Ami nem változik

Nehéz, de szép évet zárhatott a Dunamelléki Református Egyházkerület 2018-ban.
A lelkipásztorok valódi küldetéséről, a megújuló egyházi ingatlanokról és a misszióról is szó esett az egyházkerület újévi lelkészértekezletén.

„A keresztyénség titkos értelme, hogy épp az nem változik, amire emberileg úgy tekintünk, hogy a kiszámíthatatlanságok, az esélylatolgatások, a kétségek dimenziója: a jövő. Ha megismertük az Igazat, tudjuk, ki az Isten és ki az örök élet, akkor egyetlenegy bizonyosságunk van: aki eljövendő, Jézus Krisztus. Ő nem változik, ezért hozzá, az abszolút és biztos jövőhöz képest bármi, minden megváltoztatható” – mondta János első levelére hivatkozva Bogárdi Szabó István dunamelléki püspök az egyházkerület újévi lelkészértekezletén.

Ezután hívta fel a figyelmet a lelkészi szolgálatot nehezítő tényezőkre, úgy, mint a családi élet háttérbe szorulására, a lelkészi javadalom esetlegességeire vagy az újabb európai kutatásokból kimutatható fölöslegesség-érzetre. Az egyházvezető köszönetet mondott a lelkipásztoroknak szolgálatukért, hűségükért, figyelmükért és alázatosságukért, amellyel egymás mellett is kiállnak, vigasztalva, kisegítve, imádságban hordozva egymást. Megerősítette, hogy nem mások tetszését kell keresniük, hanem azt szem előtt tartaniuk, ami nemhogy nem fölösleges, de szükséges – ami a küldetésük: Jézus Krisztus evangéliumának hirdetését. „Jézus Krisztus nem azt mondta Péternek, hogy a társadalmi megbecsülést élvezők polcára teszlek, hanem hogy emberhalásszá teszlek. Legyetek ti is emberhalászok!” – fűzte hozzá.

Az igazak emlékezete
A püspök megemlékezett a dunamelléki egyházkerület egy évvel ezelőtt elhunyt főgondnokáról, Tőkéczki Lászlóról és a tavaly novemberben elhunyt, korábbi erdélyi református püspökről, Pap Gézáról is. „Tőkéczki Lászlót célirányos higgadtság és józanság jellemezte. Szemérmesség, ami illik a református emberhez. Bár nem szeretett a látnok szerepében tetszelegni, ő maga valódi látnok volt, szavai ma is iránymutatók számunkra. Ha pedig arra gondolok, mennyi minden történt Pap Géza püspöksége után Erdélyben, látszik, hogy más az, aki szánt, más az, aki a magot veti, és aki learatja a termést. Türelem és józanság, háládatosság és hűség – és mókuskerék. Ez jellemző a lelkipásztorok életére. Majd az Úr elvégzi és megmutatja, nekem miért pont az kellett, miért csak annyi kellett – Pap Géza sorsa erre tanít bennünket.”

Bogárdi Szabó István a szellemi örökségek között örömmel üdvözölte a Reformátusok Szárszói Konferenciájának újraindulását is, amely mint mondta, a református értelmiség egybehívását, orientálását, egyházi közösségeink megerősítését szolgálja.

Élő kövek           
A püspök ezután az ingatlanfejlesztésekről szólt. A Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium és a Baár–Madas Református Gimnázium, Általános és Iskola és Diákotthon együtt 3 milliárd forintos kormányzati támogatásban részesült rekonstrukciós céllal. A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara megkapta a volt BÁV-székházat, amelynek rekonstrukciója után a kar korszerű épületbe költözhet. Folytatódnak a felújítási munkálatok idén a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday utcai székházában is. Ebben az évben 80 parókia energetikai felújítására is sor kerülhet majd kormányzati támogatással Dunamelléken a mellett a 134 projekt mellett, amelybe egyházi ingatlanfejlesztések és közoktatási intézmények elindítása is beletartozik.

Veres Sándor főgondnok, a pályázó gyülekezeteket segítő egyházkerületi támogató csoport koordinátora hangsúlyozta: a korszerű épületek csak akkor funkcionálhatnak jól, ha nem hiányoznak belőlük az „élő téglák”. A gyülekezeti rétegalkalmaknak vagy a munkatársak képzésének is helyet biztosító gyülekezeti házak végső értelmüket akkor nyerik el, ha a reformátusok meg tudják szólítani a környékükön élő embereket.

Egészségügyi szűrés
Az újévi lelkészértekezleten végül szó esett arról is, hogy a református Bethesda Gyermekkórház minden kedden ingyenes és anonim egészségügyi szűrést biztosít a lelkipásztoroknak és családtagjaiknak, amelyre Bencze János kórházlelkésznél, majd az általa megadott jelszóval a  kórház honlapján lehet jelentkezni.

 

Képek: Füle Tamás