Igehirdetés szóban és zenében

Kezdetét vette Kecskeméten a térség egyik legnagyobb érdeklődésre számot tartó, 2016-os klasszikus zenei sorozata, a Gárdonyi Életműkoncertek. Hogy e rendezvény méltán jelent ünnepet a kecskeméti reformátusoknak, arról már az első percekben meggyőződhetett minden jelenlévő, akik megtöltötték a református gyülekezeti központ nagytermét.

A rendezvénysorozatot tudományos igényű ismeretterjesztő előadással nyitották meg. Karasszon Dezső orgonaművész, egyetemi tanár bevezetőjéből hamar világos lett a nem református laikusoknak is, hogy nemcsak zenetörténeti kalauzolást, hanem igazi léleképítő pillanatokat élhetnek majd át. A 110 éve született Gárdonyi Zoltán (1906–1986) hitvalló református zeneszerző titkaiba pillanthattunk be egy rendkívül meggyőző, érthetően kifejtett, lelkesült előadáson keresztül. Gárdonyi Zoltán zeneszerzői, zenetudósi értékei mellett hitének üzenetét is kibontotta a professzor a komponista Bipartita című művén keresztül, amely az előadó szerint az egész Gárdonyi-életmű egyik kulcsát jelenti. Sokatmondó volt az előadás végén elhangzó köszöntés, melyben Kuti József, a gyülekezet lelkésze megköszönte, hogy Karasszon professzor mindnyájunkat tanított. Ugyanez a vélemény visszaköszönt a résztvevők beszélgetéseiben is, hiszen némelyek prédikációként fogadták Karasszon Dezső szavait.

Meggyőző erővel
A délután koncerttel folytatódott a református templomban, melyben az egyetemi tanár az orgona mellől és az orgonapadon is igét hirdetett. Johann Sebastian Bach és Gárdonyi Zoltán egy-egy igen fajsúlyos művét, az F-dúr toccata és fúgát, valamint a III. orgonaszonátát adta elő meggyőző erővel. Az előadó mindkét műhöz rövid bevezető gondolatokat osztott meg a hallgatókkal, ezáltal segítve a zene üzenetének megértését. Varga Nándor, a kecskeméti református egyházközség lelkésze az áhítatot követően köszönetet mondott a művésznek a lélekemelő koncertért és Mikesi Tibor kántornak a gondos szervezésért.Elismerés illeti a Kecskeméti Református Egyházközség vezetőségét, hogy igényes kortárs egyházzenei sorozat megrendezésére vállalkozott, és példájuk többeket is támogatásra indított. Meg kell említenünk a Nemzeti Kulturális Alapot, a Print 2000 Nyomdát és a Gárdonyi Teaházat, de bárki csatlakozhat a szponzorokhoz támogatójegyek vásárlásával vagy adománya felajánlásával. A jelentős számú hallgatóság nemcsak helyből, hanem a környékről is: Izsákról, Nagykőrösről és Tiszakécskéről érkezett. A nap végén a szervezőt, Mikesi Tibort kérdeztük, aki a következőkben foglalta össze a nyitókoncert tapasztalatait:

Ihletett pillanatok
„Ihletett pillanatokat éltünk át ma délután a kecskeméti református templomban. Két orgonamű csendült fel, szerzőik: Johann Sebastian Bach, illetve Gárdonyi Zoltán, aki élete utolsó 14 évét Németországban töltötte. Azok az esztendők rendkívüli jelentőségűek voltak az orgonaművek alkotása szempontjából; testamentum-szerű darabok születtek ekkor. Magam is tanultam Gárdonyi Zoltántól olyan időskori darabot, amely rendkívüli módon magával ragadott. Ha lehet ilyet mondani, a mai koncert orgonaszonátája ennél még megrendítőbb volt számomra. Igaz, nem csupán hallgatóként ültem a templompadban, hanem közreműködőként is; Karasszon Dezső kérésére énekkarunkkal, a Kecskeméti Végh Mihály Énekkarral elénekeltettem két gyönyörű korált: „Teljes minden éltemben" és „Szívből szeretlek, Jézusom" címmel. Mindkét ének fontos építőköve a Gárdonyi-műnek. Ez az alkotás – különösen annak záró szakasza – teljesen magával ragadott. Számomra a révbe érkezés zenei kifejezése volt ez, amelyet nehéz lett volna mély megindultság nélkül végighallgatni. Nagyon hálás vagyok ezért a zenei-lelki élményért, amely jóval több volt a csupán a fülnek szóló muzsikánál! Igazi spirituális megerősödést is jelentett. Valami olyat, mint amit Michelangelo Pietà szobránál élhet át valaki: nem tudom róla levenni a szemem; a hatása alatt vagyok; nem tudok vele betelni! Ezt a lelki gazdagodást kívánom minden további koncertünkön a reménybeli hallgatóság minden tagja számára.”A sorozat következő alkalmán, március 5-én Gárdonyi Zoltán művei mellett a szintén jubiláló fia, Gárdonyi Zsolt (1946–) kompozíciói is elhangzanak. Ezen az alkalmon a Németországban élő zeneszerző személyesen is részt vesz. A műveket fiatal művészek szólaltatják meg: a nemzetközileg is elismert Vida Mónika Ruth és mások mellett a kecskeméti Hámori Áron is fellép majd.