Hogyan kezeljük a krízist?

A borból épült templom

Négyszáz évnyi áldás Sukorón

Sokszínű presbiteri szolgálat

Velem tartasz a 7.30-as gyorsra?

Ahol a gyermek nem díszlet, hanem ajándék

„A mi hadi jelvényünk az Ige”

Gyülekezetlátogatások a történelem lapjain

Kegyes máz helyett odaállni a résre

Köszönetmondás templomfutással

Jézus a te pásztorod!

Hitmélyítés színjátszással

Tegyünk egy téglát a kántortanító házába!

Minden összetört

Maradj az eredetinél!

Otthonunk a templom

Majosházán is Krisztus a jövő

Templomot és gyülekezetet építenek

Szolgálatban kapcsolódva

Szívbéli bizalom, hiteles szeretet