A lelki építkezés ideje

Adventre készülve a létszámban és hitben gyarapodó aszódi reformátusok jótékonysági hangversenyt szerveznek a Kelenföldi Református Énekkar fellépésével. A koncert egyszerre szolgálja a közösség lelki és egy majdani templom fizikai épülését.

Az aszódi református közösség a Hévízgyörki Egyházközség szórványgyülekezete. A városban az evangélikusok a legerősebb felekezet, utána jönnek a katolikusok, de mintegy tíz éve látványos növekedésnek indult a helyi reformátusság is. Ez részben a vegyesházasságoknak köszönhető; részben annak, hogy sok református család telepedett be Aszódra; részben pedig Barthos Gergely hévízgyörki lelkész munkásságának. Ez utóbbit viszi tovább a Rápolty-házaspár.Közösség épül
„Barthos Gergely körülbelül három éve keresett meg minket. Arra kért, gondolkozzunk el azon, hogy idejöjjünk és folytassuk az elkezdett munkát” – mesélte nekünk Rápolty Dávidné református lelkész. „A látványos dolgok a tavalyi átmeneti évben kezdődtek, amikor a férjem még ötödéves volt, és kijárt besegíteni. Idén hatodévesként már a hévízgyörki gyülekezet gyakornokaként végzi az aszódi szolgálatot.”

Ez év februárjában vásárolt a közösség az egyházkerület támogatásával egy gyülekezeti házat, ahová a Rápolty-család is beköltözhetett. „Ez működik most parókiaként, de kialakítottunk egy új gyülekezeti termet is a pincerészben. Tavasz óta itt tartjuk a bibliaórákat, így már csak az istentiszteletekhez kell termet bérelni a művelődési házban” – mesélte. Az épület átalakításának nagy részét a gyülekezeti tagok végezték, csak azokhoz a munkálatokhoz hívtak szakembert, amelyekhez szükséges volt.A református közösségi élet erősödésének az építkezésen túl is számos jele van. „Eddig harmincan-negyvenen jártak istentiszteletre, most már ez eléri az ötven főt is. A rétegalkalmainkon is nő az érdeklődés: volt, ahol megkétszereződött a létszám. Bibliaórákon a korábbi négy-öt fő helyett már van egy tizenkét fős mag. A házaspáros alkalom is nagyon megerősödött. Kilenc-tíz házaspárral már házaspári hétvégére is el tudtunk menni. A gyülekezeti kirándulásra is több mint ötvenen jelentkeztek” – sorolta Rápolty Dávidné.

Célok
Előbb-utóbb saját templomra is szüksége lesz az aszódi reformátusoknak, hogy ne kelljen termet bérelniük az istentiszteletekhez. A templomépítési alapot már létrehozták, az idegyűlt adományokból valósulhatott meg a gyülekezeti ház is. És részben erről szól a most meghirdetett jótékonysági koncert is. „Úgy látjuk, hogy egy legfeljebb százötven férőhelyes épületre lenne szükség, amely praktikus funkciókat is ellátna, nem pusztán szakrális térként működne. Ahol lehetne párhuzamos termeket kialakítani, például babaszobát is.”Ez azonban egyelőre csak távlati cél – és nem pusztán azért, mert az anyagi források még nem állnak rendelkezésre. „A közelmúltban a fizikai építkezés volt előtérben, most a lelki építkezés idejére szeretnénk elsősorban fókuszálni. Ezért nem akarjuk egyből a templomot is elkezdeni.” Több, a mostani koncerthez hasonlóan látványos jótékonysági akciót emiatt nem is szerveznek egyelőre. „Vannak ötleteink, de nem kell mindent rögtön megvalósítani. Hagyni kell időt, hogy ezek a dolgok megemésztődjenek. Hagynunk kell időt arra, hogy a közösség megerősödjön. És arra, hogy mi is felkészüljünk. Azon dolgozunk Barthos tiszteletes úrral közösen, hogy Dávid egyre nehezebb terheket kapjon, és akkor jövőre mint exmisszus ő szolgálhatna itt lelkészként. Ha Isten is úgy akarja, onnantól ő végezhetné az aszódi szolgálat nagy részét” – mondta a lelkészasszony.

A hosszú távú cél az, hogy az aszódi reformátusok önálló missziói egyházközséggé alakuljanak. Rápolty Dávidné úgy látja, hogy a közösség már megért arra, hogy elszakadjon a hévízgyörki egyházközségtől: „Mindig azt mondom, hogy ez olyan, mint amikor egy család felneveli a gyermekét, és a gyermek házasodni készül. Mindenki várja már, hogy megtörténjen a frigy, de azért az esküvő közeledtével van egy pici kesergés is. Félünk az újtól, mégis látjuk, hogy ez jó dolog. A gyülekezet is várja, de a hévízgyörkiek szívében is elrendezte Isten, hogy el tudják majd engedni az aszódiakat, ha itt lesz az ideje. Ezért is jó a mostani időszak, amikor itt vagyunk már, de még nem önállóan, és lehet időt hagyni mind a két félnek a megerősödésre.”Jótékonysági koncert
A november huszonnegyedikei jótékonysági koncert azt is szolgálja, hogy a gyülekezet tovább erősödjön, hogy legyen olyan alkalom, amikor elcsendesednek, amikor egymással is közösségben vannak, és a kórust is megismerhetik. A helyszín az aszódi evangélikus gimnázium aulája lesz. „Korábban Budapest-Kelenföldön voltam beosztott lelkipásztor, innen ismerem a koncerten fellépő kórust. Alföldy-Boruss Csilla orgonaművésszel, a kórus karnagyával jó kapcsolatot ápolok, ezért szívesen jönnek segíteni, hogy kicsit megerősödhessünk mind lelkiekben, mind anyagiakban.”

Először úgy volt, hogy csak a gyülekezetnek szervezik a hangversenyt, de aztán rájöttek, hogy talán többeket is érdekelne egy ilyen rendezvény, főleg az adventi időszakban. Hiszen a Kelenföldi Református Énekkar igen népszerű, több CD-jük is megjelent már. „A koncerttel egyrészt a városnak jelezzük, hogy itt vagyunk. Másrészt ez alkalom lesz arra, hogy jobban megismerjenek bennünket. Harmadrészt szeretnénk adományokat gyűjteni, hogy ha majd Isten is úgy akarja, akkor belefoghassunk a templomépítésbe” – mondta Rápolty Dávidné.
Aki támogatni akarná az aszódi református közösséget, egyrészt eljöhet a koncertre, másrészt imádkozhat a lelkészekért, hogy Istentől kellő bölcsességet kapjanak a feladataikhoz. Mindezek mellett a templomépítési alap számára is lehet adakozni.

A koncert Facebook-eseménye:
https://www.facebook.com/events/272750236708916/

A templomépítés alap számlaszáma, ahová az adományokat várják:
10402915-00026835-00000004 (közleménybe írandó: ATA)

 Képek: Rápolty Dávid, Jánossy Zoltán, Kelenföldi Református Énekkar