Előzetes a Harangszó legújabb (2009/4.) számából

Az egyházi oktatási intézmények alapításától megtett időszakot tekinti át Tolnay István tanügyi előadó-tanácsos, a vele készült beszélgetésben. A Harangszó címoldalas anyagában többek között szó esik a Partiumi Keresztény Egyetem akkreditációjáról, a történelmi egyházak által kidolgozott tanügyi törvénytervezetről, valamint arról, milyen lehetőségek előtt áll a partiumi református iskolarendszer.

"Ők a kihullott láncszemek, akik ma is hiányoznak a nemzet öntudatának, erkölcsi tartásának töretlen folytonosságából.- Nagy József Barna a kommunizmus áldozataira emlékezik és emlékeztet vezércikkében.
A jórészt ma is élő bánsági ökumenikus hagyományokra Szakmáry Károly emlékezik, a biharszentjánosi imahét egyik alkalmáról pedig Tóth Zsigmond tudósít. A lap beszámol a nagyváradi bibliakiállítás megnyitójáról, valamint a Van kiút konferencia partiumi rendezvényéről.
A Presbiter-oldalon Pozán Edit, misztótfalusi gondnok írása mellett Muhari István Balla Tiborra, a magyarországi presbiteri szövetség volt elnökére emlékezik.
Negyedik részéhez ért Boros J. Attila Isten és a tudósok című sorozata, a Derűs percek rovatban Csohány János A bezsírozott szószék című anekdotáját közli. Az Olvasólámpában egy Fabiny Tibor evangélikus püspökkel készült beszélgetéskötetet ajánlunk olvasóink figyelmébe.
A nyolcadik oldalon a Hírvivő rovat mellett Alekszandr Szolzsenyicin gondolatai olvashatók a kommunizmusról.
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület kéthetente megjelenő gyülekezeti lapja megvásárolható és megrendelhető a lelkészi hivatalokban. A lap internetes kiadása a http://harangszo.blogspot.com oldalon olvasható.