Család: ahol jó gyereknek lenni

Párkapcsolati kultúra és demográfia címmel rendez háromnapos nemzetközi konferenciát a Családtudományi Szövetség, a Professzorok Batthyány Köre és az Európai Családtudományi Társaság május 27., csütörtöktől május 29., szombatig.

A demográfiai válságot emberségesen és hatékonyan nem lehet megoldani a családi élet válságának orvoslása nélkül, hiszen épp ez utóbbi vezetett a népességcsökkenéshez – indokolta az idei konferencia témaválasztását Balásházy Imre, a konferenciát szervező Családtudományi Szövetség alelnöke, az Európai Családtudományi Társaság titkára.
„A társadalom alapegysége a család, ami kutatások szerint akkor stabil, ha a hagyományos családmodell alapján szerveződik. Alapja a házasság, ami egy nő és egy férfi szabad, teljes, hűséges, a gyermekeket elfogadó és életre szóló szeretetszövetsége. A házasságok harmonikus működése a házastársak, a családok, a közösségek és az egészséges társadalom elemi érdeke, az egyéni, a családi és a társadalmi egészség meghatározó eleme. Már egy házaspár is családot alkot. Szövetségük és egymás iránti szeretetük biztonságos hátteret jelent gyermekeik számára” – sorolta a szakember. „Ha a család intézménye meginog, az idővel az egész társadalmat instabillá teszi. A család intézményét a szabados szexualitás elterjesztésével roppantották meg, az egyneműek házasságának erőltetése, a gender-, a queer, a transzelmélet és ideológia, valamint a manapság kibontakozó poliámor (többszerelmű) kapcsolatok legalizálásának terjesztése csak arra kell, hogy belökjék a házasság és a család intézményét a sírjukba."

Magyarország Alaptörvénye deklarálja, hogy a házasság egy nő és egy férfi szövetsége, ám az elmúlt harminc évben jelentős károkat okozott a szexuális szabadosság – magyarázta. „A gyermekvállalási kedv csökkenése elsősorban nem anyagi kérdés. Kutatások és a történelmi tapasztalat is igazolja, hogy a szabados szexualitás világában nem jó sem nőnek, sem gyereknek lenni, és végül férfinek sem. Az európai családpolitika általában mégis kimerül három pillérben: pénzt adnak a gyerekek szüleinek, összehangolják a munkahelyi és az otthoni életet, valamint a meglévő és a kívánt gyermeklétszám közötti különbséget is anyagi juttatásokkal kívánják csökkenteni. Mindez azonban csak rövid távon tud javítani a demográfiai mutatókon, hiszen a válság alapvető oka más, mégpedig a párkapcsolatokban bekövetkezett változások, ami elsősorban a házasság előtti szexuális kapcsolatok általánossá válását jelentette.”

Párkapcsolati kultúra, gender, abortusz, családpolitika, bibliai emberkép, a fiatalok felkészítése a családi életre – csak néhány a konferencia meghatározó témái közül. Az előadók hazai és nemzetközi szakemberek, családkutatók, családpolitikusok, pszichológusok, antropológusok, egyházi vezetők. Előadást tart Balog Zoltán dunamelléki püspök, a Zsinat lelkészi elnöke és Steinbach József dunántúli püspök is. A demográfiai mutatókra is erősen ható párkapcsolati válság a bibliai emberkép nélkül nem orvosolható lelki válsághelyzet.

Ezt erősíti meg Balásházy Imre is, aki szerint nemcsak a demográfiai válság írható a „szexuális forradalom” számlájára, hanem például a pszichés betegségek számának, vagy a mozaikcsaládok számának növekedése is. „Ahogy a szabados szexualitás országról országra elterjedt, úgy jelentek meg a család körüli negatív tünetek: kevesebben házasodnak, kevesebb gyerek születik, de a korábbihoz képest jóval többen házasságon kívül, a házasságok később köttetnek, sokkal bomlékonyabbak, terjednek a nemi betegségek. A depresszióban szenvedők száma megsokszorozódott a hatvanas évek óta: Amerikában 35 év alatt megtízszereződött a számuk, a női depresszió pedig duplája a férfiénak.”

Ezt már Unwin 1934-es Sex and Culture című könyvében előrevetítette – tette hozzá a családvédő. „Az antropológus azt vizsgálta, hogy a különböző nemzetek fejlődése és a szexuális szabályozás között volt-e kapcsolat az emberi történelemben. Ő maga három szinten határozta meg a fejletlen társadalmakat, és beszélt fejlett társadalmakról is. Rámutatott, hogy mindig akkor tudott egy társadalom ezen a létrán feljebb jutni, ha gátat, majd további gátat szabott a szexuális szabadosságnak. Fejlett társadalom pedig szerinte csak ott alakult ki az emberiség történelmében, ahol mind a nők, mind a férfiak részéről elvárták az abszolút monogámiát, azaz a házasság előtti szexuális absztinenciát. Ahogy egy fejlett társadalomban ez a szabályozás meglazult – ami többször előfordult a történelemben –, akkor egy-három generáción belül ez a társadalom szétesett. 1968-tól számítva nem sok az idő, hogy ez a mai Nyugattal és sajnos velünk is megtörténjen.”

