Szakmai elismerés pedagógusnap alkalmából

Apáczai Csere János-díjat vehetett át Prof. Dr. Szabó András, a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára.

Prof. Dr. Szabó András pedagógusnap alkalmából vehette át elismerését Kásler Miklós emberi erőforrások miniszterétől, aki méltatásában kiemelte: „A pedagógus arra nevel, hogy az ember minden körülmények között ember legyen, és adja meg a másiknak a tiszteletet. Megtanítja a tanítványát pontosan, hatékonyan, elkötelezetten, örömmel és jókedvvel dolgozni, valamint olyan közösséget épít, amelyben mindenkinek helye van, amelyben az emberek figyelnek és számíthatnak egymásra."

Szabó András doktorátusát A késő humanizmus irodalma Sárospatakon címmel szerezte 1990-ben, ezt követően a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi intézeténél, majd a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteményénél tevékenykedett tudományos munkatársként. Jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán tanszékvezető a Magyar Nyelv-, Irodalom-és Kultúratudományi Intézet Régi és Klasszikus Magyar Irodalom Tanszékén.