Cselekvésre sarkall

Az Élő Igének ki kell hatnia minden tevékenységünkre – fogalmazott Hajdú Zoltán Levente, akit az idei tematikus év pályázati és egyéb lehetőségeiről kérdeztünk.

Református gyülekezetek, egyházmegyék és az egyházunk életéhez kapcsolódó civil szervezetek számára indított pályázati lehetőségeket az Élő Ige éve kapcsán az MRE Missziói Bizottsága az MRE Missziói Szolgálatával együttműködésben. Ahogy az az idei anyaországi és felvidéki református lelkipásztorok találkozóján elhangzott, alulról jövő kezdeményezések segítésével szeretnék elérni, hogy az Ige újra és újra fel tudja pezsdíteni az emberek szívét. A február elsején elindult és február végéig tartó pályázati lehetőség hátteréről a Missziói Szolgálat főigazgatóját, Hajdú Zoltán Levente lelkipásztort kérdeztük.

„Az Élő Ige évének idei célkitűzése, hogy segítse egyházunk működési hálóját a gyülekezetek, egyházmegyék, egyházkerületek, a közegyház és az ezeket támogató szervezetek szintjén is” – mondta Hajdú Zoltán Levente. „A háromszintű pályázati lehetőséggel nem újabb programsorozatot szeretnék rátukmálni egyházunkra, és nem egyes eseményeket szeretnénk mintegy önigazolásképpen felmutatni, hanem azt szeretnénk, ha a tematika által hordozott üzenet meg tudna jelenni a gyülekezetek, az egyházmegyék, a szervezetek és így az egész egyház működésében is.”

A pályázati lehetőséget elsősorban olyan gyülekezeti és egyházmegyei igények hívták létre, amelyek az egyházmegyei missziói előadókon keresztül jutottak el hozzájuk. Az Élő Ige évének tematikája lehetőséget nyújt a gyülekezetek számára, hogy újraszervezzék a helyi kereteket a belső pezsgés elősegítése érdekében és külső embereket is bevonjanak az evangelizáció folyamatába, emellett kötőanyagként szolgálhat a sokszor önállóan működő egyházmegyék között. Nagy az igény a kapcsolódásra, a közösség megélésére is, a pályázati lehetőség pedig ezt is szeretné elősegíteni – fejtette ki a főigazgató.Közös megragadottságban
De mit is jelent pontosan az a pályázati kritérium, hogy a támogatásra igényt tartó rendezvénynek kapcsolódnia kell az Élő Ige évéhez? – kérdeztük Hajdú Zoltán Leventét. Szerinte elsőként azt kell megfogalmaznunk, mit értünk pontosan Élő Ige alatt. „Ha eltekintünk az összetettebb teológiai kifejtéstől, akkor nagyon egyszerűen megfogalmazva azt jelenti, hogy fölismerjük az életünkben azt a krisztusi jelenlétet, ami, illetve Aki cselekvésre sarkall bennünket. Ennek kell megmutatkoznia az egyház minden működési szintjén. Szeretnénk, ha felismernénk a már meglévő kezdeményezéseikben ezt a közös megragadottságot, és az kihatna minden tevékenységünkre” – magyarázta.

Az egyházközösségek kapcsán a pályázati lehetőség kifejezetten evangelizációs napokra vonatkozik, míg a többi kategóriánál ez nincs konkretizálva. „Többször felmerült a Missziói Bizottságban, hogy fontos lenne elősegíteni a lelki ébredést. A gyülekezet az az élő közösség, ahol ez a személyesség legközvetlenebb módján megtapasztalható, kimutatható és megélhető. Az egyházmegyék és a civil szervezetek már más volumenekben dolgoznak, más keretek között élik meg a szolgálatukat. Az alapelv az, hogy egyházunkban mindennek gyülekezetszerűnek kell lennie. Ebben a tematikában az egyházmegyék és szervezetek szintjén zajló programoknak is vissza kell hatnia a gyülekezetek életére.”

Arra törekednek, hogy minden olyan pályázat, amelyik megfelel a kiírásnak és érződik benne a lelki indíttatás és a kreativitás, lehetőség szerint hozzájusson a támogatáshoz. Az elbírálás több lépcsőben zajlik. A Missziói Szolgálat és a Pályázati és Beruházási Szolgálat a kiírás kritériumrendszere alapján megfogalmaz egy ajánlást a beérkezett pályázatokkal kapcsolatban, majd a döntést a Zsinat Missziói Bizottsága hozza meg.
 

