Közlemény

A Budapest-Északi Református Egyházmegye közegyházi választást előkészítő lelkészértekezletének közleménye

A Budapest-Északi Református Egyházmegye közegyházi választást előkészítő lelkészértekezlete résztvevői, mint akik a legközvetlenebbül ismerik az előzetesen az egyházkerületünkben püspökjelöltként felmerült két szolgatársuk személyét, kijelentjük, hogy egyik jelölt sem a másik ellenében fogja vállalni a jelöltséget, hanem mindkettejüket „Az egyház üdve a legfőbb törvény legyen!” igei látás vezeti, melyre eddigi, saját missziós területükön végzett, református egyházunk egészét segítő munkásságuk is kellő bizonyságul szolgál. Az egyházmegyénkben lelkészi szolgálatot hűséggel végzők mellett imádságos lélekkel kiállva, egyházmegyénk, egyházkerületünk és egész református egyházunk egységre törekvése és ezáltal is hiteles szolgálata vezesse az egyházmegyei jelölőgyűléseket és gyülekezeteink presbitériumait felelős döntésük meghozatalában.

Budapest, 2020. szeptember 8.