A legerősebb fegyver

Helyzetjelentés egy ukrán lelkészről és gyülekezetéről és egy orosz lelkipásztor válasza a háborús konfliktusra.

Egy magyar lelkipásztor osztotta meg portálunkkal az alábbiakat:

Két testvéremmel nemrégiben még együtt voltam egy európai képzésen: egyikük egy ukrán városban lelkipásztor, aki testvéreivel az ukrán fővárosban tervezett/tervez új gyülekezeteket plántálni. Másikuk Oroszországban lelkipásztor, közösségével több új gyülekezetet plántált egy hatalmas városban.
Az ukrán lelkész gyülekezete jelenleg ezer kelet-ukrajnai menekültről gondoskodik, testi és lelki értelemben egyaránt. Bármikor bombázhatják őket, most is bombariadó van, óvóhelyen van, onnan tart gyülekezetplántáló képzést. Szívfájdító, hogy az orosz lelkipásztoroknak csak egy része mer szólni a háború ellen – érthető okokból. Orosz lelkész társunk azonban nem közülük való. Az ő üzenete a következő:
 

Gyászol a lelkem, meghasad a szívem a rémülettől és a szégyentől, az értelmem megrendül amikor látom ezt az emberileg felőrlő helyzetet.

Az ilyen időkben a hívők nagyon sebezhetővé lesznek. Látom, hogy sátáni támadások indultak el, hogy ellenségeskedést és gyűlöletet szítsanak nemcsak a nemzetek, de még a hívők között is. Kétségbeesésünkben és tehetetlenségünkben saját családunk és barátaink ellen fordulhatunk, meggyanúsíthatjuk és elítélhetjük azokat, akik mindig a közel voltak hozzánk, dühös és meggondolatlan kifejezésekkel megsebzve őket.

Nem politikusok vagyunk, hanem Isten gyermekei. Nem arra vagyunk hivatva, hogy újrarajzoljuk a világ geopolitikai térképét, hogy ennek vagy annak az uralkodónak a kedvében járjunk. Tudjuk, hogy csak egy Úr van a föld felett – Jézus Krisztus, aki világos küldetést adott nekünk, hogy elvigyük az evangéliumot a föld végső határáig, olykor az életünk árán is (Mt.28:19-20)! Arra kaptunk meghívást, hogy megalapítsuk és kiterjesszük az Ő országát, amely soha nem fog elpusztulni (Dán.2:44), és látható módon mutassuk meg lelki egységünket (Ef.4:3) azáltal, hogy jót teszünk mindenkivel, különösen pedig a Krisztusban testvéreinkkel. (Gal.6: 10)!

Hadd lássa a világ, hogy Isten gyermekei szeretik és elfogadják egymást, de nem nyelvük, nemzetiségük, politikai folyamatokhoz vagy személyiségekhez való viszonyuk miatt, hanem azért, mert Krisztus elfogadta őket (Róm.15:7).

Néha a legjobb, ha csendben vagyunk a barátokkal és együtt sírunk velünk. Ezért ma sírok  és  együtt imádkozom az ukrajnai testvéreimmel, osztozva a támadás miatti fájdalmukban és borzalmukban!

Kedves barátaim, ne siessük el az ítéletet  mások felett a kultúránk, a helyzetünk és a lelkiismeretünk prizmáján keresztül nézve. Ne mondjunk imát olyan dolgokért, amelyek jelentéktelenek vagy haszontalanok. Legtöbbünk számára az ima az egyetlen, ami maradt! De ez a legerősebb fegyverünk! Hiszen – Ukrajna és Oroszország sorsa nem egyetlen ország vagy kormány kezében van – Krisztus kezében van! Ezért a királyok Királyához és az urak Urához kiáltunk! Reményünk és bizalmunk csak Őhozzá kötődik.

A gonosz csak rövid ideig tud diadalmaskodni. Történelmi szempontból minden agresszió kudarcra van ítélve. A gyűlölet pedig nem hoz semmi jót. A propaganda bűze egy napon eloszlik, és kiderül az igazság.

Imádkozom, hogy hamarosan eljöjjön a nap, amikor az Úr Jézus újra eljön, hogy igazságosan ítélje meg a népeket a földön, és azok kardjaikat kapákra, lándzsájukat metszőkésre cserélik ; nép a népre kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul.

 

Erősödjön meg a szívünk abban, aki egy nap mindent újjáteremt. Imádkozzuk az egy szükséges imádságot. Segítsünk mindazzal, amivel csak tudunk. Ámen!