Lelki éhség 5.0

Könyvbemutató és konferencia.  A Lelki éhség kötet az eddigi konferenciák témafelvetései és előadásai mentén született írásokat gyűjti egybe. A sort a most elhangzó három előadás zárja.

2021. november 25-én 16.00-19.30 óra között rendezi meg a Károli Gáspár Református Egyetem és a Kálvin Kiadó a Lelki éhség 5.0 könyvbemutatót és konferenciát.

Az esemény helyszíne:
KRE-HTK épülete, 1022 Budapest, Csopaki u. 6.

A Kálvin Kiadónál most megjelent Lelki éhség kötet az eddigi Lelki éhség konferenciák témafelvetései és előadásai mentén született írásokat gyűjti egybe. A sort a most elhangzó három előadás zárja.

16:00-18.00 Előadások

Lányi Gábor: A református spiritualitástörténet kutatásának módszertani kérdései
Ugyanaz-e a spiritualitástörténet, mint a kegyesség vagy lelkiségtörténet? Lehetséges-e feltárni református elődeink belső, lelki életének jellegzetességeit? Milyen forráscsoportok lehetnek ebben segítségünkre? Ezekre a kérdésekre keres válaszokat az előadás.

Siba Balázs: Szempontok a mindennapok spiritualitásához, avagy a „lelki portfólió”
Az előadás szempontokkal szolgál a személyes kegyesség megéléséhez, úgy hogy a szokásrendszerek kialakításának társadalomtudományi modelljét a lelki élet protestáns sajátosságainak szemszögéből vizsgálja a következő kérdések mentén: Hogyan viszonyul egymáshoz Isten cselekvése és emberi erőfeszítéseink a kegyes élet megélésében? Jó szándékaink ellenére miért nehéz a hosszú távú változás életünkben? Hogyan lehet az emberi szándékból valódi tett és Isten szándéka szerinti életvitel?"

Fabiny Tibor: Mi legyen a protestánsok könyvespolcán?
Az előadás azt vizsgálja, hogy melyek a keresztyén kegyességi irodalom klasszikusai. Ehhez megvizsgáljuk, hogy mi tekinthető "kegyességi irodalomnak", mi "klasszikus"-nak, továbbá, mennyiben felekezethez kötött és mennyiben felekezetközi, illetve ökumenikus-e a kegyességi irodalom? Mit nevezhetünk "kegyességtörténetnek"? Mennyiben kapcsolódik a Biblia értelmezésének története a kegyességi irodalom történetéhez? Kiket olvassunk/olvastunk 2000 év kegyességi irodalmából?
Az előadás érinti a tíz évvel ezelőtti lelkiségtörténeti kurzus tanulságait (amiről a kötetben található cikk is szól). Végezetül azt beszélnénk - vitatnánk meg közösen, hogy lehet-e kegyességtörténeti klasszikusokat nem hívőkkel is olvastatni, ill. tanítani."

18:00 – 19:30 Kerekasztal-beszélgetés: „Református lelkivezetés?”
Beszélgetnek: Hélisz Katalin, Somogyi Péter, Miklós Attila, Járay Márton
Moderátor: Szabóné László Lilla

A kerekasztal beszélgetés témáját a protestáns egyházakban tapasztalható bizonytalanság szülte, ami a mentálhigiénés szemléletű lelkigondozás – tradicionális lelkipásztorlás – lelkivezetés – lelki kísérés kifejezések körül kialakult. A beszélgetés során négy nagyon különböző területről érkező szolgálóval beszélgetünk az alábbi kérdésekről:

  • Milyen jelentéssel bír ez a szó az egyház különböző szegmensében?
  • Van-e református lelkivezetés és miben más, mint a jóval elterjedtebb és ismertebb lelkigondozás?
  • Egyházi életünket, a református/protestáns gyülekezeti élet valóságát, a mai lelki szükségeket szemlélve, hol és miben látod a lelkivezetés lehetőségét?

A konferenciát online is közvetítjük a Parókia portál YouTube csatornáján.

 

A konferenciára személyesen ellátogatók a Lelki éhség könyvet 30%-os kedvezménnyel vásárolhatják meg.