Pótfelvételi a KRE Tanítóképző Főiskolai Karán

 Az egyetem a nagykőrösi képzési helyen lehetőséget nyújt a párhuzamos képzésekre is, így a jelentkezők hitéleti és világi szakok közül is választhatnak.

A Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara (2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.) felvételt hirdet alábbi alapképzési szakjaira nappali és levelező munkarendben: református hittanoktató, ­kántor.

Az érdeklődők a jelen eljárás keretében is jelentkezhetnek államilag finanszírozott képzési formára, a felvételnek nem feltétele emelt szintű érettségi.

Idén nem szervezünk személyes megjelenésű egyházi alkalmassági vizsgát, helyette a jelentkező által írt gyülekezeti beszámolót és motivációs levelet kell csatolni a jelentkezéshez és megküldeni a tfk.alkalmassagi@kre.hu email címre. A kántor szakra jelentkezőkkel egyenként fogunk egyeztetni a meghallgatás módjáról és idejéről.

Jelentkezési határidő: 2020.08.25.

Képzési helyszín: Nagykőrös

Karunkon lehetőség van párhuzamos képzés folytatására, tehát a hitéleti szakok mellé világi szakok (csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, tanító) közül is választhatnak hallgatóink. 
 

Nem hitéleti képzések  

A Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara (2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.) pótfelvételt hirdet alábbi alapképzési szakjaira: csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, tanító – nappali és levelező munkarendben.

Az érdeklődők a jelen eljárás keretében is jelentkezhetnek államilag finanszírozott képzési formára.

Alkalmassági vizsgát 2020-ban nem szervez a kar, helyette a jelentkezőinknek a honlapon elérhető nyilatkozatot kitöltött és aláírt formában kell megküldeniük a tfk.alkalmassagi@kre.hu email címre.

Jelentkezési határidő: 2020.08.06.

A nyilatkozat megküldésének határideje: 2020. 08. 13.

Képzési helyszínek: Nagykőrös és Budapest                         

Nagykőrösi képzési helyünkön lehetőség van párhuzamos képzés folytatására, tehát a világi szakok mellett hitéleti képzések közül (hittanoktató, kántor) is választhatnak leendő hallgatóink. 
 

Továbbképzési szakok

Pedagógusszakvizsgaszakirányú továbbképzési szak

Választáson alapuló ismeretkörök:

A lelki, fizikai egészség megőrzésének és fejlesztésének elméleti és gyakorlati kérdései az iskolában

- Család- és gyermekvédelem
- Gyakorlatvezető óvodapedagógus
- Gyakorlatvezető tanító
- Iskolai nevelési- és szociálpszichológiai ismeretek
- Iskolai szabadidős programok szervezési feladatai
- Preventív és korrektív (fejlesztő) pedagógiai pszichológia
- Tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban
- Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés

A képzések időtartama: 4 félév. Az oklevélhez megszerzéséhez a hallgató a képzés alatt 120 kreditet teljesít.

Jelentkezés feltétele: 3 év gyakorlat.
 

Tanító szakhoz tartozó műveltségi területek

Külön szervezés alapján, elegendő jelentkező (10 fő) esetén:

- Ének-zene (10 konzultáció)
- Idegen nyelv: Angol nyelv (4 félév)
- Magyar nyelv és irodalom
- Matematika
- Természetismeret
- Testnevelés

A képzések időtartama: általában 2 félév. A hallgató a képzés alatt 60 kreditet teljesít.
 

Munkarend:

Levelező, a képzések csak önköltséges finanszírozási formában indulnak. Konzultációra félévente általában 5 alkalommal (szombaton) kerül sor Nagykőrösön!
 

Jelentkezési határidő: 2020. 09.01. Képzési helyszín: Nagykőrös

További információkért keressék fel az alábbi weboldalt:    

kari honlap: https://tfk.kre.hu,

e-mail: tfk.tanoszt@kre.hu,

valamint telefonon munkatársainkat: +36-53-347-251, +36-30-564-9331!