Egyházi alapítványok Konferenciájának budapesti találkozója

A Párbeszéd Házában rendezték meg 2019. július 27-én az Egyházi Alapítványok Konferenciájának Országos Fórumát, amelyen civil szervezetek képviselői osztották meg egymással és a hallgatósággal tapasztalataikat.

A Petrecz Sándor Alapítvány az elmúlt években több helyütt megrendezte az Egyházi Alapítványok Konferenciájának regionális találkozóját. A cél ugyanaz volt, mint az országos fórum célja: megteremteni az egyházi alapítványok találkozási lehetőségét és segítséget nyújtani az – elsősorban kisebb – egyházi alapítványoknak, hogy szolgálatukat hatékony folytassák.

Dr. Badacsonyi Zoltán, a Petrecz Sándor Alapítvány ügyvezetőjének bevezetőjét követően Sajgó Szabolcs SJ, a Párbeszéd Házának igazgatója tartott rövid áhítatot. Dr. Fürjes Zoltán, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár köszöntőjében szólt arról, hogy minden konferencia a tudás átadásának helye kell legyen, és reményét fejezte ki, hogy az elhangzó előadások pontosan ezt a szerepet fogják betölteni. 

A szakmai előadások során megismerkedhettünk a Bethesda Kórház Alapítvány, a Magyar Református Szeretetszolgálat, a Csak Egyet Szolgálat, valamint a Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány tevékenységével, és ezáltal ismét képet kaphattunk arról, milyen színes palettán mozognak az egyházi alapítványok. Bencze János, Varga László, Kunszabóné Pataki Anna és Zila Gábor részletesen beszámoltak az általuk vezetett alapítványok létrejöttéről, nehézségeiről, de természetesen a munka során megtapasztalt örömökről is.

A civil szervezetek működéséről szóló előadások során Miha Tamás (Magyar Fundraising Akadémia), Mikó László (Isten szolgálatában Református Missziói Alapítvány, Pest Megyei Civil Információs Centrum) és dr. Badacsonyi Zoltán (Petrecz Sándor Alapítvány) néhány elvi és gyakorlati információt osztott meg a hallgatókkal.

Az előadások után került sor arra a kerekasztal-beszélgetésre, amelyen az előadók közösen keresték a választ néhány kérdésre. Mindannyian fontosnak tartották az egyházi alapítványok létét, az egyházakat támogató funkcióik erősödését. Egyetértettek azonban a hiányosságaik terén is, például a nem egyházi szervezetekénél alacsonyabb fokú aktivitás és kommunikáció, valamint a tudatos tervezés és az átfogó gondolkodás hiányosságai. 

Mindezekre is reagálva dr. Badacsonyi Zoltán az esemény zárszavában a misszió továbbfolytatását ígérte. A 2020-as évben a Petrecz Sándor Alapítvány igyekszik ismét a regionális fórumokra koncentrálni, hogy mindezek tapasztalatainak figyelembevételével 2021-ben ismét országos fórum keretében találkozhassanak a téma iránt érdeklődők. 

forrás: Egyházi Alapítványok Országos Konferenciája Országos Fóruma