Nagyobb boldogság

A körülményekben változás, a célokban változatlanság – ezzel lehetne röviden összefoglalni a Magyar Református Szeretetszolgálat elmúlt évét, amelyet Dobis-Lucski Zsófiával, a karitatív szervezet kommunikációs referensével tekintettünk át.

„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” Ezt az igeszakaszt választotta jelmondatául Az apostolok cselekedetei 20. fejezetének 35. verséből a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ). A 2006 óta működő református karitatív szervezet idén is mozgalmas évet tudhat maga mögött, amely nagyfokú rugalmasságot követelt meg a munkatársaktól, de a külső-belső változások közepette sem feledkeztek meg a jelmondatukban rejlő örök érvényű igazságról.

Dobis-Lucski Zsófiával, az MRSZ kommunikációs referensével az idei év kihívásairól és áldásairól, az aktuális adventi jótékonysági akcióikról, valamint a szervezet strukturális és személyi változásairól beszélgettünk.Milyen év volt 2021 a Magyar Református Szeretetszolgálat számára?
Röviden úgy foglalhatnám össze, hogy mozgalmas évünk volt, és több tekintetben is újdonságokkal teli. Már az év első napja egy váratlan természeti katasztrófával indult: a horvátországi földrengés hallatán egyből adománygyűjtést hirdettünk. Nagy örömmel láttuk, hogy összefognak a magyarok, hogy segítsenek a szomszédos testvéreknek, így februárban máris átadhattunk 13 ezer eurót a károsultaknak. Évközben sajnos több egyéb természeti csapás is érte a környezetünket, például júniusban Kutató-Mentő Csoportunkból heten mentek Csehországba, ahol a tornádó után segítettek helyrehozni a károkat. Majd a Magyarországi Református Egyházzal közösen indítottunk gyűjtést a baranyai jégkárosultak megsegítésére. Bár mindezek váratlan kihívások voltak számunkra, örültünk annak, hogy segíthettünk.

A jól bevált, évek óta ismétlődő programok és akciók idén hogyan sikerültek?
Az MRSZ programjai párhuzamosan több területen zajlanak, de talán a legtöbben a klasszikus adományozási programjainkat ismerik. Az év eleji tűzifagyűjtő programunk eredményeként országszerte 270 családnak tudtuk biztosítani az otthon melegét. A húsvéti tartósélelmiszer-gyűjtésünk sikeresen zajlott, közel ezer családot tudtunk segíteni egy-egy jól megrakott tartósélelmiszer-csomaggal. Hálásak vagyunk mindazoknak, akik adományaikkal segítették mindezt! Úgy látjuk, hogy az emberek még a nehéz helyzet ellenére is arra törekednek, hogy a náluk rászorultabbakon segítsenek. Majd eljött a május, amikor eljutottunk önkéntes programunkhoz, a Szeretethídhoz. Míg az elmúlt évben kizárólag online formában tudtuk megrendezni a Kárpát-medencei Református Önkéntes Napokat, nagy örömünkre szolgált, hogy idén lehetőségünk volt személyesen is buzdítani az önkénteseket, és több mint 8600 önkéntes regisztrált az idei alkalomra. Nyáron a szokásos táborokon túl kezdetét vette a tanszergyűjtő akciónk, amelynek eredményeként 1200 gyermeket támogathattunk itthon és határainkon túl is, iskolatáskával és tanszercsomaggal. Az ősz hagyományosan a Nyilas Misi Ösztöndíj jelentkezési időszaka volt, majd ezután indultak el az adventi gyűjtések.De mindezek mellett folyamatos munka zajlott a szociális-fejlesztés területén is. A cigándi járásban megvalósuló Végtelen lehetőség program keretében például a környék 150 lakója számára szűrővizsgálatokat tettünk elérhetővé, a Jelenlét pontokon pedig rendelkezésre állnak a munkatársaink, legyen szó akár szociális- vagy adósságkezelési tanácsadásról vagy mosási lehetőségről. Tovább folytatódott az ózdi Válaszút programunk, hogy a helyi fiatalokat segítsük a tanulás és munkaerő-piacra történő belépésben, ezzel is csökkentve társadalmi leszakadásukat. A Felzárkózó települések program keretében pedig hazánk 21 elmaradott falvában végeznek munkatársaink felbecsülhetetlen értékű munkát, hiszen nemcsak adományokkal segítik a helyieket, hanem a helyi szükségek feltérképezése mentén hosszútávon nyújtanak lehetőséget a felzárkózásra.

Az MRSZ életében folyamatosan jelennek meg az új programok is. Mik voltak az idei újdonságok?
A tavaszi időszakban hirdettük meg az Adománykártya Programot, amellyel nehéz anyagi helyzetbe került időseken és családokon segíthetünk, konkrét történetüket is megismerve. Az adományozók tudhatják, hogy az általuk célzottan adott adomány kihez kerül, és ők miben szorulnának segítségre és anyagi támogatásra. Megalakult az MR Közösségi Lakásalap, amely január elsejétől kezdi meg működését. Ez országszerte több mint négyezer ingatlant foglal magába, melyek korábban a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-hez tartoztak. Ezen a szervezeten keresztül a lakhatási szempontból nehéz helyzetbe került családok életét tudjuk támogatni. Fókuszba tudtuk helyezni az iskolás diákok segítését is. Az Érted a pénzed projektünk a Magyar Nemzeti Bank támogatásának köszönhetően pénzügyi edukációs programokkal, szakmai mentorálással és ösztöndíjjal segíti az ózdi, hátrányos helyzetű térségben élő fiatalok felkarolását. Folyamatosan keressük, hogy mik azok az adományozási formák, amelyek akár a járvány miatti távolságtartás betartása mellett is működni tudnak.A koronavírus-járvány szempontjából mennyiben volt más az idei év, mint a tavalyi?
Felkészültebben ért minket az idei év, mint 2020, amikor hirtelen mutatkozott nagy szükség a különböző higiéniai termékekre, fertőtlenítőszerekre, szájmaszkokra, arcpajzsokra. Az első járványhullám idején még komoly kihívást jelentett a beszerzésük, ehhez képest a későbbiekben már felkészültebbek voltunk. Sajnos mára ez is megszokott segítségnyújtási területté vált az életünkben. Idén jó előre be tudtunk raktározni mindenből, és amikor szükség vagy kérelem adódott, akkor egyből tudtunk segíteni. Sokkal gyorsabban tudtunk reagálni a váratlan kérésekre is. Még így is akadtak nehézségeink, például a húsvéti tartósélelmiszer-gyűjtéskor jó pár gyűjtőpont kiesett az online istentiszteletekre és távolléti oktatásra való átállás miatt, az Úristen áldása mégis végigkísérte a munkánkat, nemcsak a lezárások alatt, de egész évben is.

