Szabadság és megkötöttség

Megjelent néhai Szűcs Ferenc teológiaprofesszor prédikációinak gyűjteménye.

„Igehirdetőből lett tanító, így amikor a rendszeres teológia professzoraként nemzedékeket tanított hitünk igazságaira és rendszerére, akkor is mindig személyesen megszólító, lelki üzenete volt előadásainak. Tanítása mindvégig Jézus Krisztusról, mint mindannyiunk személyes megváltójáról szólt, és a világ reménységéről szóló bizonyságtétel maradt a maga szerény, bölcs megfogalmazásában, mélyen átgondolt, gyakorlatias módján. Számára a gyülekezet, az egyházi lét nem egyszerűen „közeg” volt, hanem közösség: hús-vér emberek, gondokkal küzdő és örömökért hálás reformátusok közössége” – így írt a Szabadság és megkötöttség című prédikációskötet előszavában Balog Zoltán dunamelléki püspök, a Zsinat lelkészi elnöke.

Az egyházkerület gondozásában megjelent kötet kiadása Bán Béla bács-kiskunsági esperes ötlete volt. Szűcs Ferenc tanítványaként indíttatást érzett arra, hogy a felnövekvő lelkész nemzedékek életében mély nyomot hagyó professzor igehirdetéseit azok is olvashassák, akik már nem hallhatják őt prédikálni. Ezek az igehirdetések ma is elmondhatók lennének az esperes szerint. „Mintául szolgálhatnak minden lelkipásztornak és a szélesebb olvasóközönségnek is, hiszen a Biblián alapulnak, összhangban vannak hitvallásainkkal és mély gondolatokat tartalmaznak” – mondta érdeklődésünkre.

Szűcs Ferenc 1965-től kezdődően folyamatosan lejegyezte igehirdetéseit, a kötet két oldalon közöl is egy füzetpárt illusztrációként. A kiadvány harminchat prédikációt tartalmaz a lelkipásztor pályájának első bő három évtizedéből, szolgálati helyei időrendi sorrendjében. A kötetben megjelent prédikációk követik a liturgia szerkezetét, a tipográfia és a tördelés is ezt segíti. A végén textuárium segít az egyes textusokhoz köthető prédikációk megtalálásában.

A több mint ötven év kéziratának áttekintését Bereczky Ildikó nyugalmazott református lelkész végezte a családtagok közreműködésével. Mint szerkesztői előszavában írja: az igehirdetések szóbeli közlésre, nem pedig olvasásra készültek, így a szövegek nyelvezete, stílusa és mondatformálása elsősorban a szóbeli szövegek nyelvi jellemzőit hordozzák. A kötet elején olvasható Szűcs Tamás életrajzi visszaemlékezése édesapjáról, mely segít az egy-egy időszakban elhangzott igehirdetések hátterének megismerésében.

A kötetnek lesz folytatása is: a közeljövőben szeretnének egy újabb válogatást kiadni Szűcs Ferenc életének utolsó húsz évében elmondott igehirdetéseiből. A Szabadság és megkötöttség című első kötet a Kálvin Kiadó terjesztésében kapható, többek között megvásárolható a budapesti Bibliás Könyvesboltban is (Ráday utca 3).

 

Kép: Vargosz