Missziós tárhely az üldözött keresztyénekért

Miközben szabadon olvashatjuk a Bibliát, imádkozhatunk, járhatunk templomba, addig keresztyén testvéreink közül sokan az életüket kockáztatják mindezért. A gazdagréti gyülekezet honlapján mi is értesülhetünk az üldözött keresztyének helyzetéről.

A misszió minden keresztyén gyülekezet életének szerves része kell hogy legyen, ebben eszköz lehet, ha rendszeresen értesülünk missziós hírekről. A gazdagréti gyülekezetben sokéves hagyomány, hogy havonta egy alkalommal a vasárnapi istentisztelet részeként missziós hírek hangzanak el, amelyet közös imádság követ az adott keresztyén közösségért, ügyért, helyzetért.

A hírekért, beszámolókért felelős Czövek Tamás elmondta, az évek során egy-egy missziói társaság vagy keresztyén konferencia, rendezvény bemutatása is helyet kapott, de az alapvető cél, hogy az üldözött keresztyénekért imádkozzanak.
„Kapcsolatok is kialakultak, amelyek segítségével a hírek, képek és beszámolók első kézből érkeznek, több országban is vannak ismerőseim, akiktől anyagokat kérhetek. A tavalyi libanoni robbantások és az év eleji burmai eseményekkel kapcsolatban is kaptam anyagokat az ottani keresztyénektől. A hirdetések után kivetített anyagokat felhasználva mutatok be egy adott országot, közösséget, utána a gyülekezet nevében mondok imádságot. A misszió nem az én ügyem, nem is a lelkészeké, hanem mindannyiunké.”

Krisztus testének részeként felelősségünk van a más országokban nehezebb helyzetben élő keresztyén testvéreinkről gondoskodni, értük imádkozni. Mindez azért is fontos, mert társadalmunkban az egyén túlságosan a középpontban van, nagy kísértés, hogy keresztyénként is megfeledkezzünk a nehéz helyzetben élőkről.

„Isten evangéliuma közösségi életre hívott el mindannyiunkat, arra, hogy az egyházzal együtt Isten megváltását hirdessük szóval és tettel. Az egyház részei azok is, akikről szinte semmit sem tudunk, akik sokkal nehezebb körülmények között élnek, és adott esetben életveszélyes helyzetben kell helyt állniuk, megvallani a hitüket. Ha róluk nem akarunk tudomást venni, Isten ellen és ellenük is vétünk. Ha nem mindig önmagunkkal, hanem másokkal foglalkozunk, ez gyógyír lehet fásultságunkra. Sokszor el sem tudjuk képzelni, mások mennyivel nehezebb helyzetben élnek és küzdenek a hitükért, értük nemcsak imádkoznunk kell, hanem példaképként is tekinthetünk rájuk.”

Több országban, így Iránban és Kínában is tiltott a keresztyén hitre való áttérés és a Krisztusba vetett hit gyakorlása, a keresztyénség mindezek ellenére növekszik. Mi, magyarok a keleti és nyugati keresztyénség határán helyezkedünk el, ennek minden történelmi és jelenkori lehetőségét és kihívását láthatjuk magunk előtt.
„Híd lehetünk társadalmunkban, de más országok számára is Krisztushoz. A magyar keresztyénség missziói küldetéstudatát erősítenünk kell, sokszor éltük meg, hogy a túlélésért kell küzdenünk. Ma minden lehetőség adott, hogy a misszió kibontakozzon, hatalmas protestáns hagyatékot őrzünk, amely többször is megújította már nemzetünket, ezt az örökséget ápolnunk kell.”

A tárhely célja, hogy a misszióért, az üldözött keresztyének sorsáért elkötelezett keresztyének számára hírforrás lehessen. Ha valaki tenni, imádkozni szeretne testvéreinkért, és ezt a gyülekezetben is képviselni szeretné, ehhez itt releváns, folyamatosan frissülő anyagokat kaphat. A kontinensekre lebontott írásos anyagokat, beszámolókat és diákat minden közösségben, szabadon fel lehet használni.

„Hálára indít, amikor szembesülök azokkal a családokkal, akiknek a hitük miatt kell elhagyniuk hazájukat, akik az evangéliumért vállalják a szenvedést, kínzást, börtönt. Nekünk, magyar keresztyéneknek nem feltétlenül kell hatalmas tettet végrehajtanunk, Isten mindig a kicsivel kezd, az egyház történelme is ezt mutatja. A tanítványok közössége néhány évszázad alatt térdre kényszerítette a hatalmas Római Birodalmat, ezt senki sem gondolta volna. A misszió kiteljesedésében eszköz lehet, ha tudunk az üldözött keresztyénekről, beszélünk róluk, imádkozunk értük, a tárhely segítség lehet ebben a nélkülözhetetlen szolgálatban. Cél, hogy a gyülekezetek valódi testvérüknek lássák a más országban élő, üldöztetést szenvedő keresztyéneket, támogassák őket imádsággal, akár gyűjtéssel is.”

A tárhely a gazdagréti gyülekezet honlapján érhető el.