Jóval több, mint szexuális együttlét

Tökéletes, szégyen nélküli kapcsolat, amelyben őszintén az lehetek, aki valójában vagyok. Istentől jött bensőségesség, amely szemérmességet feltételez férfi és nő között – az intimitás eredeti jelentése. Hiánypótló előadás arról, amely minden második embernek problémát okoz.

Selmeczi László és Ottília lelkigondozók beszéltek a házasságon belüli intimitásról a Házasság Hete programsorozat részeként. A Bibliai Házassággondozó Szolgálat által szervezett előadás sok érdeklődőt vonzott a TIT Stúdió Egyesület székházába. Ahogy ezt az előadók megfogalmazták: a házasságok veszélyben vannak, ennek egyik legfontosabb forrása az intimitás hiánya, sérültsége. Selmeczi Ottília diplomamunkáját ebből a témából írta, melyhez kutatást is végzett, a házaspár előadásának egy részét ez a tudományos felmérés adta.

Mint kiderült, sokan azért keresik a Selmeczi házaspárt, mert az intimitás hiányától szenved a házasságuk. Selmeczi Ottília vallja, hogy korunk társadalmából hiányzik a bensőségesség. „Hiszem, hogy erre egyénileg is szükségünk van. Nagyon keveset beszélünk és tanítunk az intimitásról, a keresztények is bizonytalanok ebben a témában. Isten intimitásra teremtett bennünket, amelyet vele és az általa teremtett házasságban tudunk megélni.”
 

Csak a szexet értjük rajta?
Az előadók szerint az első kérdés, hogy pontosan mit értünk ezen a fogalmon. A kéziszótárak szerint ez bizalmasságot, meghittséget, közvetlenséget jelent. Az intima görög szóból ered, amelynek jelentése: belül, bensőségben lenni, valamit tudottá tenni más számára. Eredetileg tehát nem pusztán testi közelséget jelent, hanem lelki, érzelmi együttlétet is, ahol őszinte szavak, feltárulkozások hangzanak el. Ehhez mindenképpen kapcsolatra van szükség.

Némelyek szerint az intimitás lényegtelen, mások szerint csupán férfi és nő szexuális kapcsolatát értjük rajta. Selmeczi Ottília kutatásából kiderült, hogy a válaszadók túlnyomó többsége bensőséges kapcsolatnak, meghittségnek, két ember bizalmi kapcsolatának, őszinteségnek nevezte az intimitást. Mások kizárólagosságot, feltétel nélküli elfogadást írtak válaszaikban. Megint mások csupán két ember magánügyének írták le a fogalmat, amelybe akár az anyagi ügyek is beleférnek.

Selmeczi László szerint intimitásban lenni őszinte kitárulkozást jelent bensőséges, meghitt kapcsolatban, ahol az lehetek, aki igazán vagyok. „Azt is jelenti, hogy a házastársamnak feltárok magamból egy részt, amelyet másoknak nem mutatok meg, ez kizárólagosságot is feltételez. Intim kapcsolatban álarcok nélkül létezhetek, elfogadom magamat és a társamat is. Ehhez folyamatos, őszinte kommunikáció és önismeret szükséges.”

Ennél sokkal többet jelent
Az előadó szerint az intimitás még ennél is többet jelent: valójában istenélményt élünk át. Férfiak és nők kapcsolatuk elején azzal a meggyőződéssel kötnek házasságot, hogy Isten egymásnak teremtette őket. Ez spirituális kapcsolódást is mutat, amely egyben tartja házasságukat.

„Teremtettségünkből adódik, hogy bensőséges kapcsolatban lehetünk Istennel, társaslényként intimitásra hívattunk. A Szentírás szerint az ember egyrészt anyagból, másrészről istenből való. Amikor Isten megteremtette az embert, Lelke által önmagát adta az emberbe, ez a szellemi közelség és kapcsolat szinte tapintható a teremtéstörténetben. Isten tehát a legnagyobb szeretetét mutatta meg, amikor az embert megteremtette, mert teljes testi, lelki, szellemi kapcsolatot hozott létre vele. Eredetileg ezt a tökéletes, szégyen nélküli kapcsolatot adja tovább a Teremtő a házasságban.”

Önmagunk vállalása kockázatot jelent
Selmeczi Ottília szerint mindannyian látjuk, ez mégsem működik tökéletesen a mindennapokban. „A bűn alapmotívuma a bizalmatlanság, amely ellehetetleníti az intimitást. Kockázatot jelent önmagunk vállalása. Sebzettségünk rejtőzködést hozhat maga után, és nem vállaljuk saját testi-lelki igényeinket. Legtöbbünk identitását a másoknak való megfelelés határozza meg. Ez a kényszer álarcokat hoz létre, amely megakadályozza az intimitást. Hogy önmagunkat adjuk, nagyon mély önismeret szükséges. Lelkünk legbelsőbb helye az a terület, ahol valódi félelmeinket, vágyainkat, tulajdonságainkat találjuk, a meghittségben ezt osztjuk meg a másikkal."

