Bemutatkoznak a jelöltek

Egyházkerületünk élén a paritás elve alapján lelkészi és világi vezetőkből álló testület áll. A dunamelléki főgondnok- és püspökjelöltek bemutatkozását itt olvashatják.

Egyházi tisztújítás zajlik egyházunkban. Dunamelléken az egyházmegyei választási bizottságoknak november 28-ig kell gondoskodniuk a szavazás lebonyolításáról minden egyházmegyében. A kerületi jelöltekről szóló szavazatokat a presbitériumoknak november 5-ig kell postán eljuttatniuk a kerületi választási bizottsághoz, így a megyei jelöltekre történő szavazásokra is sor kerül addig.

A presbitériumok megalapozott döntését segíti a jelöltek bemutatkozása is, amelyet a kerületi választási bizottság a szavazólapokkal együtt eljuttatott a testületeknek. 

Kovács Levente főgondnokjelölt bemutatkozása

Veres Sándor főgondnokjelölt bemutatkozása

Balla Péter püspökjelölt bemutatkozása

Balog Zoltán püspökjelölt bemutatkozása

 

„Aki egyikünknek árt, valamennyiünkkel teszi"

Közös nyilatkozatot adtak ki a dunamelléki püspök- és főgondnokjelöltek, amelyben valamennyi jelölt iránti tiszteletre kérik az egyháztagokat az egyházi tisztújítási folyamat során.

Nyilatkozat

Alulírottak mint a Dunamelléki Református Egyházkerület elnökségi jelöltjei egymás személyének és munkájának megbecsülésével kijelentjük a következőket:

Az egyházi választásokat Isten ügyének tekintjük és a részvételünket szolgálatnak. Az evangélium ügyét, egyházunk tisztaságát fontosabbnak tekintjük, mint a választáson elért helyünket.

A majdani eredményt Isten kezéből fogadjuk el és minden igyekezetünkkel azon leszünk, hogy az Isten dicsőségét, nemzetünk és édes hazánk javát szolgáljuk a magunk helyén és lehetőségeivel, egymást pedig segíteni fogjuk a szolgálatban.

Ezért arra kérünk mindenkit, református testvéreinket és egyházon kívül  állókat, hogy ugyanúgy tartsák tiszteletben a másik jelöltet, mint aki mellett állnak. Aki egyikünknek árt, valamennyiünkkel teszi.

Visszautasítjuk az egyes világi sajtótermékekben megjelent lejárató hangvételű írásokat, amelyek illetéktelenül avatkoznak be egyházunk belső életébe. Mindenkit kérünk, hogy ezeknek sem szívében, sem gondolkodásában ne adjon helyet.

Ahogy „Minden magyar lélek felelős minden magyar lélekért”, úgy minden református keresztyén lélek is felelős minden református keresztyén lélekért.

Így mindenkit kérünk az Ige szavával:

… akármit cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére míveljetek. 
(1Kor 10:31)

Kunszentmiklós, 2020. október 4.

Soli Deo Gloria!


Dr. Balla Péter     Balog Zoltán     Dr. Kovács Levente     Veres Sándor