesapám, a családfő felolvasása a Szentírásból. Mindig néztem, hogyan fogta a kezében kedvenc Bibliáját, egyik ujja be volt dugva a Lukács 2-höz, szinte összeszorították, foglyul ejtették a lapok. Lekapcsoltuk a villanyt, kigyúltak a fa gyertyái, kinyitotta a Bibliát, és elolvasta a történetet, majd a 315-ös éneket énekeltük: „Krisztus Urunknak áldott születésén.” Ezután meggyújtottuk a csillagszórót. Minden évben így volt, aztán később imádsággal, újabb felolvasásokkal, a „Mennyből az angyal” bekúszó dallamával is bővült a liturgia. Én is így vettem át tőle, nekem is szent ez a rend. Mindezek után boldog karácsonyt kívántunk egymásnak, és odaadtuk, vagy megkerestük a fa alá helyezett ajándékokat, és „emelkedő sorrendben” bontogattuk ki őket. A kisebbekkel, a távolabbi rokontól kapottal vagy a hanyagabbul bekötöttekkel kezdtük, majd a nagyobbakkal, értékesebbekkel, maradandóbbakkal folytattuk, míg elérkeztünk abban az évben „az ajándékhoz”, ami a vágyott, kikért, angyalnak tett erős „súgással” jött. Nálunk egyébként a Jézuska hozta, de ez sem gyermekkorban, sem később nem okozott semmiféle tanbeli vagy dogmafejlődési rendellenességet sem a felnőttek, sem a gyermekek hitéletében.

„Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen.
Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen feltétlenül,
milyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek!
Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás.
Az ünnep legyen ünnepies, mindenek fölött legyen benne valami a régi rendtartásból, a hetedik napból, a megszakításból, a teljes kikapcsolásból,
legyen benne áhítat és föltétlenség.
Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme.”

(Márai Sándor: Az ünnep)

Az ünnep része volt – Márai fogalmazásában a – „varázsos rendhagyás” is, hogy ott maradtunk a fa körül, sorba raktuk az ajándékokat, szinte visszacsomagoltuk őket, és napokig még játszották ők is a „karácsonyi ajándék lettem” szerepet. Persze, voltak különleges darabok is, például amikor házmodellt kaptam, és addig nem feküdtem le, míg az utolsó kis tuját is el nem ültettem a kis kerítés mellé a maketten. De ilyen volt egy jó könyvbe való belefeledkezés, egy lemez meghallgatása, egy jó társasjáték kipróbálása is. A szoba lassan csatatérré vált, széthagyott játékok, szőnyegen landolt ajándékok, csomagolópapírok rezgő romjai, zene, egyfajta kábultság, gyertyaillat, s mindezekben az ünnep meghittsége maradt közöttünk.

„Boldog karácsonyt!” – öleljük azóta is mi, élők egymást, s felemlegetjük, akik már nincsenek köztünk. Mert a legfontosabb, hogy megérkezzünk az ünnepre. Ahogyan a hosszú út után a messziről jött napkeleti bölcsek eljutottak Betlehemig, s közelről elértek az istállóig a nyájukat őrző pásztorok, úgy érkezzünk meg adventi útjainkról mi is, oda a jászolhoz, oda Jézushoz! Mert oda tarthatunk mindannyian!

Igen, a karácsony boldog, mert a boldog Isten mondatja velünk az évezredes rendet, s velünk él, velünk éli meg az ünnepet. Vele együtt teljes az ünnep, az ő jelenléte, családba hívása, az asztalközösségbe invitálása, megszólítása, énekkel való magasztalása mind része a lehet a liturgiának. Amikor idén összejövünk, legyen ő a középpontban, s lássuk meg mindenben az ő nagy szeretetét: az ajándékok aranyló csomagolásában Isten nagy gazdagságát, a gyertyák, csillagszórók, égőláncok fényében Jézus világosságát, a szeretteink ölelésében, a távollévőkre való gondolásban a Szentlélek szerető közösségét.

Egyszer egy refis gimis karácsonyi színdarabnak része volt a szenteste liturgiája, és több száz példányba osztottuk ki a kis lapot a tanulók közt, melyet most itt mellékeltünk, hogy kinyomtatható és megélhető legyen, s ezzel segítsük a családokat az ünneplésben, a szentesti liturgia megélésében.

Legyen ez a kis lap idén most minden olvasónknak és családjaiknak ajándék!

Bölcsföldi András