A pillanatokban mért hatalmas erő
Minden második ember küszködik az intimitással – derült ki Selmeczi Ottília felméréséből. Nagyon sokan a bizalomvesztést, csalódást, frusztrációt, szégyent, az időhiányt nevezték meg problémájuk forrásaként. Gondot okozhat az eltérő kommunikáció, a fogalomzavar a felek között. Korunkban felértékelődik az idő, mivel egyre kevesebb van belőle. Paradox módon a legbensőbb együttlétet pillanatokban, percekben tudjuk mérni, mégis azt mondjuk, nincs elég időnk az intimitásra. Óriási erőt kaphatunk ezektől a pillanatoktól, legyen szó például az apás szülésről, betegágy melletti virrasztásról vagy a közös imádkozásról.

Randevú egy életen át
„A probléma inkább a prioritásokkal van. Házasemberként látom, hogy kapcsolatunkat ápolni kell a hétköznapokban, mert Isten így teremtette meg a házasságot. Nem csak arról van szó, hogy évente elmegyünk közös hétvégére a párunkkal. Az idei házasság hete jelmondata: randevú egy életen át. Az egymással töltött minőségi idő, az egymásra figyelés, a romantika valóban segítik kapcsolatunkat. Ha nem kell szégyellni érzéseimet, kitárulkozhatok, ez az intimitás irányába hat, a titkolózás pedig gátolja a bizalom, meghittség kiépülését.”

Mit jelent mezítelenek lenni és közben nem szégyellni magunkat? – tette fel a kérdést Selmeczi László. „Fűtő Róbert szerint a házasságon belüli intimitás három fontos elemből áll: szeretet és bizalom, egymás figyelmes meghallgatása, válaszadás és biztatás. Az egy test érzését megtapasztaljuk, amikor a szerelmeskedés során testünk egyesül a másikkal. Ezek az érzések azonban nem kísérnek el a mindennapok során. Mások a gondolataink, hivatásunk, személyiségünk és intimitás-szükségletünk. A ragaszkodás aktív, céltudatos tevékenység, a házasfelek kapcsolata fúzió, amelyben az egyik fél gyengeségét a másik fél erőssége kompenzálja. Isten nagyon sokszor a társunkon keresztül kommunikál velünk.”

„Anyu állandóan a facebookon lóg”
Egységet, ragaszkodást, szégyen nélküliséget, kapcsolódást, érzelmi biztonságot élünk át az Istentől jött intimitásban. Korunkban egyre jobban megfigyelhetjük, hogy ez valódi veszélynek van kitéve. Az előadók szerint ennek egyik jele, hogy az intimitás részeként értelmezhető szexuális együttlétet aprópénzre váltjuk, házasságon kívülre helyezzük, tárgyiasítjuk és bagatellizáljuk. A Selmeczi házaspár tapasztalja, hogy mennyien válnak sérültté emiatt, ezért vallják: a szeretkezés Isten által adott öröm férfi és nő számára a házasságban. Agyunk hatalmas erővel köt össze minket, házastársunkkal a szex során, amelyet a neurokémia is alátámaszt.

Veszély lehet az önzés, szeretethiány, figyelmetlenség, türelmetlenség, akaratosság. Ezek a személyiségünkből fakadnak. A huszonegyedik századi társadalmi tendenciák, a széthulló családok, a közösségi média, a pornó, a technológiai fejlettség egyaránt veszélyeztetik az intimitást. Az okostelefonok rengeteg időt vesznek el tőlünk, Selmeczi Ottília szerint ez nem csak a fiatalokra igaz.

„Iskolában is végzek lelkigondozást, gyakran találkozom lányokkal, akik sírva mondják, hogy nem tudnak beszélgetni az édesanyjukkal, mert azok állandóan a facebookon lógnak. Sokan félnek már a személyes találkozástól, a fiatalabb házastársak már nem tanulják meg a társas kommunikáció alapvető dolgait, ezért nem tudnak mit kezdeni egymással, miután összeköltöztek.”Szexrobotok korában valódi kapcsolódást keresni
A közösségi médiában az intimitáshoz szükséges szemérem nem létezik. Megjelent a digiszexualitás, amely azokra vonatkozik, akik internetes applikációkat használnak szexuális együttlét elérése céljából. Két kattintás után elérhetővé válik a szexpartner, akit sokan a változatosság miatt keresnek fel. Ilyenkor nagyon nehéz megélni azt, hogy a házaspárom csak az enyém, és én csak az övé vagyok.

Ma három felnőtteknek szánt filmből kettőt okostelefonon néznek meg. Egyre szélesebb körben terjednek el a digitális szexualitásra épülő ipar termékei. A fejlesztők evolúciós vívmánynak tekintik, amikor a társunkat robotokra cseréljük fel, ezzel elkerüljük az erkölcstelenséget, mert nem élő személlyel fekszünk le. Budapesten novemberben adták át azt a bordélyházat, ahol szexrobotokat bérelhetünk.

Az előadók felhívják a figyelmet az intimitást ápoló tevékenységekre és hozzáállásokra. „Merjünk őszinték lenni önmagunkkal, a társunkkal, ne a hibákat keressük és lássuk meg mindenkor. Az őszinte, meghitt együttlétből fakadó pillanatok által hús-vér embernek láthatjuk egymást, akiket Isten teremtett testi, lelki, szellemi lénynek. Keressük a valódi kapcsolódásokat, a minőségi időt, tudatosan ápoljuk házasságunkat mindennap, ehhez nem feltétlenül szükséges sok idő. Intimitásra teremtettünk, szeretetteljes Isten által, aki kapcsolódni szeretne hozzánk – őszintén, nyíltan, meghitten, bizalomteljesen.”

 

Somogyi Csaba

Képek: Asszonyi Eszter