Világimanap 2020

Az idei Világimanap 2020. március hatodikán, pénteken lesz. Ebben az esztendőben Zimbabwe népéért imádkoznak szerte a világban. Magyarországon ökumenikusan tartanak alkalmakat ezen a napon, amikor együtt gondolunk zimbabwei testvéreinkre.

Laurence Gangloff-nak (WDPIC) a Világimanap elnöknőjének köszöntője

Először is, nagy szeretettel köszöntök minden kedves Testvéremet a 2020-as Világimanapra készülve.

Az alap bibliai textus a 2020-as imanapra, a János evangélium 5. része, melyben Jézus ezt mondja a 38 éve beteg embernek:” Kelj fel, vedd az ágyadat és járj..”. A 38 éve beteg embernek nem volt reménysége. Ott feküdt közel a tó partjához, tudván, hogy esélye sincs arra, hogy a vízben meggyógyuljon. Jézus ezt kérdezte tőle: „Akarsz-e meggyógyulni? Ő nem logikusnak tűnő módon válaszolt: „ Igen, természetesen!”, hanem ehelyett elkezdte először is magyarázni a problémáját, hogy nincs embere, aki segítene neki a vízbe belépni.

A Samáriai asszonynak Jézus az élő vizet adta volna (János 4,10), de ennek az embernek azt mondta:” Kelj fel, vedd… és járj.” (János 5,8)
Párhuzamot kell látnunk a 2020-as Világimanap címe között, amelyet a Zimbabwei asszonyok adtak, és a Józsefhez intézet angyali üzenet között is, melyet a Máté evangéliumában olvashatunk, így hangzik: „Ne félj… (Máté 1,20)” Kelj fel…vedd és menekülj…” (Mt. 2,13)
Lássuk meg a párhuzamot ezekben a bibliai történetekben és napjaink híreiben is. Beirut- tól Hong Kong-ig, Párizstól Betlehemig az emberek az utcán vannak és tüntetnek. Nők és férfiak feketébe öltözve csütörtökönként szolidaritást vállalnak a nőkkel és „NEM” et mondanak a nőket ért erőszakra. Gyermekek és fiatalok állnak az utcán és ordítják „ÁLLÍTSÁTOK MEG A FÖLD SZENNYEZÉSÉT ÉS ÉLJETEK FELELŐSEN”.
Mi a közös ezekben a történetekben? Növekvő szegénység, igazságtalanság , szenvedés és a jövőtől való félelem.

De mi van azokkal, akik nem tudják felemelni a hangjukat? Próbáljunk közel kerülni hozzájuk is és együtt, úgy imádkozni, ahogyan a Zimbabwei asszonyok biztatnak bennünket:

„ A világnak abból a szegletéből, ahol vagyunk felkelünk és járunk.
Mi Isten teremtményeiért felelősek vagyunk.
Segíts, hogy megtanuljuk egymást szeretni;
Adj kegyelmet és bölcsességet, hogy békességteremtőid lehessünk.”

„Ne félj” –fogadjuk most az angyal üzenetét ajándékként. Isten erősítsen meg abban, hogy az Ő békességteremtői lehessünk ebben a bajjal teli, felfordult világban.

Fogadjátok szívből jövő köszönetünket a barátságotokért, elkötelezettségetekért, imádságaitokért és az összetartozás, szolidaritás megéléséért.

Áldást kívánok mindnyájatok életére: Laurence Gangloff, WDPIC elnök

2020. január 30.

Angolból fordította: Dr.Domokos Zoltánné, református lelkipásztor, Miskolc

Forrás: http://meot.hu/index.php/noi-m/zimbabwe-2020-m


A 2020-as Világimanap Facebook-eseménye: 
https://www.facebook.com/events/526809961275976/