A május végi nemzetközi konferencia a megoldáskeresésre is hangsúlyt fektet. Előad Pat Fagan, a washingtoni Házasság- és Valláskutató Intézet igazgatója, a világ egyik legnevesebb családkutatója. „Kutatóként azt vizsgálja, min múlik, hogy az egyén, a közösség és az egész társadalom egészségesebb, boldogabb, virágzóbb legyen. Azt találta, hogy a két meghatározó paraméter e tekintetben a vallásosság és a szexuális szabadosság skálája. Harmincezer fős adatbázisra támaszkodva állítja, hogy a válás valószínűségét nagyságrendileg megnöveli a szülők szabados, a házasságukat megelőző szexuális előélete, és az kihat például a gyerekek öngyilkossági hajlandóságára, a kábítószerfüggőségére, iszákosságra való hajlandóságra, tanulmányi eredményére, testi-lelki egészségére és természetesen a szülők házasságának minőségére is. Egyértelműen kimondhatjuk, hogy a gyermeknek az tesz a legjobbat, ha egymást szerető, jó házasságban élő szülőknél fogan, születik és nevelkedik fel.”

A szexualitás tehát nemcsak magánügy, hanem közügy is, sőt az egyik legfontosabb közügy – állítja a szakember. „Érdekes, hogy akik ennek ellenkezőjét állítják, szinte csak a szexualitással foglalkoznak. Ha az egyházak hagyják, hogy általánosan elfogadott legyen a házasság előtti szexuális kapcsolat, akkor maguk az egyházak is megroppannak – erre láthatunk példát a nyugati egyházakban. Ez egyébként tudatos stratégia része: Wilhelm Reich, a német szexuális forradalom előfutára megfogalmazta, hogy nem szükséges az egyházakat támadni, el kell terjeszteni a szabad szerelmet, és ez elég ahhoz, hogy meggyengüljön az Isten-ember, a férj-feleség és a szülő-gyermek kapcsolat. Ha az egyházi tanítás legalapvetőbb elveivel ellenkező módon élnek az emberek, akkor pedig feleslegessé válik az egyház.”

Ez azonban magán az egyházon is múlik. Mit tesz a családok érdekében? – adódik a kérdés. Balásházy Imre szerint egyelőre nem eleget, miközben a kereszténység nevében már queerteológiát (azaz az LMBTQ ideológiát felvállaló teológiát) is oktatnak Magyarországon. Kulcsfontosságú a tudományt segítségül hívni az ember védelmére, és ebben az egyházak támogatására is szükség lenne. Spirituális értelemben vett feladatunk is van, ezt a már említett családkutató, Pat Fagan fogalmazta meg. Kutatásai során arra jutott, hogy az ember jóllétét támogatni leginkább a szakralitás erősítésével lehet, ez pedig a mai világban elsőként a szexualitásra terjed ki, a szexuális tisztaság helyreállítása a legfontosabb szakrális kérdés a mai fejlett világban. Azzal jött a káosz, a baj és a szenvedés, hogy kihelyezték a házasságból a szexuális életet. A házasság ugyanis épp arra alakult ki az emberiség történelmének fejlődése során, hogy az ember a szexuális életét ne több, hanem egyetlen másnemű emberrel próbálja megélni, éspedig egy véglegesen elkötelezett, egymást kiegészítő szeretetkapcsolatban. Így tud az ember a Szentháromság Isten képére és hasonlatosságára élni.

A Párkapcsolati kultúra és demográfia című konferencián való részvétel ingyenes. Az első napon (május 27., csütörtök) a konferencia helyszíne az Állatorvostudományi Egyetem Aulája (1078 Budapest, István utca 2., belépés csak érvényes védettségi igazolvánnyal), ezt az interneten élőben közvetítik. A második és harmadik napon a konferencia csak online lesz követhető. Az előadásokat mindhárom nap magyarul és angolul is lehet hallani. Regisztrálni a csaladtudomany.hu weblap főoldalán lehet, és a részletes program is letölthető onnan mindkét nyelven. A regisztrált érdeklődők a szervezőktől kapott linken keresztül kísérhetik figyelemmel az előadásokat. A konferenciáról bővebb beszámolót portálunkon olvashatnak.