Diakóniai díjakra terjeszthetünk fel szolgálókat

A Magyarországi Református Egyház a gyülekezetben és intézményben végzett diakóniai szolgálat elismeréseként alapította meg a Kiss Ferenc- és Juhász Zsófia-díjakat, amelyekre február 28-ig terjeszthetünk fel személyeket.

Kiss Ferenc-díjra az jelölhető, akinek gyülekezeti szolgálata, életvitele, életszemlélete példaértékű lehet mások számára, és aki több évtizede dolgozik fáradhatatlanul és hűséggel a református diakóniában, az elesettek segítéséért.

Az elismerésben évente egy személy részesülhet, a kitüntetés 300.000 Ft összegű díjjal jár együtt.

A Juhász Zsófia-díj váramányosa az lehet, aki a református diakóniai intézmény(ek)ben vállalt hűséges szolgálatával mind szakmailag, mind emberileg kiválóan és eredményesen segítette rászoruló embertársait. Akinek szolgálata, életvitele, életszemlélete példaértékű lehet mások számára, és aki legalább 15 éves aktív munkaviszonnyal rendelkezik a református diakónia területén.

Ebben az elismerésben is évente egy személy részesülhet, a kitüntetés szintén 300.000 Ft összegű díjjal jár együtt.

Minden felterjesztésnek tartalmaznia kell:

  • a felterjesztett személy nevét és elérhetőségeit (lakcím, telefonszám)
  • azon gyülekezet vagy intézmény nevét, ahol szolgál vagy szolgált
  • a felterjesztés részletes indoklását (maximum 3 oldalban)
  • a felterjesztő nevét és elérhetőségeit (cím, telefonszám).

A kitüntetettekről a Zsinat Diakóniai és Egészségügyi Bizottsága javaslatai alapján a Zsinat tavaszi ülése dönt, az ünnepélyes díjátadásra a Zsinat őszi ülésén kerül sor.

A felterjesztéseket postai és elektronikus úton is szükséges benyújtani a következő címekre:

MRE Diakóniai Iroda
1146 Budapest
Hungária krt. 200.                        

E-mail cím: beszterczey.andras@diakonia.hu

Az iroda központi telefonszáma: +36-1-460-0747