Ezek közül az áldások közül melyek azok, amiket érdemes kiemelni?
Egyrészt több szempontból is mérföldkövekhez érkeztünk. Jó példaként említeném Mentő Mackó programunkat, amelynek keretében idén már a huszonötezredik mackót adhattuk át az Országos Mentőszolgálat számára. Másrészt nagy öröm számunkra, hogy akik hozzánk fordulnak kérelemmel, azokat mindig tudjuk támogatni, legyen szó egyéni kérelmezőről vagy intézményekről, gyülekezetekről. Harmadrészt nagy áldásként éljük meg, hogy munkánkat elismerik. Megtisztelő például, hogy Novák Katalin miniszterasszony is csatlakozott hozzánk jószolgálati nagykövetként, de ezen felül is számtalan módon megtapasztaljuk Isten áldását, legyen szó akár egy mosolyról vagy egy átadott adományról. Nap mint nap fürdőzünk ezekben az áldásokban.

Milyen adventi gyűjtőprogramok vannak most folyamatban?
Egyrészt országszerte zajlik még a Szeretetdoboz akció, amelynek keretében több mint hatezer családot szeretnénk támogatni alapvető higiénés eszközökkel és tartós élelmiszerrel. Országszerte rengeteg gyűjtőpont áll rendelkezésre, ahová a tárgyi felajánlásokat várjuk, legyen szó irodákról vagy egyházközségekről. December 23-ig meghosszabbítottuk Kívánságlista programunkat, amelynek az idei célkitűzése, hogy háromezer gyermek karácsonyi álmát tudjuk valóra váltani. Már csak anyagi támogatást tudunk fogadni, hiszen a munkatársaink már elkezdték a megmaradt kívánságok begyűjtését és teljesítését. A legnagyobb álmunk az, hogy minden kívánság teljesüljön, de ehhez még várjuk a támogatókat. Meghirdettük a Nyilas Misi Pakk elnevezésű cipősdoboz akciónkat is, ahová egyénileg összeállított ajándékokat várunk, és a dobozon csak azt kell feltüntetni, hogy milyen korú és nemű gyereknek lett szánva. Ezek részben a gyülekezeteken belül kerülnek kiosztásra, részben pedig kárpátaljai szegény gyermekek között. Továbbra is kiemelten fontosnak tartjuk, hogy határon túli testvéreinket is segíteni tudjuk, így az adventi időszakban is juttatunk el adományokat Kárpátalján kívül Erdélybe és a Délvidékre is.Elmondható, hogy a december az MRSZ legaktívabb időszaka?
Bizonyos szempontból igen. Az adományok begyűjtése és kiosztása folyamatosan zajlik, akár napi többszáz adományról is szó lehet. Emellett már most készülünk a megszokott év eleji akcióinkra, például arra, hogy januártól ismét elinduljon a tűzifagyűjtő programunk. Ki kell majd értékelnünk 2021 tapasztalatait, és erőt meríteni az előttünk álló időkre, hiszen éppen egy nagy szervezeti átalakulás közepén tartunk. Ez az új rendszer év elejétől élesben is működni fog. Idén is történtek már személyi változások alapítványunk életében: tavasz óta Czibere Károly a Magyar Református Szeretetszolgálatot kuratóriumi elnöke.
 
Mit lehet tudni a szervezeti változásokról?
Létrejött egy ernyőszervezet Református Szeretetszolgálat néven. Ez alá kerültek a felzárkózási programok, a Diakóniai Iroda intézményi hálózata, és ehhez az ernyőszervezethez csatlakozik a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány is, továbbra is a karitatív feladatokat ellátva.

Milyen pozitívumok várhatóak az átalakításoktól?
Összességében úgy látjuk, hogy a különböző szeretetszolgálati és missziós területek együttműködésére nagyobb tér nyílik ezáltal. Nagyobb rálátásunk lesz egymás munkájára, egymás szükségeire, és talán így gyorsabban és hatékonyabban egészíthetjük ki egymás szolgálatát. A megújulás jó reformátusként jelen van a szervezet életében, de összességében az eredeti célokat is magunk előtt tudjuk vinni. Célkitűzésünk változatlanul az, hogy a Szentírás szavait követve éljük át, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni. Idén is ez vezérelt minket, és a jövőben is erre a „nagyobb boldogságra” törekszünk majd.Aki támogatni szeretné a Magyar Református Szeretetszolgálat karitatív tevékenységét, a jobbadni.hu honlapon megtalálja az aktuális adománygyűjtő akciókat.


Barna Bálint
Képek: MRSZ