Az elhívás

Harminchat lelkészt szenteltek fel a Nagyvárad téri református templomban a Dunamelléki Református Egyházkerület november 11-ei ünnepi közgyűlésének részeként.

Veres Sándor főgondnok köszöntötte az ünneplő gyülekezetet. Elmondta: a jelen lévő lelkipásztorok közül öten már átvették lelkészi oklevelüket, felszentelésre pedig harminchatan jelentkeztek. Ők valamennyien sikeres lelkészi vizsgát tettek.

A felszentelt lelkipásztorok névsora:

A Bács-Kiskunsági Református Egyházmegyéből Imre Veronika (Kecskemét), Kiss Tamás (Kunszentmiklós).

A Budapest-Déli Református Egyházmegyéből Kósa Márk János (Budapest-Csepel-Központ), Kreisz János (Budapest-Pesterzsébet-Központ), Szászné Lázár Eszter Csenge (Budapest-Budafok), Márkus Máté, Papp Márton (Budapest-Kispest-Központ), Ratkovics Petra Krisztina, Török László Balázs (Budapesti Református Egyetemi Misszió), Veres Anna (Budapest-Buda), Vígh Eszter (Budapest-Déli Egyházmegye).

A Budapest-Északi Református Egyházmegyéből Bej Attila, Czikó Györgyi (Budapest-Mátyásföld), Inhoff Mona Aicha (korábban átvette oklevelét), Jenei-Jobbágy Ida (Budapest-Angyalföld),
Kovács Áron (Budapest-Zugló), Kovács Gergő János (Budapest-Hold utca), Sztojka Szabina (Budapest-Skót Misszió).

A Délpesti Református Egyházmegyéből Bárány Zoltán (Monor-Nagytemplom), Bereczk Dávid (Dunaharaszti), Dömötörné Molnár Krisztina (Vecsés), Filó Bence (Nagykőrös)
Kisturi Eszter (Gyömrő), Krajczár János (Szentmártonkáta), Kun Ágnes Anna (korábban átvette oklevelét), Szabó Szonja Lilla (Szigetszentmiklós-Újváros), Szakál Ádám (Szigetszentmiklós-Újváros), Varga Anna (Nagykőrös), Vágner-Varga Fanni (kismama).

Az Északpesti Református Egyházmegyéből Gergelyné Molnár Lívia (Erdőkertes), Juhász Ferencné Müller Nikoletta (rendelkezési állomány, korábban átvette oklevelét), Oszlács Endre (Szentendre), Pógyor Judit (Dunabogdány, korábban átvette oklevelét), Székely Pál Domokos (Fót-Központ), dr. Vásárhelyi Bálint Márk (Pécel, korábban átvette oklevelét).

A Tolnai Református Egyházmegyéből pedig Biczó Zsuzsanna.

A lelkészek eskütétele után Balog Zoltán dunamelléki püspök, a Zsinat lelkészi elnöke, az Egységes Lelkészképesítő Bizottság képviselője kibocsátotta őket a lelkészi szolgálatra, valamint felhatalmazta őket az Ige hirdetésére, a katekézis munkájára, a sákramentumok kiszolgáltatására, a pásztoráció végzésére, és a lelkészi palást viselésére. Miután a püspök a lelkipásztorok vállára helyezte a palástot, az oklevelek átadása következett.

Az egyházvezető Pál apostol Timóteushoz írt második levele első részének 8-14. versei alapján hirdette Isten Igéjét. Hangsúlyozta: a lelkészi szolgálat alapja a mindennapra adatott Ige, amely kijelenti Isten szabadító, bűnbocsátó kegyelmét és elhív a lelkészi szolgálatra. „Az elhívást nem lehet leporolni és betenni a vitrinbe, hiszen a református keresztyén gyülekezetben szükség van annak mindennapi táplálására. Addig lesz magyar református egyház, amíg hajlandók vagyunk imádságban odafordulni a Könyvek Könyvéhez, amely kétezer éve szól Isten népéhez. Ez az igazi hivatásgondozás.” A püspök arra bátorította a felszentelés előtt álló lelkészeket, hogy ne szégyelljék az Igét, vegyék magukhoz mindennap, küzdjenek meg érte, mert csak azt adhatják tovább, amit ők maguk is kaptak. „Azokat se szégyelld, akiktől a szabadságról először hallottál – akkor se szégyelld, ha rajtad bilincs van. Egyházunkat se szégyelld, akkor se, ha máshol jobb a zene vagy több a fiatal. Ha itt van Isten ereje, itt a helyünk. Ez az erő pedig a Krisztusért és az evangéliumért vállalt szenvedésre adatott. Ez is az egyház titka: együtt szenvedni, mert ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi. Úgy induljatok el a lelkészi szolgálatba, hogy együtt maradtok, maradunk nemcsak barátként, szolgatársaiként egymásnak, hanem testvérként is.”

Az igehirdetés után került sor a lelkészi szolgálatra való felszentelésre. Az egyházkerületi elnökség és az esperesek megáldották a felszentelt lelkipásztorokat, a püspök pedig kiküldte őket a lelkészi szolgálatra. A felszentelt lelkészek nevében Papp Márton mondott imádságot.  

Képek: Asszonyi Eszter, Füle Tamás

 

 

 

Lelkészszentelő istentisztelet - 2021. november 11.