Újjáépítő reménység

Ahol tűz pusztított, oda az emberek nyitottsága, odaszánása az újrakezdés reménységét viszi el. A református közösségek közel huszonhét millió forintot adakoztak eddig a nagydobronyi imaház újjáépítésére.

A júliusban leégett nagydobronyi református imaház újjáépítésére a Magyarországi Református Egyház országos gyűjtést indított, melyre a református egyházközségek nyitott szívvel feleltek és eddig összesen 26,6 millió forintot adományoztak a Magyar Református Szeretetszolgálaton keresztül. A támogatásról pénteken szerződést írt alá Szabó István a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke és Zán Fábián Sándor a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke.

Szabó István hálás a református gyülekezetek nyitottságáért. „Nagy örömmel vagyok itt, Nagydobronyban, mert a Magyarországi Református Egyház gyülekezetei adományokat gyűjtöttek a leégett gyülekezeti terem újjáépítésére. Megrendítő, hogy a Zsinat elnökségének nyári felhívására ilyen készséggel és adakozó kedvvel válaszoltak a magyarországi gyülekezetek. Továbbra is várjuk még az adományokat és reméljük, hogy hamarosan újjáépülhet az, ami a nyári katasztrófában megsemmisült, és ezáltal tovább folytatódhat ez az értékes misszió”.

Az adakozás mértéke hálával töltötte el Zán Fábián Sándort a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökét is. Mint mondta, bár még a mai napig nem derült ki, hogy honnan eredt és miért történt a tűzeset, ami miatt megtorpanhat és széteshet a közösségben évtizedekkel ezelőtt elkezdődött misszió, mégis hálás a gyors segítségnyújtásért. Így van remény arra, hogy újjáépíthetik az imaházat és az óvodai részt. Reménység szerint ez olyan hely lesz, ahol a gyerekek tanulhatnak, étkezhetnek és a téli időszakban meleg körülmények között tölthetik az idejüket.

Túl ezen, hitéleti szempontból is fontos, hogy az imaház újra a gyülekezet rendelkezésére álljon. „Hálás szívvel köszönjük az adományt és igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy minél hamarabb és minél ésszerűbben használjuk fel ezt a támogatást, és a gyermekek számára biztosított legyen az oktatási-nevelési feltétel”- tette hozzá.

A Magyarországi Református Egyház a gyűjtés koordinálására a Magyar Református Szeretetszolgálatot kérte fel, melynek kuratóriumi elnöke a szerződés aláírásakor kiemelte, hogy a szervezet számára fontos és lényeges szolgálati terület Kárpátalja, ezért mindig örülnek, ha segíthetnek a helyi közösségeknek. Ezután Oláh István Márton Luther King szavait idézte azzal a megjegyzéssel, hogy szeretné, ha tudnák a kárpátaljaiak, hogy a Magyar Református Szeretetszolgálatra mindig számíthatnak és soha nem kellene megtapasztalniuk az idézet igazságát: „Bajban nem az ellenségeink hangja a legnagyobb fájdalom, hanem a barátainknak a csendje.”

A szerződés ünnepélyes aláírását követően a küldöttség ellátogatott az óvodába, ahol megismerhették a helyi közösséget és a gyülekezet szolgálatát, valamint az óvodások műsorral kedveskedtek az egyházi vezetőknek.

Forrás: jobbadni.hu