- A gyülekezeteknek szóló pályázat az Élő Ige évéhez kapcsolódó evangelizációs alkalmak megvalósításának támogatását célozza. Egynapos eseményre maximum 100 000 Ft, kétnapos eseményre maximum 200 000 Ft, három- vagy többnapos eseményre maximum 300 000 Ft támogatás igényelhető. A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2024. március 1. és 2024. december 31.
- Az
egyházmegyéknek szóló pályázat az Élő Ige Évéhez kapcsolódó rendezvények megvalósításának támogatását célozza. A pályázat elnyeréséhez minimum 50% saját forrás biztosítása kötelező, az igényelhető támogatás maximum 1 000 000 Ft. A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2024. április 1. és 2024. december 31.
- Az
egyházunk tevékenységéhez kapcsolódó országos, de legalább egyházkerületi hatókörű civil szervezetek számára meghirdetett pályázat az Élő Ige Évéhez kapcsolódó rendezvények támogatását célozza. A pályázat elnyeréséhez minimum 50% saját forrás biztosítása kötelező, az igényelhető támogatás maximum 1 000 000 Ft. A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2024. április 1. és 2024. december 31.
- A támogatási kérelmek benyújtása 2024. február 1. és február 29. között lehetséges mindhárom pályázat esetében.


Lélegeztetőgép helyett kondigép
Természetesen nem a háromféle pályázat az egyetlen támogatási forma, amelyet az Élő Ige éve kapcsán igénybe lehet venni. A tematikus honlap egyéb lehetőségeket is kínál.

Az egyik ilyen az „Épüljetek lelki házzá” felhívás, amely arra irányul, hogy személyes kapcsolatok révén lehessen megerősíteni, megújítani, és működésében is növelni a gyülekezetet.

Az év során számos egyéb eszközt is elérhetővé tesznek a honlapon azok számára, akik nyitottak arra, hogy cselekvő módon bontsák ki és használják ezeket. „A Missziói Szolgálat tételmondata, hogy nem lélegeztetőgépet, hanem kondigépet gyártunk. Magyarul azokkal tudunk együttműködni, akik maguk is ötletekkel, aktivitással szállnak be a közös cselekvésbe, és azok fognak igazán profitálni a felkínált lehetőségekből, akik eleve aktívan szeretnének a maguk közösségében mozogni” – mondta Hajdú Zoltán Levente.

A január 27-i lelkésztalálkozón felmerült az igény arra, hogy az együvé tartozás vizuálisan is megjeleníthető legyen, ezért külön pályázatot hirdettek meg önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházközségek számára az Élő Ige évéhez kapcsolódó kiegészítők (roll-up, asztali zászló) beszerzésére. „Csak annyit kérünk cserébe, hogy küldjenek egy olyan fényképet a közösségről, amin a templomban vagy a gyülekezet más közösségi terében láthatóak ezekkel a kiegészítőkkel együtt, mi pedig megjelentethessük ezeket a fényképeket egy országtérképen, láthatóvá téve, hogy egyek vagyunk Krisztusban.”

Igyekeznek folyamatosan, akár beérkező javaslatok révén bővíteni a közös együttműködés keretrendszerét. „Úgy tekintünk az országos egyházra, mint ami kifejezetten azért áll fenn, hogy a helyi gyülekezeteknek és az azokat segítő egyházi szinteknek az életét megkönnyítse és működésüket segítse. Újabb ötletek révén újabb elképzelések kaphatnak teret a tematikus évben, ezért mi a jelenleg elérhető lehetőségeket kiindulópontoknak tekintjük, amelyek reménység szerint akár még bővülhetnek is az év során.”Látni egymást és hatni egymásra
A tematikán belül megvalósuló helyi rendezvények és kezdeményezések reményeik szerint hosszú távon is visszahatnak majd az országos egyházra. „A mai ember is, mint minden kor embere, nagyon-nagyon vágyik a közösség megélésére. Ez a közösség nyilvánvalóan elsősorban az az Istenre találás közössége, az Isten jelenlétében megélt létharmónia, és ebből következik a másik emberrel megtalált közösség, amelynek krisztusi alapképlete a gyülekezet. Az Élő Ige évének ezt kell felmutatnia” – fogalmazott Hajdú Zoltán Levente.

Reményeik szerint akkor, amikor majd beérkeznek hozzájuk a beszámolók, a fényképek, láthatóvá válik, hogy a gyülekezetek nem kis szeparátumok a társadalom testében, nem zárványokként működnek, hanem egymással kapcsolódva hálót képeznek, amelyben felismerhetjük, milyen erős is az Isten népe. „Helyi szinten sokszor csak a gyengeséget, a gyengülést élünk meg, így viszont látjuk egymás, és megélhetjük, hogy a Krisztus üzenetében, a felmutatott hitvallásban egyek vagyunk és egy irányban mozdulunk.”

További részletek és a pályázati kiírások az https://www.eloige2024.hu/ honlapon olvashatóak.


Barna Bálint
Képek: Füle Tamás