Képzések, konferencia a protestáns spiritualitásról

Tanfolyam, továbbképzés és konferencia segítheti azokat, akik mélyebben szeretnék megélni protestáns hitüket a 21. században.

A Református Zsinat Missziói Iroda Tanítványként a világban tanfolyama a Krisztus-hit megélésében és elmélyítésében nyújt segítséget a Szentírás útmutatásai szerint, a protestáns kegyesség lelki örökségét ápolva. A tanfolyam célja, hogy a résztvevők rátaláljanak erre az örökségre és azonosuljanak a benne rejlő értékekkel.

A tanfolyamot hitéleti végzettséggel nem rendelkező gyülekezeti tagoknak ajánlják. A résztvevők közösségben kutathatják, hogyan élhető meg hitelesen és mélységében a keresztyén hit a 21. század mindennapjaiban, mit jelent a tanítványság és hogyan segíthetünk másokat a hit útján.

A tanfolyam összesen négy félévből áll. A képzés félévente öt szombatot, egy csütörtöktől vasárnapig tartó hosszú hétvégét és kéthetente egy esti online lelki alkalmat jelent.

A tanfolyam kurzusai:

 • Bibliai és teológiai alapok
 • Mozgalmak és egyének
 • Szövegolvasás
 • Művészetek és spiritualitás
 • Munka, család és közélet
 • Az imádság
 • Misszió és spiritualitás
 • Gyülekezetépülés és gyülekezeti élet
 • Tanítványként a világban
 • Egyéni folyamat
 • Lelki kísérés (fakultatív 20 óra, pénteki napokon, az első félév során)

A felvétel feltételei:

 • Protestáns egyháztagság
 • Legalább kétéves konfirmáció vagy bemerítkezés
 • Aktív hitélet
 • Lelkészi vagy pásztori ajánlás
 • Felvételi elbeszélgetés (a honlapon megadott irodalom alapján), amelynek helye és időpontja: Református Zsinat Missziói Iroda ( 1146 Budapest, Abonyi utca 21.), 2021. június 11.

A képzés díja 60.000 forint félévenként, a jelentkezési határidő 2021. május 31.

További információ a Magyarországi Református Egyház honlapján és Dani Eszter missziói irodavezetőnél:
dani.eszter@reformatus.hu
+36-30-456-69-84
 

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara a 2021/22-es tanév őszi félévében indítja el Spiritualitás és misszió az egyházban szakirányú képzését. A kurzus célja, hogy a hitéleti előképzettséggel rendelkezők – lelkészek, hittanoktatók, diakónusok, stb. – segítséget kapjanak a Krisztus-hit megélésében, és abban, hogyan vezessenek másokat a hit útján.

A képzés kurzusai: 

 • Bibliai és teológiai alapok
 • Mozgalmak és egyének
 • Szövegolvasás
 • Az imádság
 • Lelki kísérés
 • Egyéni folyamat
 • Misszió és spiritualitás
 • Gyülekezetépülés és gyülekezeti élet
 • Művészetek és spiritualitás
 • Munka, család és közélet

A felvétel feltételei: 

 • Hitéleti alapképzésben szerzett oklevél
 • Legalább két éve tartó aktív egyházi szolgálat

A képzés ideje négy félév, az egyes szemeszterek hat hétvégéből (péntek-szombat) épülnek fel. A képzési díj 120.000 forint félévenként, a jelentkezési határidő 2021. június 1.

További információ és jelentkezés a Kar honlapján.

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara negyedik alkalommal rendezi meg Lelki éhség konferenciáját. A március 25-i, online konferencia kapcsolódik a Református Zsinat Missziós Iroda Tanítványként a világban tanfolyamához és a KRE-HTK Spiritualitás és misszió az egyházban továbbképzéséhez. 
A Lelki éhség 4.0 a 21. századi protestáns spiritualitás kérdéseire keresi a választ: mit jelent az ünnep mint lelki betöltekezés, hogyan készíthetünk teret Isten munkájának az imádság különféle formáin keresztül, hogyan meríthetünk erőt eleink kegyességéből. A konferencia kerekasztal-beszélgetéssel zárul, amelynek témája a protestantizmus és a böjt viszonya. 

Az online konferenciát a ZOOM felületén tartják, a részvétel regisztrációhoz kötött.

A konferencia hivatalos plakátja ezen a linken érhető el.